W nowym numerze są m.in. rozmowy z kolekcjonerami. Zawartość swoich zbiorów ujawniają: Grażyna Kulczyk, Erika Hoffmann z Berlina i Werner Jerke, którego kolekcję prezentowała niedawno Galeria Atlas Sztuki w Łodzi. Prof. Jerzy Hausner mówi w wywiadzie o relacjach między biznesem a sztuką. Katarzyna Sagatowska opowiada o fotografii artystycznej. Wypowiadają się również kuratorzy międzynarodowych wystaw i artyści, np. Joanna Rajkowska.

Czasopismo stworzyły i wydają historyczki sztuki Sylwia Krasoń i Dobromiła Błaszczyk. Zaczęły dwa lata temu od anglojęzycznej platformy internetowej, na której raz w tygodniu ukazują się nowe teksty. Zapotrzebowanie na tego typu informacje jest duże, bo brakuje lektur o polskiej sztuce w języku angielskim. Na początku tego roku pojawiło się czasopismo w wersji drukowanej (nakład 3 tys. egzemplarzy). Kolportowane jest wśród miłośników polskiej sztuki. Dociera przede wszystkim do nowej Polonii w Wielkiej Brytanii. Nowy numer liczy 124 strony (o 30 więcej niż poprzedni). Chętnie czytaną rubryką jest kalendarium udziału polskich artystów w wystawach na świecie w kolejnym półroczu. Autorami tekstów są Polacy mieszkający na różnych kontynentach.