Stopa referencyjna wynosi obecnie 2,75 proc. Oznacza to wzrost raty kredytu w wysokości 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat o blisko 83 zł miesięcznie.

Zdaniem wielu analityków, NBP nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej kwestii, niektórzy przewidują wzrost stóp procentowych nawet do 4 proc.

Czytaj więcej

Kolejne złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe mogą wzrosnąć bardziej

pieniadze.rp.pl

Jak zmieni się koszt kredytów

Większość kredytów bankowych oparta jest na zmiennej stopie procentowej, zatem wzrost stóp NBP dość szybko przekłada się na wzrost oprocentowania kredytów. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 2,75 proc. w skali roku - 2,25 pkt. proc. więcej niż w październiku ubiegłego roku.

Co to oznacza? Oprocentowanie kredytu składa się przeważnie ze stałej marży banku i zmiennego oprocentowania. Stopą bazową kredytów złotowych jest WIBOR – najczęściej 3 lub 6-miesięczny. Banki przeważnie aktualizują oprocentowanie raz na 3 miesiące (nie zawsze są to kwartały kalendarzowe). Dlatego wielu kredytobiorców wyższą ratę wynikającą z lutowego wzrostu stóp procentowych zapłaci na przełomie kwietnia i maja.

O ile wzrośnie rata kredytu?

Do wyliczeń przyjęliśmy marżę banku na poziomie 2,5 pkt. proc. oraz założyliśmy, że stawka WIBOR jest równa stopie refinansowej NBP. W październiku 2021 r. stopa wynosiła 0,5 proc. - oprocentowanie kredytu wyniosło w sumie 3 proc. Rata 20-letniego kredytu w wysokości 300 tys. zł spłacanego w ratach równych, wynosiła wtedy 1 664 zł. Obecnie stopa refinansowa wynosi 2,75 proc. - rata kredytu wzrośnie o blisko 83 zł miesięcznie.

Nie mamy wpływu na wzrost stawki WIBOR, ale można wystąpić do banku o zmniejszenie jego marży. W przypadku tego kredytu każde 0,5 pkt. proc. to rata kredytu niższa o około 80 zł miesięcznie.

Czytaj więcej

Polacy przestają interesować się kredytem mieszkaniowym. Załamanie popytu

Maksymalne oprocentowanie

Według Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku oraz Kodeksu Cywilnego, maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego lub pożyczki ratalnej i chwilówki nie może wynosić więcej, niż dwukrotność odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, a także stawki 3,5 proc. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 2,25 proc. Oznacza to, że maksymalne odsetki mogą obecnie wynosić 12,50 proc.

Przeciętne oprocentowanie kredytów w bankach waha się od 3,5 do 11 proc.