Co właściwie daje grupowe ubezpieczenia na życie pracowników

Zapewniając grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników, pracodawcy coraz częściej rozszerzają ochronę ubezpieczeniową o inne ryzyka.

Publikacja: 21.02.2020 10:28

Co właściwie daje grupowe ubezpieczenia na życie pracowników

Foto: Adobe Stock

Umowę grupowego ubezpieczenia na życie z zakładem ubezpieczeń zawiera zakład pracy na rzecz swoich pracowników. Ubezpieczyciele nie dokonują medycznej oceny ryzyka wobec osób przystępujących do ubezpieczenia, a co za tym idzie, nie różnicują osób obejmowanych odpowiedzialnością ze względu na ich stan zdrowia. Uśrednione wysokości składek i brak medycznej oceny ryzyka przed przystąpieniem do umowy skutkuje tym, że ubezpieczenie grupowe jest tańsze od ubezpieczenia indywidualnego, szczególnie dla osób starszych. Składka zależy od struktury grupy, zakresu i sum ubezpieczenia, prowizji i klasy ryzyka.

Warto sprawdzić: Co daje ubezpieczenie chorobowe ZUS

Po odejściu z pracy często pracownicy mają możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, przy czym ubezpieczyciele uzależniają to od spełnienia różnych warunków, np. objęcia ubezpieczeniem grupowym przez określony czas.

Dodatkowe korzyści

Polisy grupowe to atrakcyjny benefit pracowniczy. Poza grupowym ubezpieczeniem na życie, które jest główną ofertą ubezpieczeniową u pracodawców, w firmach oferowane są również: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (19 proc.), ubezpieczenie zdrowotne (18 proc.) i ubezpieczenie emerytalne (18 proc.) – pokazują badania Unum Insight.

Składkę w pracowniczym ubezpieczeniu na życie najczęściej opłaca w całości pracownik (46 proc. badanych) lub płatność jest współdzielona z pracodawcą (31 proc.). Firmy największe (powyżej 250 pracowników) częściej oferują to świadczenie nieodpłatnie lub współfinansują składkę (53 proc.).

Dodatkową zaletą pracowniczego ubezpieczenia na życie jest to, że pracodawca może wliczyć płacone przez siebie składki w koszt uzyskania przychodu. Zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego na życie zwalnia pracodawcę z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej przy spełnieniu pewnych prostych warunków. Oznacza to, że może on uniknąć zawiązywania rezerw na odprawy. Często też ubezpieczyciele przewidują, że pracodawca opłacający składki może zawiesić opłacanie składek w razie problemów finansowych przedsiębiorstwa.

Szersza ochrona

Polisy grupowe na życie zapewniają pracownikowi przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. Pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń, m.in. w razie zgonu bliższego członka rodziny (małżonka, rodziców czy teściów), jak również z okazji narodzin dziecka.

– W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń objętych ochroną osoba ubezpieczona lub uposażeni otrzymują z góry określoną kwotę świadczenia. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu. Często z grupowego ubezpieczenia mogą również skorzystać małżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci ubezpieczonych pracowników – tłumaczy Joanna Grudnik, dyrektor departamentu ubezpieczeń grupowych w Unum Życie.

Warto sprawdzić: Konkurencja dla NFZ. Czy prywatne ubezpieczanie się opłaca

Pracodawcy coraz częściej szukają dla pracowników ponadstandardowych rozwiązań ubezpieczeniowych. Na rynku pracy, w którym o dobrego pracownika trzeba się starać, taki benefit zyskuje na znaczeniu.

– Z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej przedsiębiorców rozważa udostępnienie kompleksowego programu ochrony swoim pracownikom. Łączą oni podstawowe zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich najbliższych z assistance domowym czy pełnym ubezpieczeniem nieruchomości – mówi Tomasz Kaniewski, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie EIB.

Zyskującym na popularności rozwiązaniem jest też poszerzanie ochrony o ubezpieczenie turystyczne.

– Rozwiązań jest wiele. Choć obecnie większość z nich zakłada, że za dodatkowe ubezpieczenia, poza polisą na życie lub zdrowie, zatrudnieni będą płacili sami, to biorąc pod uwagę kształt rynku pracy, nie wykluczam, że w przyszłości wszystkie koszty będą pokrywane przez pracodawców – dodaje Tomasz Kaniewski.

Mimo to samodzielnie kupowane przez pracownika ubezpieczenie będzie przynajmniej trzykrotnie droższe od składki, jaką można wynegocjować w ramach polisy grupowej. Ponadto oferty przedstawiane pracodawcy mają też o wiele szerszy zakres. W szczególności dotyczy to polis na życie. Bardzo często klienci indywidualni nie są w stanie uzyskać warunków nawet zbliżonych do poziomu ochrony zapewnianej przez rozwiązania grupowe.

Ochrona szyta na miarę

Dopasowanie pakietu ubezpieczeniowego do potrzeb pracowników nie jest proste, gdyż w firmie zatrudnione są osoby o różnych oczekiwaniach i w różnej sytuacji życiowej.

Jeśli pracownicy sami opłacają składkę, znaczenie ma dla nich to, żeby nie była ona wysoka. A to wiąże się z tym, że ochrona nie może być rozbudowana, a suma ubezpieczenia (górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) będzie niska.

– Kluczowe jest poznanie potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorstwa, by skonstruować taki program, który najpełniej będzie zabezpieczał ewentualne ryzyka – wskazuje Joanna Grudnik. – Przykładowo, jeśli w danej firmie pracownicy dużo podróżują, warto wzbogacić ubezpieczenia na życie o dodatkową ochronę następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku grup z wyższą średnią wieku ważna jest ochrona na wypadek poważnych zachorowań czy pobytów w szpitalu. Pracownicy w młodszym wieku z pewnością docenią ubezpieczenie gwarantujące im ochronę związaną z nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą zdarzyć się podczas uprawiania różnego rodzaju sportów, w tym tych ekstremalnych – podkreśla Joanna Grudnik.

Warto sprawdzić: Odszkodowanie za wypadek w pracy. Czego można żądać i od kogo

Warunki ubezpieczenia negocjowane są z pracodawcą, ale często również ze związkami zawodowymi u danego pracodawcy. W wyniku rokowań z klientem, często za pośrednictwem brokera, powstaje oferta spełniająca oczekiwania klienta. Innym sposobem jest przeprowadzenie przez pracodawcę ankiety wśród pracowników i na tej podstawie opracowanie założeń programu ubezpieczeniowego.

Umowę grupowego ubezpieczenia na życie z zakładem ubezpieczeń zawiera zakład pracy na rzecz swoich pracowników. Ubezpieczyciele nie dokonują medycznej oceny ryzyka wobec osób przystępujących do ubezpieczenia, a co za tym idzie, nie różnicują osób obejmowanych odpowiedzialnością ze względu na ich stan zdrowia. Uśrednione wysokości składek i brak medycznej oceny ryzyka przed przystąpieniem do umowy skutkuje tym, że ubezpieczenie grupowe jest tańsze od ubezpieczenia indywidualnego, szczególnie dla osób starszych. Składka zależy od struktury grupy, zakresu i sum ubezpieczenia, prowizji i klasy ryzyka.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem