Realnie oznacza to kolejny wzrost raty stałej kredytu w wysokość 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat o blisko 177 zł miesięcznie. Kwota spłaty kredytu wzrośnie o blisko 42,4 tys. zł. Zdaniem wielu analityków NBP nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej kwestii, niektóry przewidują wzrost stóp procentowych nawet do 5 proc., co oznaczałoby wzrost o 753 zł raty w stosunku do października 2021 roku.

Czytaj więcej

O ile wzrośnie rata kredytu hipotecznego po majowej podwyżce stóp procentowych

Jak zmieni się koszt kredytów

Większość kredytów bankowych oparta jest na zmiennej stopie procentowej, zatem wzrost oficjalnych stóp NBP dość szybko przekłada się na wzrost oprocentowania kredytów. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 4,5 proc. w skali roku to o 4 pkt. proc. więcej niż w październiku ubiegłego roku.

Większość kredytów, szczególnie długoterminowych jest oprocentowanych zmienną stopą procentową. Co to oznacza?

Oprocentowanie kredytu składa się przeważnie że stałej marży banku, i zmiennego oprocentowania stawki referencyjnej. Stopą bazową kredytów złotowych na polskim rynku międzybankowym jest WIBOR – najczęściej 3 lub 6 miesięczny. Banki przeważnie aktualizują oprocentowanie raz na 3 miesiące (nie zawsze są to kwartały kalendarzowe). W związku z tym wielu kredytobiorców wyższą ratę wynikającą z marcowego wzrostu stóp procentowych zapłaci w czerwcu a nawet we wrześniu. W przypadku gdy np. ostania aktualizacja oprocentowania była w styczniu, a kredyty oparty jest na 3M WIBOR, kwietniowy wzrost oprocentowania obejmie wszystkie tegoroczne podwyżki.

O ile więc wzrośnie rata ? Do wyliczeń przyjęliśmy marże banku na poziomie 2,5 pkt. proc. oraz złożyliśmy że stawka WIBOR jest równa stopie refinansowej.

pieniadze.rp.pl

W październiku stopa wynosił 0,5 proc. Co oznacza że oprocentowanie kredytu wyniosło w sumie 3 proc. Rata 20 letniego kredyty w wysokości 300 tys. zł spłacanego w ratach równych, wynosiła 1 664 zł, koszt odsetek – 99,3 tys. zł.

Obecnie stopa refinansowa wynosi 4,5 proc., czyli oprocentowanie kredytu wzrasta do 7 proc. w skali roku, co oznacza wzrost raty kredytu do blisko 2 326 zł i odsetek od kredytu do ponad 258,2 tys. zł. Porównują zmianę stóp procentowych do marca 2022 roku rata kredytu wzrośnie o blisko 177 zł miesięcznie, a odsetki o 42,4 tys. zł. W porównaniu do października 2021 roku rata jest większa o ponad 662 zł, natomiast odsetki od kredytu wzrastają o blisko 160 tys. zł.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

O ile nie mamy wpływu na wzrost stawki WIBOR, to można wystąpić do banku o zmniejszenie jego marży. W przypadku tego kredytu każde 0,5 pkt. proc. to rata kredytu niższa o około 80 zł miesięcznie.

Maksymalne oprocentowanie

Według Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku oraz Kodeksu Cywilnego, maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego lub pożyczki ratalnej i chwilówki nie może wynosić więcej, niż dwukrotność odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, a także stawki 3,5 proc. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 3,5 proc. Oznacza to, że maksymalne odsetki mogą obecnie wynosić 16 proc.