Polisa na życie nie tylko na wypadek śmierci

Zakres ochrony z tytułu ubezpieczenia na życie można rozszerzyć umowami dodatkowymi, zapewniając pieniądze na wypadek poważnego zachorowania.

Publikacja: 31.05.2021 14:23

Polisa na życie nie tylko na wypadek śmierci

Foto: Adobe Stock

W podstawowym zakresie ubezpieczenie na życie zapewnia przede wszystkim finansowe wsparcie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciel wypłaca uposażonym (najczęściej członkom rodziny, choć mogą to być dowolnie wskazane osoby) świadczenie w kwocie ustalonej przy zawarciu umowy. W niektórych przypadkach świadczenie może dostać sam ubezpieczony, np. po dożyciu ustalonego w umowie ubezpieczenia wieku, w przypadku pobytu w szpitalu czy diagnozy choroby śmiertelnej.

Warto sprawdzić: Polacy chcą płacić więcej na zdrowie. Jest jednak warunek

Szersza ochrona polisy na życie

Na tym nie musimy poprzestawać. Polisą na życie możemy zabezpieczyć nie tylko naszych bliskich, ale też siebie samych.

– Katalog dodatkowych ryzyk, uzupełniających zakres ochrony ubezpieczenia na życie, poszerza się z roku na rok. W przypadku wielu ubezpieczycieli to obecnie nawet kilkanaście umów dodatkowych w ofercie – mówi Konrad Kluska, członek zarządu w Compensie. Wyróżnić możemy dwie kategorie dodatkowych ryzyk: wypadkowe i zdrowotne.

Wypadkowe dają zabezpieczenie m.in. w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitalu związanego z nieszczęśliwym wypadkiem. Z kolei ubezpieczenia zdrowotne koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu środków finansowych w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu czy wystąpienia niezdolności do pracy – tłumaczy Konrad Kluska.

Dodatkowe środki z ubezpieczenia pomagają pokryć część lub całość kosztów leczenia, pozwalają też zachować stabilność finansową w trudnym czasie. Wśród świadczeń zyskujących na popularności warto wymienić bezpośrednie wsparcie w organizacji leczenia poza granicami kraju, co jest o tyle dobrą opcją, że w przypadku wielu schorzeń nowoczesne, skuteczne metody leczenia czy zaawansowane terapie lekowe bywają dostępne jedynie za granicą.

– Rozszerzenie umowy zawsze powinno wynikać z potrzeb klienta. Dotyczy to zarówno zakresu ochrony dodatkowej, jak i wysokości sum ubezpieczenia – mówi Radosław Gołaszewski, dyrektor departamentu rozwoju produktów w Prudential.

Co wpływa na cenę polisy na życie?

W każdym zakładzie ubezpieczeń dla klienta bardziej korzystny jest zakup ubezpieczenia na życie w młodszym wieku – składka jest wówczas niższa. Ubezpieczyciele, kalkulując składkę, biorą pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń oraz ew. czynniki ryzyka, takie jak np. możliwość wystąpienia określonych problemów ze zdrowiem. Ryzyko wystąpienia określonych zdarzeń, tego typu ryzyk jest statystycznie mniejsze u np. 30-letniej osoby niż u osoby 50-letniej. Jednak nie tylko wiek wpływa na wysokość składki na ubezpieczenie. Istotna jest również wysokość sumy ubezpieczenia, czyli wysokość ewentualnych przyszłych świadczeń, jakie może klient otrzymać w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną.

Warto sprawdzić: Co daje ubezpieczenie na życie dla seniora. Czy warto?

Wyższa suma ubezpieczenia oznacza wyższą składkę. Istotna jest też kwestia stanu zdrowia. Klient przed zakupem ubezpieczenia musi wypełnić szczegółowy kwestionariusz dotyczący obecnych i przebytych chorób. Nie bez znaczenia jest również tryb życia – rodzaj wykonywanej pracy, zainteresowania (np. uprawianie sportów ekstremalnych) czy mające negatywny wpływ na zdrowie przyzwyczajenia (np. palenie papierosów).

Umowy dodatkowe rozszerzające zakres podstawowej polisy to koszt często kilkudziesięciu złotych miesięcznie więcej – mówi Radosław Kurzawa, doradca klienta w Unum Życie. – Osoby, które nie chcą lub nie mogą od razu zakupić pełnego pakietu umów dodatkowych, mogą to zrobić w trakcie trwania polisy – dlatego ważny jest dobry kontakt z agentem, aby co jakiś czas zrewidować swoje potrzeby i mieć świadomość zakresu ubezpieczenia – co mam, co mogę dokupić lub czego już nie potrzebuję – dodaje Radosław Kurzawa.

Pieniądze na wypadek ciężkiej choroby

Ubezpieczenie na życie może zapewniać finansowe wsparcie m.in. w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania i często związaną z tym utratą źródła dochodu lub ograniczeniem pensji na zwolnieniu lekarskim. Aby to było możliwe, podstawowy wariant ubezpieczenia należy rozszerzyć o ochronę na wypadek wystąpienia tzw. poważnego zachorowania. Oczywiście nie jest tak, że każda ciężka choroba zapewni nam wypłatę. – Każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie ustala katalog liczący zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu jednostek chorobowych, które wchodzą w zakres ochrony. Należą do nich te najczęściej występujące, np. choroby układu krążenia, nowotwory, udar mózgu czy niewydolność nerek – wyjaśnia Konrad Kluska.

Na wypadek zachorowania na nowotwór można też wykupić specjalną ochronę. Można wyróżnić dwa ryzyka związane z nowotworami. Jedno dotyczy samej diagnozy nowotworu w stadium złośliwym, a drugie dotyczy leczenia nowotworu złośliwego.

Innym rozwiązaniem są świadczenia za pobyt w szpitalu.

Gdy utracimy zdolność do pracy

Choroba czy wypadek mogą doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie pracować. Wprawdzie w takiej sytuacji przeważnie przysługują nam pieniądze z ubezpieczenia społecznego, ale na wysoką rentę zwykle nie można liczyć. Jednym z możliwych rozszerzeń ochrony w ubezpieczeniu na życie jest umowa dodatkowa zapewniająca świadczenie w razie całkowitej niezdolności do pracy w następstwie wypadku lub choroby.

Warto sprawdzić: Garść przydatnych zasad jak wybierać polisę na życie

Przez całkowitą niezdolność do pracy ubezpieczyciele rozumieją zazwyczaj brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej przez określony w umowie ubezpieczenia czas. W przypadku jej wystąpienia ubezpieczonemu wypłacana jest suma ubezpieczenia dodatkowego określona w umowie.

Leczenie za granicą

Zakłady ubezpieczeń coraz częściej mają w swojej ofercie dodatkowe ubezpieczenie, polegające na organizacji leczenia w zagranicznych placówkach medycznych.

Zazwyczaj składa się ono z dwóch elementów. Pierwszy to tzw. druga opinia medyczna, czyli konsultacja i diagnoza zagranicznych specjalistów z renomowanych europejskich lub światowych klinik. Drugi element polega na organizacji i pokryciu kosztów leczenia poza granicami kraju. Do tych kosztów zaliczają się procedury medyczne, operacyjne, terapie lekowe potrzebne do zastosowania w procesie dochodzenia do zdrowia, dieta za każdy dzień pobytu w szpitalu, a także podróż i zakwaterowanie osoby towarzyszącej.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie na życie zapewnia przede wszystkim finansowe wsparcie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciel wypłaca uposażonym (najczęściej członkom rodziny, choć mogą to być dowolnie wskazane osoby) świadczenie w kwocie ustalonej przy zawarciu umowy. W niektórych przypadkach świadczenie może dostać sam ubezpieczony, np. po dożyciu ustalonego w umowie ubezpieczenia wieku, w przypadku pobytu w szpitalu czy diagnozy choroby śmiertelnej.

Warto sprawdzić: Polacy chcą płacić więcej na zdrowie. Jest jednak warunek

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy