Jakie są skutki braku kolejnej raty

Fotorzepa, Sławoir Mielnik

Zapomniałam o zapłaceniu drugiej raty za polisę komunikacyjną OC. Zorientowałam się po upływie miesiąca, że tego nie zrobiłam. W tym czasie doszło do kolizji z mojej winy.

Czy moja polisa OC jest nadal ważna, czy też niezapłacenie raty składki powoduje rozwiązanie umowy i odszkodowanie będę musiała zapłacić z własnej kieszeni? – pyta czytelniczka

Regina Skibińska

Wobowiązkowym komunikacyjnym ubezpieczeniu OC brak raty składki nie pozbawia automatycznie ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli dojdzie do wypadku lub kolizji z winy takiego kierowcy, towarzystwo wypłaci poszkodowanemu pieniądze. Może jednak żądać zapłaty brakującej raty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. A jeżeli ubezpieczony nie zapłaci, sprawa może trafić do sądu, co spowoduje dla niego kolejne koszty.

Poważniejsze konsekwencje niezapłacenia raty składki za OC będą wtedy, gdy minie okres, na który została zawarta umowa. W takiej sytuacji możemy stracić ochronę.

Regułą jest, że umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Jednym z wyjątków jest sytuacja, gdy ubezpieczony nie zapłacił raty składki. Wówczas po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie zostanie w sposób automatyczny zawarta kolejna umowa.

Tym samym samochód będzie w kolejnym roku nieubezpieczony. Wiąże się to z wieloma możliwymi sankcjami, takimi jak kara za brak OC czy konieczność płacenia odszkodowania z własnej kieszeni. Oczywiście, w takiej sytuacji trzeba jak najszybciej wykupić kolejną polisę OC.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ubezpieczeń, w tym komunikacyjnych, prosimy przesłać je pocztą elektroniczną na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl.

Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

Mogą Ci się również spodobać

Spór z polisy OC nie tylko w stolicy

Sprawy o odszkodowania z komunikacyjnego OC będą odbywały się w sądach w całym kraju. ...

Przed towarzystwem nic się nie ukryje

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi informacje o polisach i szkodach. Jeżeli myślisz, że po kolizji ...

Zakres polisy ważniejszy od ceny

Polisa autocasco zapewnia odszkodowanie w razie kradzieży samochodu, zniszczenia go przez inne osoby wskutek ...