Sprzedaż auta: co ze składką za polisę OC

Trzeba poinformować towarzystwo o zmianie właściciela auta. W przeciwnym razie mogą być problemy

Publikacja: 08.04.2017 13:31

Sprzedaż auta: co ze składką za polisę OC

Foto: Bloomberg

Sprzedałam samochód razem z polisą OC. Ubezpieczenie jest ważne jeszcze przez siedem miesięcy. Wcześniej zdążyłam opłacić jedną ratę składki. Kolejną ratę miał zapłacić nowy właściciel auta, ale nie zrobił tego. Otrzymałam od ubezpieczyciela wezwanie do uregulowania zaległej składki. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Kto powinien zapłacić składkę: ja czy osoba, która kupiła ode mnie samochód? – pyta czytelniczka.

Do dnia sprzedaży auta jego właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie składki OC. Natomiast gdy dotychczasowy właściciel poinformuje towarzystwo o sprzedaży samochodu, odpowiedzialność za zapłatę składki (należnej za okres od przekazania ubezpieczycielowi informacji o zmianie właściciela) spoczywa wyłącznie na nabywcy pojazdu.

Z pani listu można wnioskować, że nie powiadomiła pani towarzystwa o sprzedaży samochodu (powinna pani podać dane osobowe nabywcy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL). Przepisy stanowią, że dopóki dotychczasowy właściciel tego nie zrobi, solidarnie z nowym właścicielem ponosi odpowiedzialność za opłacenie składki OC.

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że towarzystwo może wybrać, od kogo zażąda zapłaty zaległej składki: od sprzedawcy czy od nabywcy auta. Jeśli nie wie, kto samochód kupił, łatwiej mu dochodzić należności od swojego dotychczasowego klienta, czyli sprzedawcy pojazdu.

Jeśli jeden z dłużników ureguluje zaległość, drugi nie musi już tego robić. Na przykład jeżeli poprzedni właściciel auta zapłaci składkę, ubezpieczyciel nie może się już jej domagać od nowego właściciela (i odwrotnie).

Sprzedawca samochodu może natomiast zażądać zwrotu składki od nabywcy, o ile umówił się z nim, że to on zapłaci składkę. Dla obu stron jest więc korzystne zapisanie w umowie sprzedaży, kto powinien uregulować kolejne raty za ubezpieczenie OC. Dzięki temu później nie ma wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za zadłużenie wobec ubezpieczyciela.

Od zawiadomienia towarzystwa o zbyciu pojazdu i podania danych osobowych nabywcy, za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny wyłącznie nowy właściciel samochodu. Dlatego kluczowe znaczenie ma niezwłoczne poinformowanie towarzystwa o dokonanej transakcji. Pozwoli to uniknąć problemów ze składką, jeżeli nowy właściciel auta jej nie opłaci. ©?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ubezpieczeń, prosimy przysyłać je pocztą elektroniczną na adres:

r.skibinska@rp.pl lub

b.zulawnik@rp.pl.

Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

Sprzedałam samochód razem z polisą OC. Ubezpieczenie jest ważne jeszcze przez siedem miesięcy. Wcześniej zdążyłam opłacić jedną ratę składki. Kolejną ratę miał zapłacić nowy właściciel auta, ale nie zrobił tego. Otrzymałam od ubezpieczyciela wezwanie do uregulowania zaległej składki. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Kto powinien zapłacić składkę: ja czy osoba, która kupiła ode mnie samochód? – pyta czytelniczka.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem