Łatwiej będzie sfinansować leczenie

Polisy na życie | Ciężkie choroby wymagają na ogół dodatkowej umowy i składki

Publikacja: 24.09.2016 09:18

Łatwiej będzie sfinansować leczenie

Foto: Rzeczpospolita

Do umowy ubezpieczenia na życie można dokupić polisę chroniącą na wypadek poważnego zachorowania. Ale przed zawarciem umowy koniecznie trzeba sprawdzić definicje chorób, żeby się później nie rozczarować.

Za ciężkie choroby uznaje się np. nowotwory, udar, zawał, stwardnienie rozsiane. Wiążą się one ze zwiększonymi wydatkami na leczenie i rehabilitację. Polisa na życie w podstawowym zakresie zapewnia pieniądze tylko w razie śmierci ubezpieczonego. Ale można ją rozszerzyć o dodatkowe opcje. Robi się to przy zawieraniu umowy, albo np. po upływie kolejnego roku ubezpieczenia.

– Ubezpieczenie na życie ma być przede wszystkim finansowym zabezpieczeniem w razie utraty przez chorego źródła dochodu, np. utraty zdolności do prowadzenia firmy. Aby wsparcie było możliwe, podstawowy wariant ubezpieczenia musi zostać rozszerzony o ochronę na wypadek poważnego zachorowania i nowotworu, który niekiedy jest traktowany osobno – mówi Mariola Zdziarska z Compensy.

Pieniądze z polisy pomogą sfinansować np. koszty leczenia, rehabilitacji, opieki potrzebnej ciężko chorej osobie. Złagodzą też skutki obniżenia dochodu, wynikające z ograniczenia aktywności zawodowej.

Zaletą ubezpieczenia może być też łatwy dostęp do usług medycznych, np. konsultacji specjalistycznych czy badań.

Czytaj definicje

Ubezpieczenie obejmuje określone choroby (lub zabiegi chirurgiczne związane z leczeniem ciężkiej choroby), które są wymienione i zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia. Poza tym choroby te, jak tłumaczy Sławomir Tryfon z Uniqa, muszą być zdiagnozowane w czasie obowiązywania umowy, a nie przed jej zawarciem.

Potoczna definicja choroby nie zawsze pokrywa się z definicją stosowaną przez towarzystwo.

– Wiele chorób występuje w powszechnej i łagodnej formie, która nie stanowi zagrożenia dla życia i nie wymaga skomplikowanego, kosztownego leczenia. Takie choroby (lub ich stadia) nie są objęte ubezpieczeniem, co precyzyjnie wskazuje definicja choroby – wyjaśnia Agnieszka Rosa z PZU.

– W niektórych przypadkach nie wystarczy samo rozpoznanie choroby, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego, ciężkiego stanu – dodaje Marek Szewczyk z Avivy.

Jeśli ubezpieczonego dotknie choroba objęta ochroną, np. przejdzie zawał serca lub udar mózgu, po przedstawieniu dokumentacji medycznej otrzyma świadczenie z polisy. Najczęściej jest to 100 proc. kwoty, na jaką się ubezpieczył (np. 50 tys. zł lub 100 tys. zł), ale czasami wypłata będzie stanowiła określony procent sumy ubezpieczenia (np. 50 proc.). Jeśli ubezpieczony zachoruje na chorobę, która nie jest wymieniona w warunkach ubezpieczenia, świadczenia nie dostanie.

Niektóre towarzystwa uwzględniają tylko kilka najpopularniejszych chorób, inne kilkanaście lub kilkadziesiąt, od tych częstych, po choroby bardzo groźne, ale występujące rzadziej. Są też na rynku polisy zapewniające ochronę wyłącznie na wypadek nowotworu złośliwego.

Najczęściej po wypłacie pieniędzy z tego typu polisy ochrona wygasa, chociaż są wyjątki. Na przykład w Allianz wypłata świadczenia z tytułu poważnego zachorowania nie oznacza zakończenia umowy dodatkowej; ochrona trwa nadal i obejmuje inne choroby niepowiązane z tą, za którą wypłacono już pieniądze.

Od czego zależy cena polisy

Wysokość składki jest uzależniona przede wszystkim od wieku, stanu zdrowia człowieka i wysokości sumy ubezpieczenia.

– Takie kryteria powodują duże rozbieżności w wyliczanych kwotach. Na przykład przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł, w zależności od wieku ubezpieczonego (od 35 do 50 lat), składka miesięczna może wynosić od 30 zł do 115 zł. Przy większych przedziałach wiekowych różnica ta będzie jeszcze większa – mówi Ewa Paradowska z AXA.

Przed zawarciem umowy ubezpieczyciel zapyta nas o zdrowie. Na ogół wystarczy, że wypełnimy kwestionariusz medyczny z pytaniami o choroby, które przeszliśmy, wzrost, wagę, ciśnienie etc. Czasem towarzystwo poprosi o wyniki badań lekarskich lub kartę wypisu ze szpitala (jeśli jest to świeża sprawa). Innym razem może skierować na dodatkowe badania (np. morfologia, badanie moczu, konsultacja lekarska). Nie musimy się obawiać o koszty, ponieważ za badania zapłaci firma ubezpieczeniowa.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby

UNIQA

Ubezpieczenie poważnych zachorowań może być dodatkiem do umowy ubezpieczenia terminowego Wysoka Ochrona.

Z kolei ubezpieczenie na wypadek nowotworu jest dodatkową opcją dostępną w polisie Spokojne Życie.

Przykładowe składki dla 35-latka

Wysoka Ochrona (okres: pięć lat)

– umowa główna: 58 zł miesięcznie przy sumie ubezpieczenia 200 tys. zł;

– umowa dodatkowa poważne zachorowanie: 45 zł mies. przy sumie 100 tys. zł;

składka łączna: 103 zł miesięcznie;

Spokojne Życie

– umowa główna: 57 zł miesięcznie przy sumie ubezpieczenia 200 tys. zł;

– umowa dodatkowa zachorowanie na nowotwór: 11 zł miesięcznie przy sumie 100 tys. zł;

– składka łączna: 68,65 zł miesięcznie;

Pramerica Życie

Wszystkie główne umowy ubezpieczenia na życie obejmują także ryzyko śmiertelnej choroby oraz całkowitego i trwałego inwalidztwa. Ubezpieczony cierpiący na zdiagnozowaną przez lekarza chorobę, która nie rokuje przeżycia kolejnych sześciu miesięcy, otrzymuje wypłatę pełnej kwoty z umowy głównej. Ochronę można rozszerzyć, zawierając umowy dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania. Przykładowa składka w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania, przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł, dla 35-latka, wynosi 455 zł rocznie lub 41 zł miesięcznie.

Aviva

Indywidualne ubezpieczenie Poważne Zachorowanie obejmuje ryzyko wystąpienia poważnych chorób oraz przeprowadzenie poważnych operacji. Łącznie na liście jest 40 pozycji (chorób i operacji).

Składka zależy od wieku ubezpieczonego oraz od sumy ubezpieczenia. Przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł miesięczna składka dla 30-letniej osoby wynosi ok. 20 zł; rośnie ona wraz z wiekiem ubezpieczonego.

PZU

Miesięczna składka w ubezpieczeniu Pomoc od Serca na wypadek nowotworu i innych ciężkich chorób, przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł, dla 32-latka wynosi 26 zł.

Do umowy ubezpieczenia na życie można dokupić polisę chroniącą na wypadek poważnego zachorowania. Ale przed zawarciem umowy koniecznie trzeba sprawdzić definicje chorób, żeby się później nie rozczarować.

Za ciężkie choroby uznaje się np. nowotwory, udar, zawał, stwardnienie rozsiane. Wiążą się one ze zwiększonymi wydatkami na leczenie i rehabilitację. Polisa na życie w podstawowym zakresie zapewnia pieniądze tylko w razie śmierci ubezpieczonego. Ale można ją rozszerzyć o dodatkowe opcje. Robi się to przy zawieraniu umowy, albo np. po upływie kolejnego roku ubezpieczenia.

Pozostało 90% artykułu
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem