Masz polisę w Gefionie? Uważaj, żebyś nie został bez OC

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego radzi, co zrobić z ubezpieczeniami kupionymi w towarzystwie, które straciło licencję.

Publikacja: 09.09.2020 14:54

Masz polisę w Gefionie? Uważaj, żebyś nie został bez OC

Foto: Adobe Stock

Do niedawna polisę OC w Gefionie – oddziale duńskiego ubezpieczyciela- można było kupić taniej niż gdzie indziej, ale zbyt niskie ceny zawsze powinny wzbudzić niepokój. W przypadku ubezpieczeń OC konsekwencje ponosili poszkodowani przez kierowców ubezpieczonych w Gefionie, gdyż to oni borykali się z zaniżanymi i wypłacanymi po terminie odszkodowaniami. Do czasu, aż ubezpieczyciel ten stracił licencję.

Nie każda polisa jest ważna

Obecnie sytuacja klientów Gefiona zależy od tego, kiedy zawarli oni umowę OC z tym ubezpieczycielem.

Jak podaje KNF, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarte lub wznowione do 24 marca 2020 r. pozostają w dalszym ciągu ważne, a Gefion jest zobowiązany do rozpatrywania zgłoszonych roszczeń i wypłaty należnych odszkodowań.

Warto sprawdzić: Ranking ubezpieczeń OC 2020. Kilkaset złotych różnicy

Umowy podpisane po tym terminie, a więc po wydaniu przez duński organ nadzoru finansowego(Finanstilsynet) zakazu zawierania umów ubezpieczenia przez Gefion, zostały zawarte z naruszeniem prawa. Oznacza to, że z tych umów ubezpieczenia towarzystwo nie świadczy ochrony ubezpieczeniowej. Skutkuje to brakiem ciągłości ubezpieczenia, w efekcie czego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest uprawniony do nałożenia kary za brak OC.

Umowa nie wznowi się z automatu

Zasady mają zastosowanie również w przypadku tzw. automatycznego wznowienia umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC, które w rzeczywistości stanowi zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. W związku z wydaniem w dniu 24 marca 2020 r., przez duński organ nadzoru finansowego, zakazu zawierania nowych umów ubezpieczenia, a także cofnięciem przez ten organ licencji na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Gefion w dniu 24 czerwca 2020 r., umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie może zostać „automatycznie wznowiona”, jeśli wznowienie miałoby nastąpić po 24 marca 2020 r.

Umowy ubezpieczenia OC z Gefionem nie można także wznowić za pośrednictwem agenta lub brokera ubezpieczeniowego.

W związku z tym, które po 24 marca 2020 r. zawarły z Gefionem umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC lub w przypadku których, po 24 marca 2020 r. doszło do automatycznego wznowienia takiej umowy zawartej z Gefionem, powinny kupić polisę OC w innym towarzystwie, gdyż ich polisa jest nieważna.

Co będzie, gdy Gefion upadnie?

KNF informuje także klientów o ty, jakie będą konsekwencje coraz bardziej prawdopodobnej upadłości Gefiona.

Warto sprawdzić: Co się dzieje z OC i autocasco po sprzedaży auta

W przypadku ewentualnego ogłoszenia upadłości Gefiona, umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC wygasną z upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości tego zakładu ubezpieczeń. Po upływie tego terminu posiadacz pojazdu mechanicznego ubezpieczonego w Gefionie będzie zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC.

Z tej przyczyny klienci Gefiona powinni na bieżąco śledzić informacje na temat sytuacji finansowej tego zakładu ubezpieczeń, publikowane przez Finanstylsynet przez UKNF na stronie internetowej.

W przypadku braku ważnej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych właściciel pojazdu musi liczyć się z karą. Dla posiadaczy samochodów osobowych w 2020 r. kara wynosi 5200 zł. Mniej za brak polisy OC zapłacą osoby, które zagapiły się i nie miały polisy przez okres krótszy niż 14 dni – zapłacą one 2600 zł, zaś gdy polisy nie miały jedynie do trzech dni – kara wynosi 1040 zł. Oprócz czego kierowca bez ważnej polisy OC ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane w wypadku lub kolizji. Weryfikacji posiadania ochrony ubezpieczeniowej można dokonać w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej UFG.

Warto sprawdzić: Na wypadek niedźwiedzia i nie tylko. Autocasco na wakacje

W przypadku zdarzeń (np. wypadków, kolizji) mających miejsce w okresie pomiędzy ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń a wygaśnięciem umów ubezpieczenia odpowiedzialność za powstałe szkody przyjmuje UFG (jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie będą mogły być pokryte ze środków Gefion).

Do niedawna polisę OC w Gefionie – oddziale duńskiego ubezpieczyciela- można było kupić taniej niż gdzie indziej, ale zbyt niskie ceny zawsze powinny wzbudzić niepokój. W przypadku ubezpieczeń OC konsekwencje ponosili poszkodowani przez kierowców ubezpieczonych w Gefionie, gdyż to oni borykali się z zaniżanymi i wypłacanymi po terminie odszkodowaniami. Do czasu, aż ubezpieczyciel ten stracił licencję.

Nie każda polisa jest ważna

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą