Według angielskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego „coraz więcej dowodów” wskazuje na związek między statusem społeczno-ekonomicznym a zdrowiem psychicznym. Jak pokazują badania z wielu krajów, problemy ze zdrowiem psychicznym nasiliły się podczas pandemii. Według Światowej Organizacji Zdrowia podczas pandemii, nastąpił 25-proc. wzrost liczby przypadków lęku i depresji, w skali globalnej. Obecnie gospodarstwa domowe borykają się z największą od dziesięcioleci presją związaną z kosztami utrzymania. Ceny towarów i usług gwałtownie rosną.

Czytaj więcej

Co zrobić, gdy kredyt zbyt ciąży. Kilka sposobów

W badaniu Fair Society, Healthy Lives: Strategiczny przegląd nierówności zdrowotnych w Anglii, dzieci i dorośli z grupy o najniższych dochodach (ostatnie 20 proc, w skali) byli bardziej narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym niż osoby z górnej części skali.

W Polsce w badaniu przeprowadzonym wśród 2155 osób stwierdzono, że 59,2 proc. spełniało kryterium lekkich zaburzeń psychicznych podczas drugiej fali pandemii w listopadzie 2021 r. A ich samotność, niepokój i drażliwość wzrosła (Samotność i stan psychiczny społeczeństwa polskiego w czasie pandemii COVID-19: badanie przekrojowe). A wysoka inflacja na poziomie 13,9 proc., co jest najwyższym poziomem od końca lat 90. powoduje, że wielu Polaków zmaga się z kryzysem związanym z kosztami utrzymania, co dodatkowo zwiększa ich stres.

- Badania prowadzone na przestrzeni wielu dziesięcioleci w różnych krajach wykazały, że presja finansowa i niższe dochody mogą powodować wzrost zachorowań na niektóre choroby psychiczne - podkreśla Jonathan Merry, dyrektor generalny MoneyTransfers.com

- Jest to niepokojące w czasach, gdy wiele rodzin jest zagrożonych niestabilnością finansową z powodu wzrostu rachunków za energię, kosztów zakupu paliwa, codziennych zakupów, czy wydatków na rozrywkę. Kluczowym jest, aby ludzie mieli dostęp do potrzebnego im wsparcia, czy to finansowego, czy psychologicznego. Przyłączamy się do innych przedstawicieli branży doradztwa finansowego, którzy wzywają rządzących do podjęcia szerszych działań na rzecz wsparcia gospodarstw domowych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji - podkreśla

Czytaj więcej

Jak wykończyć mieszkanie, zanim ono wykończy nas finansowo