Jak, od czego i po co ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną

Systemy fotowoltaiczne i kolektory słoneczne warto ubezpieczyć na wypadek zdarzeń losowych, gdyż uszkodzenie ich przez ekstremalne zjawiska pogodowe może spowodować wysokie straty.

Publikacja: 20.06.2020 17:06

Jak, od czego i po co ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną

Foto: Adobe Stock

Coraz więcej osób korzysta z odnawialnych źródeł energii, które nie tylko są ekologiczne, ale też pozwalają na oszczędność w długim terminie, a na ich instalację można otrzymać dofinansowanie. Pogoda nas jednak nie rozpieszcza. Problemem stają się ekstremalne zjawiska, w tym gradobicie, huragany czy powodzie. Do tego panele słoneczne można uszkodzić przypadkiem, np. upuszczając na nie narzędzia przy okazji prac remontowych. Jeśli zdecydowaliśmy się na instalację fotowoltaiczną, to warto ją ubezpieczyć.

Towarzystwa, które mają w ofercie ubezpieczenia nieruchomości, zwykle dają też możliwość objęcia ochroną urządzeń odnawialnych źródeł energii, ale na różnych zasadach, dlatego warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), a wątpliwości wyjaśnić z agentem. Na rynku są też dostępne niezależne polisy dla instalacji OZE.

Warto sprawdzić: Jak szybko zwróci się inwestycja w prąd ze słońca

Urządzenia OZE można ubezpieczyć albo od wszystkich ryzyk (wtedy spod ochrony wyjęte są zdarzenia wymienione w OWU), albo od ryzyk nazwanych, czyli wymienionych w umowie, czyli np. huraganu, powodzi, ognia, deszczu nawalnego, ale też od upadku drzew czy przypadkowego uszkodzenia przez samego właściciela nieruchomości.

Różny montaż, różna polisa

Inaczej traktowane są urządzenia zamontowane na dachu czy ścianie domu, a inaczej poza obrębem budynku. W tym pierwszym przypadku ubezpieczyciele obejmują je definicją budynku, a w drugim traktowane są jako odrębne budowle, które można objąć ochroną ubezpieczeniową, przeważnie do określonej kwoty, np. 30 tys. zł. Np. w Generali koszty ubezpieczenia w przypadku montażu urządzeń na budynku to cena polisy nieruchomości bez dodatkowych zwyżek, a w przypadku urządzeń na ziemi jako budowli to przy wartości sprzętu 30 000 zł koszt około 70 zł rocznie.

Aviva chroni instalację solarną i fotowoltaiczną w polisie mieszkaniowej w ramach podstawowej sumy ubezpieczenia dla domu. Jeżeli instalacja jest zamontowana na dachu, tak jak to bywa najczęściej, wartość instalacji powiększa wartość nieruchomości. Klient nie musi dopłacać dodatkowej składki. Urządzenia OZE można ubezpieczyć nie tylko od zdarzeń losowych, ale też dewastacji. Instalacje zamontowane poza domem, na gruncie, na terenie posesji na której znajduje się ubezpieczany dom, mogą być objęte ubezpieczeniem jako budowle, w ramach rozszerzenia polisy, podobnie jak budynki gospodarcze, garaż wolnostojący lub ogrodzenie.

Warto sprawdzić: Fotowoltaika a dotacje dla osób fizycznych – to warto wiedzieć

Również Axa oferuje ochronę uzależnioną od sposobu montażu paneli. Pierwszy sposób ochrony jest dla paneli montowanych na dachu domu lub dachu budynku niemieszkalnego, są one ubezpieczone wtedy jako stałe elementy. Ochrona taka sama jak dla np. parapetów, markiz lub rolet przeciwsłonecznych. W takim przypadku klient sam określa sumę ubezpieczenia i podaje ją razem z wartością murów i pozostałych stałych elementów. Drugi sposób ubezpieczenia jest związany z montażem paneli na posesji, w takim przypadku towarzystwo świadczy ochronę w ramach obiektów małej architektury (element posesji). Podobnie w ochronie są np. murki ogrodowe, wiaty, czy ogrodzenie posesji. Dla tego sposobu montażu suma ubezpieczenia jest uzależniona od wariantu: dla ryzyk nazwanych jest to 50 tys. zł, dla all risk 100 tys. zł. Jako obiekt małej architektury Axa rozumie również trwale związane z gruntem obiekty budowlane służące do dostarczania energii, ciepła, wody i gazu, w związku z tym chroni również inne źródła energii odnawialnej tj. przydomowe elektrownie wiatrowe lub pompy ciepła.

Nie trzeba rozszerzać ochrony

W Warcie można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia nieruchomości zarówno instalację fotowoltaiczną, jak i elektrownię wiatrową. Instalacja tego typu jest zapisana w definicji zarówno domu, jak i lokalu jednorodzinnego. Dlatego nie ma potrzeby dodatkowego rozszerzania zakupionego ubezpieczenia, aby chronić urządzenia produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

W PZU kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne do mocy 20kW, jak również pompy ciepła chronione podlegają ochronie w podstawowym wariancie ubezpieczenia nieruchomości. Nie ma różnicy czy kolektory i panele będą zainstalowane na budynku, czy będą stały osobno na posesji. Instalacje OZE już w podstawowym wariancie są chronione przed podstawowymi zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, piorun, powódź, zalanie, huragan itp., przepięcie i dewastacja. Natomiast jeśli zdecydujemy się wykupić ubezpieczenie w wariancie od wszystkich ryzyk, ochrona będzie szersza, bo oprócz ryzyk „standardowych” obejmie również takie nietypowe zdarzenia jak np. uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej przez kamień upuszczony przez ptaka.

Polisa specjalnie dla OZE

Możliwy jest tez zakup osobnej polisy dla urządzeń OZE. Taką ofertę niedawno wprowadziła Concordia. Klient może ubezpieczyć systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła od uszkodzenia lub utraty. Ubezpieczenie jest oferowane w formule all risk, a dodatkowo Concordia umożliwiła rozszerzenie ubezpieczenia na wypadek, gdyby poziom produkcji energii elektrycznej był niższy niż zakładano. Polisą objąć można instalacje o mocy nawet do 150 kWp znajdujące się na dachu budynku, budowli lub zlokalizowane na gruncie. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również strata w produkcji energii elektrycznej, która nie została wyprodukowana przez ubezpieczoną instalację fotowoltaiczną w wyniku zdarzenia losowego, gdy na przykład grad uszkodzi instalację fotowoltaiczną i część paneli zamontowanych na dachu będzie wymagało wymiany.

Warto sprawdzić: Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych nie jest drogie

Osobną polisę dla OZE ma też Wiener. Polisą można objąć instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne wraz z instalacją i wyposażeniem technicznym umożliwiającym ich użytkowanie, sprawne i gotowe do użytkowania, o ile są zainstalowane na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub budowlach oraz są zlokalizowane w strefie niezagrożonej zalaniami i podtopieniami. Istnieje możliwość ustanowienia cesji na bank – ubezpieczenie dostosowane jest do sytuacji, kiedy instalacja jest przedmiotem kredytu.

Coraz więcej osób korzysta z odnawialnych źródeł energii, które nie tylko są ekologiczne, ale też pozwalają na oszczędność w długim terminie, a na ich instalację można otrzymać dofinansowanie. Pogoda nas jednak nie rozpieszcza. Problemem stają się ekstremalne zjawiska, w tym gradobicie, huragany czy powodzie. Do tego panele słoneczne można uszkodzić przypadkiem, np. upuszczając na nie narzędzia przy okazji prac remontowych. Jeśli zdecydowaliśmy się na instalację fotowoltaiczną, to warto ją ubezpieczyć.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał