Droższe polisy OC, lepsza ochrona poszkodowanych

Jeśli ubezpieczyciele będą stosować rekomendacje KNF dotyczące zadośćuczynień, trudniej będzie zahamować wzrost cen.

Publikacja: 04.01.2017 20:28

Droższe polisy OC, lepsza ochrona poszkodowanych

Foto: Bloomberg

Z początkiem roku zaczęły obowiązywać rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń, dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ten dokument ma uporządkować bałagan i nieprzewidywalność w wypłatach świadczeń, w sytuacjach, gdy w wypadkach ludzie zginęli albo odnieśli obrażenia.

Rekomendacje z jednej strony dotyczą zasad prawidłowego sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zarządzania całym procesem, co z pewnością może przyczynić się do ujednolicenia i poprawy działań zakładów ubezpieczeń. Z drugiej zaś opisują zasady regulujące sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia.

– W tej mierze rekomendacje nie tworzą jakiegoś nowego prawa, które ustalałoby inne niż dotychczas ramy, w których powinny poruszać się zakłady ubezpieczeń. Uwzględniają natomiast obowiązujące od dawna przepisy oraz utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego – wyjaśnia Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Finansowego. – Szczególnie istotne z punktu widzenia klientów jest położenie nacisku na indywidualną ocenę okoliczności wpływających na wysokość zadośćuczynienia oraz wskazanie szczegółowych kryteriów tej oceny.

Duże rozbieżności

Brak w przepisach prawa jasnych reguł co do tego, jak wyliczyć świadczenie za śmierć córki, utratę ręki czy długotrwały ból, sprawił, że istnieją duże rozbieżności w ustalaniu wysokości zadośćuczynień. Każde towarzystwo wycenia je inaczej, ale największe rozbieżności pojawiają się pomiędzy kwotami ustalanymi przez towarzystwa a zadośćuczynieniami zasądzanymi przez sądy. Zdarza się, że kwoty różnią się kilkunastokrotnie, co pokazuje, że ubezpieczyciele zaniżają zadośćuczynienia. Przypadki jak ten, gdy ubezpieczyciel za śmierć żony wypłacił 7 tys. zł zadośćuczynienia, a sąd podniósł tę kwotę do 150 tys. zł, nie należą do rzadkości.

Rekomendacje KNF mają na celu wyeliminowanie takich problemów. Stosowanie przez towarzystwa jasnych reguł powinno sprawić, że świadczenia będą w większym stopniu kompensować poniesione szkody.

Wyższe składki?

Wysokość świadczeń wypłacanych poszkodowanym wpływa na wysokość płaconych przez kierowców składek za polisy OC. W tej chwili trudno przewidzieć, jak rekomendacje dotyczące wypłat świadczeń za szkody osobowe wpłyną na wysokość składek. Jeśli ubezpieczyciele będą stosować rekomendacje, to zadośćuczynienia nie powinny być zaniżane, a tym samym wzrosną obciążenia towarzystw. A jak podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, jeśli wartość wypłacanych odszkodowań i świadczeń będzie nadal rosła, oznacza to także kolejne obciążenia dla kierowców.

To z kolei będzie miało przełożenie na ceny OC, które od 2015 r. systematycznie rosną, między innymi za sprawą coraz wyższych odszkodowań i zadośćuczynień wypłacanych przez ubezpieczycieli. W ciągu roku polisy OC zdrożały o ok. 40 proc.

– O wiele większe znaczenie dla cen OC może mieć standaryzacja świadczeń za szkody osobowe, ale z tego, co wiem, prace nad odpowiednią tabelą chyba nie posuwają się szybko do przodu – mówi Andrzej Prajsnar z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Z początkiem roku zaczęły obowiązywać rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń, dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ten dokument ma uporządkować bałagan i nieprzewidywalność w wypłatach świadczeń, w sytuacjach, gdy w wypadkach ludzie zginęli albo odnieśli obrażenia.

Rekomendacje z jednej strony dotyczą zasad prawidłowego sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zarządzania całym procesem, co z pewnością może przyczynić się do ujednolicenia i poprawy działań zakładów ubezpieczeń. Z drugiej zaś opisują zasady regulujące sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem