Wzrośnie sprzedaż polis ochronnych

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Towarzystwa ubezpieczeń na życie muszą skorygować ofertę.

Miniony rok był trudny dla ubezpieczycieli na życie. Zysk netto ubezpieczycieli po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 1,7 mld zł i był o 26,3 proc. niższy niż rok wcześniej. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,1 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 2,4 proc. Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 17,8 mld zł (spadek o 14,5 proc.), wartość świadczeń zaś z tytułu ubezpieczeń na życie 13,5 mld zł (spadek o 7,2 proc.)

– Rok 2016 stać zapewne będzie pod znakiem spadku liczby nowo zawieranych umów, mogę pokusić się o szacunki kilkunastu procent spadku na nowej sprzedaży w porównaniu z rokiem 2015 – mówi Jarosław Bartkiewicz, prezes Prudential w Polsce.

Zmieniły się przepisy, poza tym ubezpieczyciele dostosowywali się zarówno do wymogów UOKiK w zakresie produktów inwestycyjnych, jak i do rekomendacji KNF dotyczących badania adekwatności produktu oraz rekomendacji dotyczącej systemu zarządzania. Przede wszystkim porozumieli się z UOKiK w zakresie aktywnych umów ubezpieczenia na życie z UFK i obniżenia dla tych umów tzw. opłat likwidacyjnych.

Zła prasa przeszkadza

Za kiepski wynik w ubezpieczeniach życiowych odpowiada w dużej mierze spadek zainteresowania polisami z UFK, często zwanymi niepoprawnie polisolokatami, spowodowany nie tylko zmianami regulacyjnymi i nadzorczymi, ale też złą prasą wokół tych produktów.

– Praktyki rynkowe z przeszłości, chociażby oferowanie klientom nieadekwatnych do ich potrzeb produktów finansowych, nauczyły całą branżę, że apetyt na szybki zysk wiąże się z o wiele większymi stratami, również reputacyjnymi i wizerunkowymi – uważa Aneta Podyma, prezes zarządu i dyrektor generalna Pramerica Życie. – Ich odbudowanie wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych.

Klienci ciągle poszukują rozwiązań służących długoterminowemu oszczędzaniu, jednak chcą produktów, które dadzą im realne szanse na zyski, w przeciwieństwie do krytykowanych polis z UFK.

Więcej rozwiązań ochronnych

Ubezpieczyciele życiowi muszą dopasować ofertę produktową nie tylko do zmieniających się przepisów i regulacji rynkowych, ale też będą musieli reagować na wciąż pełne wyzwań otoczenie rynkowe, takie jak zmieniające się preferencje klientów i niskie stopy procentowe.

– Należy się spodziewać też dalszego wzrostu popularności tradycyjnych produktów ochronnych. Będziemy rozwijać proste rozwiązania ochronne, które dzięki pakietowej konstrukcji można w łatwy sposób dopasować do potrzeb klienta – mówi Jan Zimowicz, członek zarządu Aegon TUnŻ odpowiedzialny za produkty, sprzedaż i marketing.

Podobne zdanie wyraża Aneta Podyma, która przewiduje powrót branży do korzeni, czyli do koncentracji na ochronie klienta ze zmniejszonym udziałem elementów inwestycyjnych w programach ubezpieczeniowych.

– W ubezpieczeniach na życie coraz większe znaczenie będą miały takie cechy produktów, serwisu i zakupu jak prostota i przejrzystość dla klienta, dopasowanie do jego potrzeb i możliwość modyfikacji posiadanej ochrony w trakcie jej trwania – przewiduje Jarosław Matusiewicz, wiceprezes firmy Uniqa.

Opinia

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU

Patrząc na rynek długoterminowo, należy pamiętać o podstawowych funkcjach ubezpieczenia na życie, jakimi są ochrona i możliwość oszczędzania. Popularność indywidualnych, czysto ochronnych polis na życie jest w dużym stopniu skorelowana z naszą zamożnością. Im więcej zarabiamy, tym częściej myślimy o takich potrzebach jak dobrowolna ochrona ubezpieczeniowa. Inaczej może wyglądać kwestia związana z oszczędzaniem. W Polsce zachodzą kolejne poważne zmiany związane z systemem emerytalnym. Na znaczeniu będzie zyskiwało dobrowolne, systematyczne oszczędzanie. Na pewno jest to pole dla regulatora w kwestii tworzenia zachęt dla długoterminowego oszczędzania, a także szansa dla rynku ubezpieczeń na życie. Sprawdzają się one jako długoterminowe zabezpieczenie finansowe i powinny być kluczowym segmentem zabezpieczenia emerytalnego.

Mogą Ci się również spodobać

Lubimy wiedzieć, że się opłaci

W tym roku umrze ponad 1500 czterdziestolatków spośród ok. 560 tys. mieszkających w Polsce. ...

Polisa a proza życia. Ochrona bagażu to często wydmuszka

Ubezpieczenie bagażu nie zawsze okazuje się pomocne na wakacjach. Trzeba dokładnie rozumieć trudny język ...

W produkcie „Pomoc po kradzieży” ubezpieczyiel wypłaci świadczenie do 2 tys. zł, które klient będzie mógł przeznaczyć na różne wydatki związane z utratą auta.

Ubezpieczyciel pomoże po kradzieży samochodu

Kradzież samochodu to cała lawina problemów. W ich rozwiązaniu pomoże nowy dodatek do polis ...