Z danych GUS wynika, że jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowią już ok. 26 proc. wszystkich. Szacuje się, że do 2030 r. liczba osób w wieku od 25 do 40 lat żyjących samotnie wzrośnie do 9 mln. To bardzo atrakcyjna grupa z punktu widzenia ubezpieczycieli.

– Zainteresowanie polisami dla singli będzie rosło pod warunkiem, że będą one oferowały realną wartość dodaną. Może to być np. atrakcyjniejsza cena czy produkty szyte na miarę – uważa Agnieszka Rudnicka z Uniqa.

Nie trzeba kupować specjalnej polisy przeznaczonej dla singli. Pożądany zakres ochrony można uzyskać, zawierając umowy dodatkowe.

– Różnice w ofertach dla jednoosobowego i wieloosobowego gospodarstwa domowego wynikają z oceny ryzyka, taryfikacji oraz ze specyfiki produktów, które mogą być mniej lub bardziej przydatne dla singli – podkreśla Agnieszka Rudnicka.

Osoby żyjące w pojedynkę są mniej zainteresowane finansowymi skutkami swojej śmierci, gdyż przeważnie nie mają osób na utrzymaniu. Za to bardzo interesuje je np. zapewnienie środków do życia na wypadek braku możliwości wykonywania pracy.

– Polisa rozszerzona o inne rodzaje ryzyka niż zgon ubezpieczonego daje parasol ochronny także osobie wykupującej ubezpieczenie – mówi Elżbieta Rajter-Łożyńska z TU Europa. – W zależności od zakresu ubezpieczenia można liczyć na świadczenie np. w razie poważnej choroby (zawał, udar, nowotwór i inne), pobytu w szpitalu lub operacji.

Singiel nie potrzebuje ochrony związanej np. z urodzeniem dziecka, poważnym zachorowaniem małżonka czy pobytem dziecka w szpitalu. Natomiast jest zainteresowany np. rozszerzonym zakresem ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby samotne niejednokrotnie nie mają nikogo, kto mógłby się nimi opiekować podczas choroby i rekonwalescencji. Rozwiązaniem przydatnym dla singla będzie również przejęcie przez towarzystwo opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.

Single bardziej niż osoby, które założyły rodzinę, mogą być zainteresowani utrzymaniem statusu materialnego po przejściu na emeryturę. To, co uda się odłożyć podczas pracy zawodowej, będzie później poduszką bezpieczeństwa umożliwiającą zachowanie odpowiedniego poziomu życia. Tutaj pomocne będą produkty ochronno-inwestycyjne, które z jednej strony zapewniają ochronę ubezpieczeniową (np. świadczenie w razie pobytu w szpitalu czy trwałego inwalidztwa), a z drugiej strony pozwalają gromadzić pieniądze na jesień życia.

W ofercie ubezpieczeniowej przygotowanej dla jednoosobowych gospodarstw domowych powinno być też uwzględnione to, że osoby takie często są bardziej aktywne, mają więcej czasu na realizację swoich pasji. Dlatego potrzebują np. ubezpieczenia zdrowotnego czy następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z wyższymi od standardowych sumami gwarancyjnymi.

Polisy dla singli – przykłady

Aviva

Pakiet Ja dostosowany do potrzeb osób samotnych w wieku 18–45 lat. Okres ubezpieczenia wynosi 15 lat. Przed zawarciem umowy wymagane jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i podanie zawodu. Suma ubezpieczenia na życie wynosi tylko 10 tys. zł. W pakiecie znajduje się: NNW, OC w życiu prywatnym z limitem 30 tys. zł, assistance domowe, z którego można skorzystać tylko raz w roku, dostęp do infolinii medycznej, dwie w roku wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki, zniżki na fitness, świadczenie w razie poważnego zachorowania, druga opinia lekarska w przypadku poważnej choroby, świadczenie z powodu pobytu w szpitalu (dłuższego niż trzy dni), transport medyczny, opieka nad zwierzakiem, gdy ubezpieczony jest w szpitalu. Składka jest dość wysoka (w Pakiecie My zbliżony zakres ochrony w tej samej cenie może otrzymać rodzina), dla osób w wieku 18–35 lat wynosi 79 zł miesięcznie w wariancie podstawowym i 109 zł w wariancie rozszerzonym, a dla osób w wieku 36–45 lat – 109 zł miesięcznie w wariancie podstawowym i 159 w rozszerzonym. Składka jest co roku indeksowana o 4 proc.

ERGO Hestia

Ubezpieczenie na życie Duo Protect adresowane do osób w wieku 16–62 lata. Zapewnia świadczenie w razie śmierci wskutek wypadku lub choroby albo w razie niezdolności do pracy (można ubezpieczyć się na wypadek obu zdarzeń lub tylko jednego z nich). Składka wynosi od 40 zł miesięcznie. W przypadku śmierci świadczenie wypłacane jest jednorazowo, a w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczony dostaje miesięczną rentę; jej wysokość jest indeksowana o 3 proc. w każdym roku ubezpieczenia. Polisę mogą kupić osoby w wieku od 16 do 62 lat. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi pięć lat.

Warta

Grupowe ubezpieczenie na życie „Warta dla ciebie i rodziny”. Gwarantuje pomoc finansową w różnych sytuacjach. Na przykład mając pakiet „Twoje życie VIP” (składka 195 zł miesięcznie) klient może liczyć m.in. na wypłatę 20 tys. zł w razie poważnego zachorowania, 80 tys. zł – inwalidztwa w wyniku wypadku, 800 zł – za każdy 1 proc. trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku.

MetLife

MetLife MultiOchrona – kompleksowe ubezpieczenie NNW wzbogacone o pakiet pomocy powypadkowej. Cechą wyróżniającą tę polisę na tle innych ofert jest rosnąca suma ubezpieczenia. Wariant indywidualny, przy składce opłacanej tylko za osobę dorosłą, obejmuje ochroną także dzieci wychowywane przez samotnego rodzica, aż do ukończenia przez nie 21 lat.

Nationale-Nederlanden

Polisa Ochrona Jutra. Do umowy podstawowej klient może samodzielnie dobrać umowy dodatkowe (12 w ofercie). Jest wśród nich m.in. umowa na wypadek poważnych chorób, na wypadek nowotworu, hospitalizacji i operacji. Kupując umowy dodatkowe, dostajemy assistance medyczny obejmujący m.in. pomoc domową, dostarczanie leków, wsparcie psychologa, transport do i ze szpitala.