Dwie składki za OC samochodu

Miałam komunikacyjne ubezpieczenie OC w AXA Direct. Przed końcem umowy dostałam od ubezpieczyciela SMS z informacją, że polisa wygasa i mam opłacić składkę, żeby przedłużyć umowę.

Publikacja: 01.06.2016 20:46

Dwie składki za OC samochodu

Foto: Bloomberg

Nie chciałam przedłużać umowy, więc składki nie zapłaciłam. Równocześnie otrzymałam od towarzystwa e-mail z propozycją nowej umowy. Kilka dni później dotarł do mnie kolejny SMS, że umowa została automatycznie przedłużona i mam uregulować składkę. Dowiedziałam się też wtedy, że w jednym z załączników do e-maila była informacja o tym, że umowa przedłuży się automatycznie, jeśli jej nie wypowiem. Niestety, załącznik był bez tytułu, a że nie chciałam przedłużać umowy, to go nie otworzyłam. Nową polisę wykupiłam u innego ubezpieczyciela. Umowę w AXA Direct w końcu wypowiedziałam. Czy postępowanie AXA Direct było prawidłowe i muszę zapłacić podwójną składkę za okres, kiedy miałam dwie polisy? – pyta czytelniczka w liście przysłanym do redakcji.

Sprawę tę reguluje artykuł 28 ustęp 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik Ustaw nr 124 poz. 1152 ze zmianami). W artykule tym jest zapisane, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie powiadomi towarzystwa na piśmie o wypowiedzeniu umowy – a musi to zrobić nie później niż na jeden dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu obowiązywania dotychczasowej umowy – uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Równocześnie ustęp 1b tego samego artykułu nakłada na ubezpieczyciela obowiązki informacyjne. Towarzystwo musi wysłać klientowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres. Informacja ta powinna zawierać m.in. pouczenie o prawie do wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC zgodnie z ustępem 1 oraz o formie, możliwym sposobie i terminie złożenia takiego wypowiedzenia. Do tego musi być dołożone pouczenie o skutkach wypowiedzenia oraz o skutkach braku wypowiedzenia.

Informacja powinna być wysłana:

– w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub

– w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie klienta.

Informacja przesłana naszej czytelniczce w załączniku do e-maila spełniła wymagania ustawowe. Natomiast treść SMS mogła wprowadzać w błąd. Można było z niej wywnioskować, że umowa nie zostanie automatycznie przedłużona.

Z uwagi na to warto złożyć w towarzystwie reklamację. Należy w niej podkreślić, że treść SMS wprowadzała w błąd. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji można rozważyć złożenie skargi do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Nie chciałam przedłużać umowy, więc składki nie zapłaciłam. Równocześnie otrzymałam od towarzystwa e-mail z propozycją nowej umowy. Kilka dni później dotarł do mnie kolejny SMS, że umowa została automatycznie przedłużona i mam uregulować składkę. Dowiedziałam się też wtedy, że w jednym z załączników do e-maila była informacja o tym, że umowa przedłuży się automatycznie, jeśli jej nie wypowiem. Niestety, załącznik był bez tytułu, a że nie chciałam przedłużać umowy, to go nie otworzyłam. Nową polisę wykupiłam u innego ubezpieczyciela. Umowę w AXA Direct w końcu wypowiedziałam. Czy postępowanie AXA Direct było prawidłowe i muszę zapłacić podwójną składkę za okres, kiedy miałam dwie polisy? – pyta czytelniczka w liście przysłanym do redakcji.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem