Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski spotkał się z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń w sprawie likwidacji skutków nawałnic, jakie w ostatnim czasie przeszły nad Polską. Chrzanowski zaapelował do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego o uproszczenie oraz przyspieszenie ścieżki likwidacji szkód po nawałnicach, a także wzbogacenia oferty skierowanej do poszkodowanych. Jednocześnie podziękował zakładom za podjęte dotychczas działania. Znaczna liczba zakładów ubezpieczeń wdrożyła już specjalne procedury uproszczonej likwidacji szkód, a także znacząco zwiększyła zasoby osobowe dedykowane pomocy osobom poszkodowanym.

Urząd KNF oczekuje, że zakłady ubezpieczeń przekaż mu informacje na temat podjętych dotychczas działań związanych z likwidacją szkód po nawałnicach, a także plan dalszych działań. Nadzorca przekaże do publicznej wiadomości w formie komunikatu informację zbiorczą otrzymaną od zakładów ubezpieczeń w piątek (25 sierpnia br.) w godzinach popołudniowych.

Zakłady ubezpieczeń zadeklarowały również opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie postępowania wobec zdarzeń o podobnej skali w przyszłości.