Spółdzielnia docieplała blok, w którym mieszkam. W trakcie prac pojawiły się zacieki i pęknięcia. Za zacieki dostaliśmy odszkodowanie, za pęknięcia nie. Prezes nie chce udostępnić danych dotyczących ubezpieczenia wykonawcy. Co możemy zrobić? – pyta czytelnik.

Podmiot, który wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Jeśli firma wykonująca prace miała ubezpieczenie OC, odszkodowania można dochodzić od towarzystwa, w którym ta polisa została wykupiona. Jeśli firma nie chce udostępnić swojej polisy OC, odszkodowania można dochodzić bezpośrednio od niej.

Można też sprawdzić, czy spółdzielnia wykupiła ubezpieczenie murów budynku. Ale o odszkodowanie z tej polisy można ubiegać się tylko wtedy, gdy obejmuje ona pęknięcia powstałe z winy innego podmiotu (trzeba zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia). Sposób wyliczenia odszkodowania również powinien być określony w OWU. ©?

—reg

Pytania dotyczące ubezpieczeń można przysyłać na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl.