Skany umowy sprzedaży auta, wypowiedzenie umowy OC przez firmę oraz moje wypowiedzenie umowy OC przesłałem do Avivy. Bardzo się zdziwiłem, kiedy po interwencji otrzymałem wiadomość, że zwrot części składki otrzymała firma, która kupiła auto, natomiast mnie zwrot się nie należy. Stąd moje pytanie: czy takie działanie ubezpieczyciela jest zgodne z przepisami? Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ pierwszy raz spotykam się z taką interpretacją – pisze czytelnik.

Przepisy stanowią, że w razie sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta, chyba że nowy właściciel wypowie ją na piśmie. Wtedy zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje poprzedniemu właścicielowi samochodu. Składka powinna być zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Zatem jeśli firma, która kupiła od Pana auto, wypowiedziała umowę ubezpieczenia OC, należy się Panu zwrot pieniędzy i może Pan wystąpić z roszczeniem do towarzystwa. Mogło jednak zdarzyć się tak, że firma, która kupiła od Pana samochód, zdążyła go już sprzedać innemu klientowi i dopiero ta osoba wypowiedziała umowę ubezpieczenia OC. W takim przypadku zwrot niewykorzystanej składki należy się firmie prowadzącej salon sprzedaży samochodów używanych.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ubezpieczeń, prosimy przysyłać je pocztą elektroniczną na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.