Gdzie po najlepsze ubezpieczenie grupowe. Ranking „Rz” 2021

Sprawdzamy, które zakłady ubezpieczeń oferują najkorzystniejsze ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie.

Publikacja: 15.07.2021 13:52

Gdzie po najlepsze ubezpieczenie grupowe. Ranking „Rz” 2021

Foto: Shutterstock

W zestawieniu porównujemy oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych: Aegon TUnŻ, Aviva TUnŻ, Compensa TUnŻ, Generali Życie TU, Nationale Nederlanden TUnŻ, Open Life TU Życie, Pocztowe TUnŻ, PZU Życie , SALTUS TUnŻ, SIGNAL IDUNA Życie Polska TU, TU Allianz Życie, TUnŻ WARTA, UNIQA TU na Życie oraz Unum Życie TUiR.

Warto sprawdzić: Gdzie opłaca się ubezpieczyć samochód. Ranking OC 2021

Wzięliśmy pod uwagę 23 aspekty (patrz ramka obok), które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie dla osób kupujących polisę na życie i zdrowie. Skupiliśmy się na maksymalnym zakresie polisy. Nie uwzględniliśmy kosztu polisy (składki), gdyż zależy on od zbyt wielu czynników i przeważnie podlega negocjacjom. Najwięcej punktów, bo 19,5 na 27 możliwych, zdobyła oferta Aegon TUnŻ oraz Signal Iduna Życie TU (koasekuracja z Aegon 50 proc.). Za nimi plasują się ubezpieczenia oferowane przez TUnŻ WARTA (18,5 punktów) oraz Nationale Nederlanden TUnŻ (18,25 punktów).

Konkurencja na rynku ubezpieczeń grupowych jest duża, a co za tym idzie towarzystwa modyfikują swoją ofertę na korzyść klienta. Porównanie ofert dostępnych na rynku pokazało, że zakres ochrony u poszczególnych ubezpieczycieli jest bardzo szeroki, a osoba, która nie ma specjalnych wymagań co do szczegółów ochrony, nie musi obawiać się zakupu produktu.

"ubezpieczenie grupowe ranking 2021"

pieniadze.rp.pl

Dla kogo ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe kierowane jest, jak sama nazwa wskazuje, do grupy osób np. zatrudnionych w tej samej firmie, klientów banków czy sieci komórkowych. Coraz częściej grupa nie musi oznaczać osób pracujących w jednej firmie. Na przykład w Aegon TUnŻ ubezpieczeniem można objąć wszystkie osoby związane stosunkiem prawnym z firmą (umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B itd.).

W zasadzie do ubezpieczenia grupowego mogą przystąpić już dwie–trzy osoby. Ubezpieczenie zawierane jest na rok z możliwością corocznego odnowienia. Przeważnie wygasa wraz z ustaniem stosunku pracy. Można je odnowić, ale na innych warunkach. Nationale Nederlanden TUnŻ czy Unum Życie TUiR mogą pozostawić nam tę samą ofertę.

Miesięczna składka za ubezpieczenie wynosi około 60 zł. Jej koszty zależą nie tylko od zakresu świadczeń czy sumy ubezpieczeniowej, ale także od liczby ubezpieczonych osób. Do ubezpieczenia grupowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły 15–16 lat, ale nie ukończyły 70. roku życia. Większość towarzystw przedłuża możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób po siedemdziesiątce.

Warto wspomnieć, że z ubezpieczenia grupowego mogą zostać wyłączone niektóre branże, np. służby mundurowe, górnicy, hutnicy, kluby sportowe, firmy ochroniarskie, producenci broni.

Warto sprawdzić: Ubezpieczenie domu i mieszkania. Ranking „Rz” 2021

Istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową swojego małżonka/partnera oraz pełnoletnie dziecko. Mogą oni zostać włączeni na tych samych zasadach co główny ubezpieczony i opłacać składkę o tej samej kwocie lub wybrać indywidualne rozszerzenia. Zakres ochrony polisy grupowej zwykle uwzględnia:

 • śmierć osoby ubezpieczonej;
 • nieszczęśliwy wypadek;
 • pobyt w szpitalu;
 • śmierć bliskiej osoby;
 • poważne zachorowanie.

Korzyści dla ubezpieczonych

Grupowa polisa na życie jest bardzo korzystna w przypadku posiadania dzieci lub planowania rodziny. W zależności od ubezpieczyciela można liczyć na duże benefity także z tego tytułu. Nationale Nederlanden szczególnym wsparciem otacza rodzinę ubezpieczonego, m.in. oferując miesięczne wypłaty z tytułu osierocenia dziecka ubezpieczonego wskutek NW.

Polisy grupowe mogą zapewnić pieniądze i pomoc poprzez dostęp do konkretnych usług medycznych. Szczególnie w przypadku wystąpienia chorób cywilizacyjnych takich jak nowotwór (również na jego wczesnym etapie) czy cukrzyca. W UNIQA TU na Życie istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o cegiełkę Pomoc na Raka, która obejmuje: świadczenie pieniężne w przypadku rozpoznania nowotworu, weryfikację podejrzenia nowotworu (konsultacje onkologiczne i badania diagnostyczne), świadczenia assistance po rozpoznaniu nowotworu. Składki w przedziale 20 –524 zł zależne są od wieku i oceny ryzyka klienta.

Oferta ubezpieczeń grupowych w niektórych towarzystwach została wzbogacona o liczne świadczenia medyczne związane z wystąpieniem konkretnych zdarzeń, np. assistance dla mamy po urodzeniu dziecka, assistance onkologiczny w przypadku wystawienia karty diagnostyki onkologicznej, assistance pogrzebowy w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny czy assistance chorobowy po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania.

Dodatkowo każdy z ubezpieczonych może rozszerzyć zakres ubezpieczenia, wybierając dowolnie spośród kilkunastu dostępnych pakietów dodatkowych. W ten sposób oferty ubezpieczenia dopasowuje się do indywidualnych potrzeb pracowników oraz ich małżonków/partnerów i pełnoletnich dzieci. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego można wybierać z pośród ponad 50 różnych jednostek chorobowych (w przypadku poważnego zachorowania) czy z ponad 500 różnych operacji chirurgicznych.

W UNIQA TU na Życie istnieje możliwość rozszerzenia umowy o 11 cegiełek zapewniających ochronę przede wszystkim zdrowia (tj. Pakiet MediPomoc, Medycyna bez granic, Pakiet Wypadkowy, Pakiet dla Dziecka itd.).

W Allianz dodatkowo każdy z ubezpieczonych może rozszerzyć zakres ubezpieczenia, wybierając dowolnie spośród ośmiu dostępnych pakietów: chorobowy, komunikacyjny, wypadkowy, onkologiczny, kardiologiczny, małżonek/partner, dziecko czy senior.

Warto sprawdzić: Polacy nie mają pojęcia, co przysługuje im z polisy

PZU Życie posiada własną sieć placówek medycznych PZU Zdrowie zlokalizowanych w ponad 600 miastach. W ramach polis oferuje ryzyka: pobyt w szpitalu w związku z poważna chorobą, ubezpieczenie lekowe – dofinansowanie leków na receptę, usługi medyczne po poważnej chorobie. Dodatkowo umożliwia indywidualne rozszerzenie zakresu przez ubezpieczonego, z poziomu deklaracji (dofinansowanie do zakupu leków, opieka medyczna dla bliskich, dodatkowe wsparcie w razie wypadku, ochrona dla niepełnoletniego dziecka).

TU Zdrowie – oferuje tylko ubezpieczenia zdrowotne – dla tego nie ujęliśmy go w zestawianiu. W zakresu polisy Ochrona Szpitalna ubezpieczenie pokrywa koszty operacji planowych. Ubezpieczenie obejmuje blisko 500 procedur w ramach chirurgii krótkoterminowej oraz pobytów długoterminowych.

Oferta TU Zdrowie to sześć autorskich programów zdrowotnych zapewniających optymalny proces diagnostyki i leczenia. Najnowszym programem jest „Powrót do zdrowia po Covid-19″, który gwarantuje ozdrowieńcom dostęp do lekarzy specjalistów, diagnostykę niepokojących objawów i rehabilitację.

Metodologia

Ranking ubezpieczeń grupowych powstał na podstawie ankiet wysłanych do towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia grupowe na życie to oferta szyta na miarę, jej koszt zależy od wielu czynników i z reguły jest negocjowany. W związku z tym w rankingu skupiliśmy się na maksymalny zakresie polis, a nie na ich koszcie. Ocenie poddaliśmy 23 czynniki, mające wpływ na kształt polisy. W zależności od pytania przyznawaliśmy od 0,5 do 2 punktów. W sumie można było uzyskać 27 punktów, plus dodatkowy 1 punkt za oryginalność i innowacyjność oferty.

Co punktowaliśmy:

 • Minimalna liczba osób, jaka musi być zatrudniona w firmie (w tym właściciel) – 2–3 osoby – 1 pkt; 4–10 osób – 0,5 pkt; powyżej 10 – 0,25 pkt.
 • Okres ubezpieczenia – roczny odnawialny – 0 pkt; roczny lub dwuletni odnawialny – 1 pkt.
 • Maksymalna suma ubezpieczenia – brak – 2 pkt; 200 tys. zł i powyżej – 1 pkt; poniżej 200 tys. zł – 0, 5 pkt.
 • Minimalny wiek wstępu do ubezpieczenia – 15 lat – 1 pkt; 16 lat – 0,5 pkt; powyżej 16 lat – 0,25 pkt.
 • Maksymalna możliwość przedłużenia wieku ubezpieczonego – 76 lat – 1 pkt; 75 lat – 0,75 pkt; 74 lata – 0,5 pkt; 72–73 lata – 0,25 pkt.
 • Od ilu proc. jest wypłacany uszczerbek na zdrowiu? – 0,25 proc. – 1 pkt; 0,5 proc. – 0,75 pkt; 1,0 proc. – 0,5 pkt.
 • Od ilu dni pobytu w szpitalujest wypłacane odszkodowanie? – 1 dzień – 1 pkt; możliwość skrócenia do 1 dnia – 0,5 pkt; powyżej 1 dnia – 0,25 pkt.
 • Poważne zachorowanie liczba jednostek chorobowych – ubezpieczony – powyżej 60 – 2 pkt; 51–60 – 1,5 pkt; 40–50 – 1,0 pkt; poniżej 40 – 0,5 pkt.
 • Poważne zachorowanie liczba jednostek chorobowych – małżonek/partner – 55 i powyżej – 1 pkt; 45–54 – 0,75 pkt; 25–44 – 0,5 pkt; poniżej 25 – 0,25 pkt.
 • Poważne zachorowanie liczba jednostek chorobowych – dziecko – powyżej 40 – 1 pkt; 31–40 – 0,75 pkt; 20–30 – 0,5 pkt; poniżej 20 – 0,25 pkt.
 • Leczenie specjalistyczne liczba metod leczenia – ubezpieczony – powyżej 11 – 2 pkt; 10–11 – 1,5 pkt; 8–9 – 1,0 pkt; poniżej 8 – 0,5 pkt.
 • Leczenie specjalistyczne liczba metod leczenia – małżonek/partner – powyżej 10 – 1 pkt; 8–10 – 0,75 pkt; 7–6 – 0,5 pkt; poniżej 6 – 0,25 pkt.
 • Leczenie specjalistyczne liczba metod leczenia – dziecko – powyżej 10 – 1 pkt; 8–10 – 0,75 pkt; 7–6 – 0,5 pkt; poniżej 6 – 0,25 pkt.
 • Liczba możliwych operacji – powyżej 700 – 1 pkt; 601–700 – 0,75 pkt; 501–600 – 0,5 pkt; poniżej 500 – 0,25 pkt.
 • Możliwość kontynuacji ubezpieczenia po zaprzestaniu pracy na niezmienionych warunkach – tak – 1 pkt; przez jakiś czas – 0, 5 pkt; nie (zmienione warunki) – 0 pkt.
 • Liczba umów wybieranych jako uzupełnienie do umowy głównej – powyżej 65 – 2 pkt; 61-65 – 1,5 pkt; 51-60 – 1 pkt; poniżej 50 – 0,5 pkt.
 • Limit wiekowy dla ryzyka śmierci dziecka – brak – 1 pkt; limit – 0 pkt.
 • Czy wyłączenie dotyczące udziału w sportach ma zastosowanie w klauzulach: śmierć wskutek NW, uszczerbek na zdrowiu wskutek NW, pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne? – nie – 1 pkt; istnieje możliwość wyłączenia – 0,5 pkt; tak – 0 pkt.
 • Czy zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku ciąży, porodu i połogu? – tak – 0,5 pkt; istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia – 0,25 pkt; nie – 0 pkt.
 • Czy przeprowadzenie operacji cesarskiego cięcia objęte jest ochroną ubezpieczeniową? – tak – 0,5 pkt; istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia – 0,25 pkt; nie – 0 pkt.
 • Czy istnieje możliwość odroczenia badań i utrzymania ochrony tymczasowej (jak długo)? – bez ograniczeń – 1 pkt; ograniczenie 3 mies. – 0,5 pkt; nie – 0 pkt.
 • Czy jest możliwość dostosowania ubezpieczenia w zależności od potrzeby poszczególnych grup w ramach jednego pracodawcy? – tak – 1 pkt; tak, ale jest określona liczba wariantów – 0,5 pkt; nie – 0 pkt.
 • Czy są branże wyłączone z ofertowania grupowego ubezpieczenia na życie? – nie – 1 pkt; tak – 0,75 pkt.

W zestawieniu porównujemy oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych: Aegon TUnŻ, Aviva TUnŻ, Compensa TUnŻ, Generali Życie TU, Nationale Nederlanden TUnŻ, Open Life TU Życie, Pocztowe TUnŻ, PZU Życie , SALTUS TUnŻ, SIGNAL IDUNA Życie Polska TU, TU Allianz Życie, TUnŻ WARTA, UNIQA TU na Życie oraz Unum Życie TUiR.

Warto sprawdzić: Gdzie opłaca się ubezpieczyć samochód. Ranking OC 2021

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy