Pakiet pielgrzyma z rozbudowaną polisą

W ramach polisy wykupionej w PZU przez Archidiecezję Krakowską każdy oficjalnie zarejestrowany pielgrzym i wolontariusz uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży będzie automatycznie objęty ochroną (koszty leczenia, NNW i OC).

Publikacja: 20.07.2016 21:29

Poprzednie Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Brazylii.

Poprzednie Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Brazylii.

Foto: AFP

Dotyczy to zarówno obcokrajowców, jak i Polaków, z tym że w przypadku tych drugich suma ubezpieczenia kosztów leczenia (maksymalna wartość potencjalnego świadczenia) jest niższa.

Ubezpieczenie jest integralnym elementem pakietu pielgrzyma, gwarantującego również zakwaterowanie, wyżywienie i transport. Polisa zapewni pomoc w razie nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz ochroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom.

Polisa gwarantuje, że w razie potrzeby uczestnik Światowych Dni Młodzieży uzyska dostęp do pomocy medycznej i towarzystwo pokryje koszty m.in. leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, zabiegów i operacji, badań pomocniczych, usług dentysty, zakupu leków, transportu do placówki medycznej. Ubezpieczenie obejmuje Polskę oraz kraje Strefy Schengen.

Bez aktów terroryzmu

Zarejestrowani pielgrzymi i wolontariusze mają także zagwarantowaną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa zawiera poza tym usługi assistance, np. transport do miejsca zamieszkania niezależnie od kraju, 500 zł wsparcia w razie kradzieży dokumentów, kart płatniczych lub gotówki.

Osoby z Polski korzystają z ochrony od wyjścia z domu w celu udania się na Światowe Dni Młodzieży aż do powrotu. Zakres ochrony w przypadku kosztów leczenia obejmuje też powikłania choroby przewlekłej. Z ubezpieczenia wyłączone są m.in.: leczenie przekraczające niezbędny zakres (chodzi o to, by dana osoba była w stanie powrócić do domu); szkody powstałe w wyniku tego, że ubezpieczony był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających; leczenie związane z zaburzeniami psychicznymi czy będące wynikiem aktów terroryzmu. W razie konieczności skorzystania z ubezpieczenia trzeba skontaktować się z centrum alarmowym PZU. W przeciwnym razie ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty.

Odpowiedzialność organizatora

Archidiecezja Krakowska, jako organizator Światowych Dni Młodzieży, ubezpieczyła się w PZU od odpowiedzialności cywilnej (OC). Zakres tej polisy obejmuje również szkody wyrządzone uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w miejscach ich zakwaterowania.

Jeśli zatem dojdzie do takiej szkody, pielgrzym, wolontariusz albo inna osoba powinni zgłosić się do PZU. Trzeba udowodnić szkodę, winę organizatora i związek przyczynowy między jego działaniem lub zaniechaniem a szkodą.

Gdy dojdzie do zniszczeń w mieszkaniu

Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży apelują o udostępnianie pielgrzymom noclegów w prywatnych domach. Takie lokum znajdzie prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów (organizatorzy spodziewają się gości ze 187 krajów).

– W żadnym z naszych ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) dotyczących polis majątkowych nie ma wyłączeń związanych z przyjmowaniem gości, nawet w dużych ilościach. Jeśli tylko odbywa się to na zasadach niekomercyjnych, nie ma przeszkód, aby wypłacić odszkodowanie, kiedy zniszczenia powstały w związku z pobytem pielgrzymów, czy wręcz zostały przez niech spowodowane. To samo dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej towarzyszącego często polisie mieszkaniowej. W przypadku rozszerzenia zakresu o OC wynajmującego, odszkodowanie może być wypłacone również wtedy, gdy w związku z naszym działaniem lub zaniechaniem szkody dozna nasz gość, np. pies zniszczy jego bagaż – wyjaśnia Beata Żukowska z Concordii Ubezpieczenia.

Wypłatę odszkodowania może zablokować jedynie rażące niedbalstwo, działania umyślne czy na przykład po spożyciu alkoholu.

Wysokość potencjalnych świadczeń

Sumy ubezpieczenia w polisie dla pielgrzymów

– Uczestnik z Polski: koszty leczenia 2000 zł, NNW 50 000 zł, OC w życiu prywatnym 130 000 zł

– Uczestnik spoza naszego kraju: koszty leczenia 130 000 albo 140 000 zł w zależności od kraju pochodzenia, NNW 50 000 zł, OC w życiu prywatnym 130 000 zł

– Wolontariusz z Polski: koszty leczenia 5000 zł, NNW 100 000 zł, OC w życiu prywatnym 200 000 zł

– Wolontariusz z innego kraju: koszty leczenia 200 000 zł w zależności od kraju pochodzenia, NNW 100 000 zł, OC w życiu prywatnym 200 000 zł

Dotyczy to zarówno obcokrajowców, jak i Polaków, z tym że w przypadku tych drugich suma ubezpieczenia kosztów leczenia (maksymalna wartość potencjalnego świadczenia) jest niższa.

Ubezpieczenie jest integralnym elementem pakietu pielgrzyma, gwarantującego również zakwaterowanie, wyżywienie i transport. Polisa zapewni pomoc w razie nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz ochroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy