W tym roku koniunktura nie sprzyja posiadaczom akcji. Porównując tegoroczne stopy zwrotu spółek notowanych na szerokim rynku akcji, łatwo zauważyć, że przecenione walory stanowią wśród nich wyraźną większość. W indeksie WIG akcje jedynie co czwartego jego uczestnika wypracowały dodatnią stopę zwrotu od początku 2022 r.

pieniadze.rp.pl

Beneficjenci nowej rzeczywistości

Wśród firm z szerokiego rynku akcji najbardziej okazałą stopę zwrotu przyniosły akcje Sunexu, zapewniając zysk na poziomie ponad 570 proc., ustanawiając po drodze nowe rekordy notowań. Spółka, będąca jednym z największych krajowych wytwórców produktów do instalacji OZE, wróciła do łask inwestorów już w końcówce minionego roku, ale zwyżki wyraźnie przyspieszyły w ostatnich miesiącach za sprawą rosnących oczekiwań inwestorów związanych z poprawą wyników i perspektywicznym rynkiem. W II kwartale br. przychody spółki wzrosły względem ubiegłego roku o 120 proc., do 66,8 mln zł. Pierwszy kwartał również charakteryzował się ponad 100-proc. wzrostem. Wyniki wsparła automatyzacja produkcji, która zwiększyła możliwości sprzedażowe spółki, oraz znaczący skok popularności OZE w obliczu wojny w Ukrainie i skoku cen energii.

Czytaj więcej

Akcje małych firm na GPW z potencjałem wzrostu. Atrakcyjne spółki

Duże nadzieje wśród inwestorów rozbudził Bumech, który jest jednym z głównych beneficjentów koniunktury na rynku węgla. Spółka podwoiła swoje przychody w I półroczu tego roku i zdaniem analityków ma szansę nawet na przyspieszenie poprawy wyników w kolejnym półroczu. Jednocześnie spółka planuje wypłatę pierwszej dywidendy, co jest dla posiadaczy jej akcji miłym zaskoczeniem, bowiem rekomendacja zarządu jej nie zakładała. Co istotne, przy okazji wrześniowej rewizji indeksów Bumech awansuje do mWIG40, co może jeszcze ożywić popyt na papiery spółki. Choć w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki 16-krotnie zwiększyły swoją wartość, to zdaniem analityków perspektywa dalszego wzrostu biznesu i poprawy wyników sprawia, że wciąż jest miejsce na dalsze zwyżki.

Za sprawą wojny w Ukrainie inwestorzy przypomnieli sobie o Pamapolu, producencie dań gotowych. W efekcie jego notowania w tym roku pozytywnie wyróżniają się na tle rynku. Mimo solidnego odbicia akcje spożywczej spółki wciąż przekonują niską wyceną, choć argumentów przemawiających za spółką analitycy widzą więcej.

– Wyśmienite wyniki potwierdzają udaną restrukturyzację, a spółce sprzyja trend wzrostu popularności dań gotowych – zauważa Adam Zajler, analityk Millennium DM.

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie do łask inwestorów wróciły akcje Lubawy. Rynek wyczuł, że dla producenta materiałów m.in. na potrzeby wojska może to być ogromna szansa. W efekcie jego notowania poszybowały w górę o kilkaset procent w ciągu zaledwie kilku sesji na przełomie lutego i marca. W ostatnich miesiącach inwestorzy jednak chętniej realizowali zyski, co skorygowało część wypracowanej wcześniej zwyżki. Mimo to wciąż papiery Lubawy są wyceniane ponaddwukrotnie wyżej niż na początku tego roku.

Czytaj więcej

Akcje spółek z GPW są bardzo tanie. Nic tylko kupować? Nie tak szybko

Na celowniku kupujących

Niesłabnącym popytem niemal od początku 2022 r. cieszą się akcje Arctic Paper. Kurs papierniczej grupy jest już o ponad 140 proc. wyższy niż na początku stycznia, wyznaczając w tym roku nowe historyczne maksima. Dzięki dobrej koniunkturze na rynku papieru i celulozy Arctic wszedł w okres wynikowych żniw, a perspektywy na kolejne okresy w ocenie analityków wyglądają obiecująco.

– Obecne bardzo korzystne otoczenie cenowe zarówno na rynku papieru, jak i celulozy przekłada się na rekordowe w historii spółki raportowane wyniki, a sygnały o dalszych podwyżkach cenowych na rynku dają przestrzeń do pozytywnych zaskoczeń także w II półroczu 2022 r. – oczekuje Łukasz Rudnik, analityk Trigon DM. Co istotne, spółka nie ma problemów z przenoszeniem rosnących kosztów na ceny produktów końcowych, a dzięki rozwijanym własnym źródłom energii ma przewagę nad konkurencją.

Duże nadzieje rozbudziły w tym roku wśród inwestorów akcje ZE PAK-u. Notowania energetycznej spółki wyraźnie odbiły za sprawą sprzyjającego otoczenia rynkowego dla energetyki konwencjonalnej, które stworzyło doskonałe warunki do poprawy marż i zysków. – Rekordowe ceny energii implikują rekordowe wyniki w obszarze wytwarzania, szczególnie w sytuacji integracji pionowej z kopalniami węgla brunatnego. Nawet jeśli założymy, że sytuacja ma charakter przejściowy, to skala gotówki, jaką spółka może wygenerować z tego tytułu w najbliższym roku, jest relatywnie bardzo wysoka w stosunku do kapitalizacji. W tym kontekście dobry sentyment do akcji ZE PAK-u powinien się utrzymywać – uważa Kamil Kliszcz, analityk BM mBanku.

– Głównym ryzykiem pozostaje ewentualne wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych, ale na razie polski rząd nie sygnalizował takich zamiarów – dodaje.

Czytaj więcej

Szansa dla mniej zamożnych kolekcjonerów sztuki. Tania grafika lepsza od obrazu

Pozytywnie zaskakują notowania Torpolu, co w tym roku zaowocowało kolejnymi rekordami kursu akcji. Jak zauważa Krzysztof Pado, analityk DM BDM, kapitalizacja budowlanej spółki jest obecnie zbliżona do posiadanej przez nią gotówki netto, co jest rzadko spotykanym ewenementem.

– Można więc paradoksalnie powiedzieć, że inwestorzy bardzo sceptycznie oceniają perspektywy spółki mimo rekordowego kursu akcji. Posiada ona przecież także znaczny majątek trwały, udziały rynkowe i kompetencje. Wyniki za ostatnie okresy przebijają oczekiwania rynkowe, spółka generuje znakomite marże na posiadanym backlogu (portfelu zleceń – red.) – zauważa. Jego zdaniem niska wycena wskaźnikowa może wynikać z dwóch czynników.

– Po pierwsze, PLK w ostatnich kwartałach rozstrzyga bardzo mało przetargów ze względu na brak pewności co do ich finansowania (przetargi kolejowe w dużej mierze zależą od środków z UE). To rodzi obawy o poziom backlogu na lata 2023–2024, a także obawy o poziom marż w przypadku wysypu przetargów w krótkim okresie. Po drugie, inwestorzy mogą przyjmować założenie, że gotówka netto w spółce nie utrzyma się na obecnych poziomach i nie trafi do nich w postaci przyszłych dywidend, np. spółka w poszukiwaniu nowych rynków będzie próbowała akwizycji, które mogą się okazać nietrafione – wskazuje.

Czytaj więcej

Wyniki spółek z GPW nie zachwycą w 2022 roku

Na przychylność inwestorów może też liczyć XTB. To w dużej mierze zasługa wynikowych żniw brokera, które są efektem powrotu wysokiej zmienności na rynkach finansowych i rosnącej bazy klientów.

– Nasze prognozy na ten rok wymagają podniesienia o 15–20 proc. Spółka może osiągnąć zysk netto na poziomie co najmniej 650–700 mln zł w 2022 r. Negatywnie może być odebrane to, że spółka nie spełniła wymaganego przez KNF współczynnika kapitałowego na koniec czerwca 2022, więc nie będzie mogła wypłacić 100 proc. dywidendy. Maksymalna wypłata wyniesie prawdopodobnie 75 proc. Tym samym stopa dywidendy w przyszłym roku może sięgnąć aż 20 proc. – wskazuje Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.