Muzea powstają z prywatnych zbiorów

Zbiór referatów wygłoszonych przez prawników, historyków sztuki i kolekcjonerów.

Publikacja: 23.03.2016 21:00

„Kolekcjonerstwo polskie XX i XXi wieku. Szkice”, NIMOZ, Warszawa 2015

„Kolekcjonerstwo polskie XX i XXi wieku. Szkice”, NIMOZ, Warszawa 2015

Foto: Rzeczpospolita

Ukazała się książka „Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice”. To zbiór referatów wygłoszonych przez prawników, historyków sztuki i kolekcjonerów na konferencji naukowej, jaką w 2014 r. zorganizował Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Książkę wydał Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Fundamentalne znaczenie ma tekst prof. Wojciecha Kowalskiego „Dawne i współczesne uwarunkowania prawne kolekcjonerstwa w Polsce”. Z analizy wynika, że dziś prawo nie gwarantuje kolekcjonerom wsparcia, choć muzea powstają przede wszystkim z prywatnych zbiorów. W PRL prawo dawało kolekcjonerom różne przywileje, np. przysługiwała im dodatkowa powierzchnia mieszkaniowa na przechowywanie zbiorów.

Dr Ewa Bobrowska z Paryża pisze o galeriach i kolekcjach polskiej sztuki we Francji po 1945 r. Porządkujący charakter ma tekst dr Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik „Kolekcjoner polski u progu nowoczesności”. Autorka definiuje najważniejsze pojęcia, analizuje wątki kolekcjonerskie w polskiej literaturze pięknej.

Bogatym źródłem wiedzy jest tekst prawnika Ryszarda Kruka, który od lat prowadzi portal „Kolekcjonerstwo dla wiedzy” . Autor podaje wyniki swoich badań ankietowych na temat kondycji prywatnego kolekcjonerstwa. Za najpilniejszą sprawę uważa digitalizację zbiorów i nawiązanie współpracy między kolekcjonerami a państwem.

Opisane problemy i postacie mają różną wagę. Z indeksu nazwisk wynika, że nawet nie wspomniano o największych współczesnych kolekcjonerach, np. Henryku Bednarskim, Jerzym Hołubcu, Franciszku Starowieyskim, Januszu Lucowie, Jacku Łozowskim, Leszku Macaku, Stefanie Okołowiczu i wielu innych.

To kolejny tom o kolekcjonerstwie wydany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa. Może warto do następnego tomu zamówić opracowania najważniejszych problemów kolekcjonerstwa po 1945 r.? Odchodzą ostatni świadkowie działalności np. Jerzego Dunin-Borkowskiego, Ryszarda Kowalczuka czy Tadeusza Wierzejskiego, który był jednym z największych ofiarodawców na rzecz muzeów.

adresy z przydatnymi informacjami: www.nimoz.pl, www.kolekcjonerstwo.pl

Ukazała się książka „Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice”. To zbiór referatów wygłoszonych przez prawników, historyków sztuki i kolekcjonerów na konferencji naukowej, jaką w 2014 r. zorganizował Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Książkę wydał Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Fundamentalne znaczenie ma tekst prof. Wojciecha Kowalskiego „Dawne i współczesne uwarunkowania prawne kolekcjonerstwa w Polsce”. Z analizy wynika, że dziś prawo nie gwarantuje kolekcjonerom wsparcia, choć muzea powstają przede wszystkim z prywatnych zbiorów. W PRL prawo dawało kolekcjonerom różne przywileje, np. przysługiwała im dodatkowa powierzchnia mieszkaniowa na przechowywanie zbiorów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Sztuka
Tanie wybitne obrazy jako fundusz emerytalny. W co zainwestować
Sztuka
Nikifor na wystawie. Prace niespotykane na rynku
Sztuka
Sztuka komiksu na inwestycję i do zbioru
Sztuka
Na rynku sztuki potrzebna korekta. Nikt nie chciał pewniaków aukcyjnych
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Sztuka
Sprzedaj obraz z największym zyskiem
Sztuka
Największe transakcje na aukcjach w I półroczu 2023 r. Nie ma czym handlować