Tak wygląda czołówka rankingu polis dla domu i mieszkania, który uwzględnia nie tylko cenę polisy, ale także zakres ochrony ubezpieczeniowej, wyłączeń czy dodatkowych elementów ochrony, jak OC w życiu prywatnym i assistanse. Maksymalnie w naszym rankingu można było zdobyć 30 pkt.

Ubezpieczenia nieruchomości dostępne na polskim rynku stają się coraz lepsze, produkty z kompleksową ochroną można znaleźć już u większości ubezpieczycieli. Świadczy o tym chociażby niewielka punktowa różnica między poszczególnymi ubezpieczycielami w prezentowanym rankingu.

W ubezpieczeniu najważniejszy jest zakres ochrony, a kluczowe znaczenie ma to, żeby było jak najmniej wyłączeń. Typowe wyłączenia to te dotyczące ograniczenia szkód wyrządzonych przez samego klienta, pękanie mrozowe czy kradzież zwykła. Z ochrony bywa wyłączana powódź, wandalizm czy katastrofa budowlana, można objąć je ochroną dopiero za zapłatą dodatkowej składki.

Wybierając ubezpieczenie, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na elementy, które dotyczą nas bezpośrednio i skupić się na porównaniach zakresów ochrony od zdarzeń, które są dla nas najbardziej prawdopodobne. Warto też przyjrzeć się definicjom tych zdarzeń, wyłączeniom i ewentualnym udziałom własnym – mówi Michał Glizia, ekspert ds. majątkowych ubezpieczeń indywidualnych, Aviva.

Ważne jest też to, co można ubezpieczyć oprócz samego budynku: np. rośliny na posesji, garaż, altanki, instalacje fotowoltaiczne, a nawet nagrobek. A także według jakiej wartości ubezpieczamy nieruchomość, przedmiot: czy będzie ona odpowiadała wartości zniszczonego budynku bądź przedmiotu, czy też pozwoli na zakup nowego.

Nie bez znaczenia są dodatkowe elementy ochrony, jak OC w życiu prywatnym czy assistance, gdzie przy szerokim i dobrze dobranym zakresie ochrony można liczyć na pomoc przy różnych zdarzeniach życia codziennego, np. gdy zatrzasną się drzwi albo zepsuje pralka. Przy sporządzeniu rankingu uwzględniliśmy także ubezpieczenie domu w budowie czy zakres obejmujący ubezpieczenie zwierząt.

Zdaniem Marcina Błaszczaka, specjalisty ds. rozwoju produktów i procesów w Departamencie Rozwiązań dla Klienta Detalicznego po połączeniu UNIQA i AXA, rynek ubezpieczeń nieruchomości w przyszłości będzie w dalszym ciągu digitalizował i dopasowywał do potrzeb klienta. Klienci chcą płacić jedynie za usługi, z których mogą skorzystać, więc będzie liczyła się dobrze dobrana oferta. Widzimy potrzebę upraszczania produktów, a poza tym rozwijanie nowych ryzyk – jakimi są ubezpieczenie zielonych źródeł energii – panele, pompy ciepła oraz ryzyka cyfrowe. Rozszerzenie oferty w zakresie ochrony mienia będzie ważne, ale również ważne będzie dopasowanie wartościowych usług assistance.