Rzeczoznawca pilnie potrzebny

Chciałabym dowiedzieć się , jaki jest maksymalny czas oczekiwania na rzeczoznawcę, który powinien obejrzeć samochód po wypadku. W OWU nie ma informacji na ten temat – pyta czytelniczka.

Publikacja: 24.03.2018 16:33

Rzeczoznawca pilnie potrzebny

Foto: Fotorzepa, Roman Bosiacki

Przepisy nie określają, ile czasu towarzystwo ma na przeprowadzenie oględzin auta przez rzeczoznawcę, jeśli likwidujemy szkodę z komunikacyjnego OC sprawcy wypadku. Natomiast w przypadku autocasco ubezpieczyciele przeważnie zamieszczają odpowiednie zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU); najczęściej jest to siedem dni.

Niezależnie od wszystkiego przeprowadzenie oględzin powinno nastąpić w takim czasie, żeby była możliwa likwidacja szkody w terminach przewidzianych przepisami prawa. Zatem ubezpieczyciel nie może zwlekać z tym zbyt długo.

Jeśli chodzi o OC, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Od tej zasady prawo przewiduje jednak wyjątki.

Jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania jest w tym terminie niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności (konieczne jest przy tym zachowanie należytej staranności, czyli użycie całego aparatu organizacyjnego, technicznego i kadrowego ubezpieczyciela). W przypadku tego wydłużonego terminu towarzystwo musi się uporać z wypłatą w ciągu maksymalnie 90 dni od zgłoszenia wypadku.

Z autocasco ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od daty, kiedy okoliczności te zostały wyjaśnione (przy zachowaniu należytej staranności). Jednak bezsporną część świadczenia towarzystwo powinno przekazać w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. ©?

Pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy przysyłać na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

Przepisy nie określają, ile czasu towarzystwo ma na przeprowadzenie oględzin auta przez rzeczoznawcę, jeśli likwidujemy szkodę z komunikacyjnego OC sprawcy wypadku. Natomiast w przypadku autocasco ubezpieczyciele przeważnie zamieszczają odpowiednie zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU); najczęściej jest to siedem dni.

Niezależnie od wszystkiego przeprowadzenie oględzin powinno nastąpić w takim czasie, żeby była możliwa likwidacja szkody w terminach przewidzianych przepisami prawa. Zatem ubezpieczyciel nie może zwlekać z tym zbyt długo.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą