Warto posiadać pieniądze na czarną godzinę

Poduszka finansowa stanowi zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi. To nic innego jak pieniądze, których po prostu nie można stracić! Oszczędności tych nie powinno się inwestować, można je trzymać na koncie czy na bezpiecznej lokacie w banku. Mają stanowić bezpieczeństwo i stabilność finansową na wypadek np. zwolnienia z pracy czy poważnego zachorowania. Poduszka finansowa powinna wystarczyć przynajmniej na 3-12 miesięcy życia bez dochodów. Jeśli co miesiąc wydajemy np. 4 tys. zł, to oszczędności powinny wynieść minimum 12 tys. zł.

Wyobraź sobie że…

Tracisz pracę i niemal z dnia na dzień zostajesz bez środków do życia. Poszukiwanie kolejnej może potrwać nawet kilka miesięcy. W tym czasie musisz z czegoś żyć, opłacać rachunki, czynsz za mieszkanie, raty kredytów. Brak odłożonych pieniędzy może oznaczać poważne tarapaty finansowe. Bezpieczna poduszka finansowa pozwoli przetrwać ten okres.

Jeśli zdarzy ci się wykorzystać środki z poduszki finansowej, pamiętaj, by je później uzupełnić.

Ile odłożyć?

Zadaniem poduszki finansowej jest z jednej strony – chronić finanse domowe na wypadek niespodziewanych zdarzeń, a z drugiej – zapewniać  poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny związany z oszczędnościami rodziny. Żeby obliczyć kwotę, która powinna być zgromadzona na poduszce finansowej, trzeba poznać swoje stałe, miesięczne wydatki. Sumując raty kredytów, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, transportem, jedzeniem, szkołą poznasz swoje miesięczne wydatki w wersji minimum. Uzyskaną kwotę należy pomnożyć przez 3, 6 lub 12 miesięcy. Warto pamiętać o jednorazowych większych wydatkach np. ubezpieczeniu auta. Trzy miesiące to wariant minimalny, a 12 optymalny. Oczywiście, poduszka może być jeszcze większa. Który wariant wybrać? Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji życiowej. Singlom mieszkającym w dużym mieście, mającym elastyczne podejście do pracy, może wystarczyć równowartość trzymiesięcznych kosztów. Rodzinna poduszka bezpieczeństwa powinna stanowić minimum sześciokrotność miesięcznych wydatków.

Raz do roku oblicz wydatki na nowo i sprawdź, czy wysokość środków zgromadzonych na poduszce wciąż pokrywa kilkumiesięczne wydatki.

Jak zacząć…

Jeśli są odłożone jakiekolwiek pieniądze, możesz wydzielić część z tych środków i wpłacić je na odrębny rachunek lub lokatę stworzoną z myślą o poduszce finansowej. W tym drugim przypadku warto rozważyć depozyt proponowany przez sprawdzoną instytucję, która nawet w obecnej, dość niestabilnej sytuacji, zachowała wiarygodną pozycję na rynku. Przykładem może być Lokata Facto oferowana przez BFF Banking Group, czyli międzynarodową grupę z ponad 35-letnim doświadczaniem, która operuje na 12 europejskich rynkach.

Jeśli jednak nie posiadasz żadnych oszczędności, zacznij od odkładania co miesiąc nawet małej sumy pieniędzy. Możesz założyć np. że w ciągu 3 lat uzbierasz 20 tys. zł, co oznacza konieczność odkładania 556 zł miesięcznie. By wytrwać w oszczędzaniu, warto założyć w banku zlecenie, aby zaraz po wypłacie ustalona kwota wędrowała na osobne konto, na którym gromadzone są środki na poduszkę. Ważne jest, by przelew był automatyczny, zlecony po wypłacie i na inny rachunek tak, aby nie zdążyć wydać tych środków. Kiedy uda się zebrać kwotę wystarczającą na otwarcie lokaty, jak najszybciej warto taką lokatę założyć i korzystać z lepszego oprocentowania (Lokata Facto to nawet 1,6 proc. w skali roku) oraz poczucia, że środki są bezpiecznie ulokowane. W BFF Banking Group możesz mieć dowolną liczbę Lokat Facto, a minimalna kwota każdej z nich to 5 tys. zł.

Zbudowanie poduszki finansowej, powinno być głównym celem oszczędności, warto więc na nią przeznaczyć dodatkowe wynagrodzenia, niespodziewane zastrzyki gotówki czy po prostu nadwyżkę w budżecie domowym. Im szybciej zbudujesz poduszkę, tym lepiej.

Gdzie trzymać poduszkę finansową?

Poduszka finansowa odkładana jest na nagłe i często niespodziewane sytuacje. Powinna być więc dostępna, aby w kryzysowej sytuacji móc bezproblemowo z niej skorzystać. Priorytetem poduchy jest ochrona, a nie dodatkowy zarobek. Dlatego lepiej nie wykorzystywać w tym celu produktów inwestycyjnych, które nie gwarantują ochrony kapitału i zawsze wiążą się z pewnym ryzkiem. Podobnie jak nie warto inwestować w nieruchomości, gdyż co prawda mogą zapewnić dodatkowy dochód, ale nie zapewnią nagłego i dodatkowego zastrzyku gotówki. Mając to na uwadze, terminowe lokaty są w tej sytuacji bezpiecznym i najefektywniejszym rozwiązaniem.

Oszczędności w ramach poduszki finansowej to pieniądze na czarną godzinę, a nie na zachcianki!

Poduszki finansowej nie można inwestować agresywnie, najlepiej ulokować ją na bezpiecznych długoterminowych lokatach. Każdy bank działający w Polsce, mający siedzibę w naszym kraju albo w dowolnym kraju Unii Europejskiej, by funkcjonować legalnie i uzyskać decyzję KNF na prowadzenie działalności, musi należeć do systemu gwarantowania depozytów. Gwarantowanie depozytów zapewnia, że w przypadku upadłości banku, odzyskasz ulokowane środki do kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. Warto zwrócić uwagę na banki, które specjalizują się w danym produkcie. Wspomniane BFF Banking Group , oferujące Lokatę Facto , a którego właścicielem jest Banca Farmafactoring S.p.A, od wielu lat ma nie tylko stabilną sytuację i niezachwianą pozycję eksperta w dziedzinie finansów, a w przypadku oferty depozytów utrzymuje konkurencyjne oprocentowanie. Na 9-cio 12-to miesięcznej Lokacie Facto dla klienta indywidualnego oprocentowanie wynosi 1,6 proc. w skali roku, co stawia Lokatę Facto na jednym z najwyższych miejsc w rankingach depozytów. To, co dodatkowo wyróżnia tę propozycję, szczególnie teraz, gdy tak istotne jest ograniczenie kontaktu z innymi osobami – Lokata Facto dostępne jest tylko online. Na stronie BFF dostępny jest w tym celu prosty formularz, którego wypełnienia stanowi pierwszy krok w tym procesie – wystarczy bowiem go wypełnić, podając swoje dane osobowe i numer rachunku bankowego, przygotować skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości oraz potwierdzić swoje dane przelewem z innego banku.

Dla chcących oszczędzać na poduszkę finansową ważnym elementem jest bezterminowy rachunek depozytowy powiązany z terminową lokatą, z oprocentowaniem 0,5% w skali roku. Konto depozytowe daje swobodę operowania pieniędzmi (wpłaty i wypłaty w każdym momencie, bez żadnych opłat i limitów miesięcznych), podczas gdy lokata terminowa, z założenia, ma trwać określony czas. Proponowane przez BFF Banking Group , dwutorowe rozwiązanie, daje możliwość podzielenia środków na takie, do których klient chce zachować bieżący dostęp oraz takie, które przez dany okres może ze spokojem zdeponować na lokacie.

Właścicielem marek Lokata Facto oraz BFF Banking Group jest Banca Farmafactoring S.p.A.

Materiał promocyjny powstał przy współpracy z redakcją