Rzeczoznawca pilnie potrzebny

Fotorzepa, Roman Bosiacki

Chciałabym dowiedzieć się , jaki jest maksymalny czas oczekiwania na rzeczoznawcę, który powinien obejrzeć samochód po wypadku. W OWU nie ma informacji na ten temat – pyta czytelniczka.

Przepisy nie określają, ile czasu towarzystwo ma na przeprowadzenie oględzin auta przez rzeczoznawcę, jeśli likwidujemy szkodę z komunikacyjnego OC sprawcy wypadku. Natomiast w przypadku autocasco ubezpieczyciele przeważnie zamieszczają odpowiednie zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU); najczęściej jest to siedem dni.

Niezależnie od wszystkiego przeprowadzenie oględzin powinno nastąpić w takim czasie, żeby była możliwa likwidacja szkody w terminach przewidzianych przepisami prawa. Zatem ubezpieczyciel nie może zwlekać z tym zbyt długo.

Jeśli chodzi o OC, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Od tej zasady prawo przewiduje jednak wyjątki.

Jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania jest w tym terminie niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności (konieczne jest przy tym zachowanie należytej staranności, czyli użycie całego aparatu organizacyjnego, technicznego i kadrowego ubezpieczyciela). W przypadku tego wydłużonego terminu towarzystwo musi się uporać z wypłatą w ciągu maksymalnie 90 dni od zgłoszenia wypadku.

Z autocasco ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od daty, kiedy okoliczności te zostały wyjaśnione (przy zachowaniu należytej staranności). Jednak bezsporną część świadczenia towarzystwo powinno przekazać w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. ©?

Pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy przysyłać na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

Mogą Ci się również spodobać

Może być trudniej kupić polisę przez smartfona

W przyszłym roku wejdzie w życie dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Towarzystwa mają obawy. ...

Polska polisa OC nie wszędzie wystarczy

Jak ubiegać się o odszkodowanie, gdy do wypadku dojdzie za granicą. Pani Anna i ...

Ubezpieczenie na życie przydatne nie tylko w razie śmierci

Myślisz, że polisa na życie zabezpieczy twoich bliskich na wypadek twojej śmierci, ale ty ...