Wakacje kredytowe a nadpłata kredytu. Banki nie mają nic przeciwko?

Zawieszenie rat kredytu hipotecznego nie blokuje klientom drogi do nadpłaty zobowiązań nawet w czasie ustawowych wakacji.

Publikacja: 26.08.2022 16:18

Można nadpłacić kredyt hipoteczny mimo wakacji kredytowych

Można nadpłacić kredyt hipoteczny mimo wakacji kredytowych

Foto: shutterstock

- Klient ma możliwość dokonania nadpłaty kredytu hipotecznego w dowolnej wysokości i w dowolnym czasie, zarówno w trakcie trwania wakacji kredytowych, jak również po ich zakończeniu. Nie pobieramy opłat w związku z nadpłatą kredytu hipotecznego – zapewnia Krzysztof Kurek, z biura prasowego Banku Millennium.

Czytaj więcej

Banki informują BIK o skorzystaniu z wakacji kredytowych. Co to oznacza?

Rata jako nadpłata

Jeden z klientów PKO BP korzysta z wakacji kredytowych, na które pozwala uchwalona w lipcu ustawa.

– Czy w tym czasie można dokonać nadpłatę kredytu? A jeżeli tak to czy wiąże się ona z opłatami lub innymi kosztami? Czy w przypadku nadpłaty wykonanej w trakcie wakacji spłacamy czysty kapitał kredytu czy kapitał plus odsetki? – pyta kredytobiorca PKO BP.

W banku usłyszał, że może to zrobić. Jednak „jeśli dokonuje nadpłaty w okresie rządowych wakacji kredytowych, kwotę nadpłaty zostanie zaliczona standardowo na spłatę zadłużenia zgodnie z kolejnością wpłat określoną w umowie w tym na odsetki bieżące naliczone przed okresem zawieszenia.

- Tych odsetek nie uwzględnimy już w racie, którą zapłaci po okresie zawieszenia, a opłaty za realizację dyspozycji pobierane są zgodnie z zapisami konkretnej umowy – podkreśla bank.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe rządowe a bankowe. Różnice w odpoczynku od rat

Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP mówi, że kredytobiorca może nadpłacić kredyt w każdym momencie – przed, w trakcie lub po skorzystaniu z rządowych wakacji kredytowych.

- Nadpłata kredu rozliczana jest zgodnie z zapisami w umowie kredytowej – zawieszenie rat nie zmienia sposobu rozliczania nadpłat – zapewnia Małgorzata Witkowska.

Sam bank na swojej stronie internetowej też podkreśla, że w okresie zawieszenie można nadpłacić kredyt m.in. w serwisie internetowym iPKO.

Najpierw odsetki, potem kapitał

Paweł Jurek, rzecznik Pekao SA zapewnia, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadpłacać kredyt.

- Aby dokonać nadpłaty należy złożyć dyspozycję i podpisać aneks do umowy. Można to zrobić zdalnie w bankowości elektronicznej Pekao24 lub w oddziale banku. O ewentualnej opłacie za aneks decydują zapisy konkretnej umowy kredytowej – mówi Paweł Jurek

Czytaj więcej

Co zrobić, gdy kredyt zbyt ciąży. Kilka sposobów

Również klienci Banku Millennium mają możliwość dokonania nadpłaty kredytu hipotecznego w dowolnej wysokości i w dowolnym czasie zarówno w trakcie trwania wakacji kredytowych, jak również po ich zakończeniu.

- Kredytobiorca składa pisemną dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu, wskazując jednocześnie czy wcześniejsza spłata skróci okres spłaty kredytu z zachowaniem miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, czy też zmniejszy wysokość miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych z zachowaniem okresu spłaty – mówi Krzysztof Kurek.

Dodaje, że dyspozycja wcześniejszej spłaty może być złożona przez kredytobiorcę w placówce banku, za pośrednictwem Millenet lub Centrum Obsługi Telefonicznej.

- W przypadku zawarcia umowy przez dwóch lub więcej kredytobiorców dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego z kredytobiorców ze skutkiem dla pozostałych kredytobiorców – mówi Krzysztof Kurek, z Banku Millennium.

Podkreśla, że wcześniejsza spłata dokonywana jest zgodnie z kolejnością wskazaną w umowie tj. bank w pierwszej kolejności pobiera odsetki naliczone do dnia realizacji dyspozycji, a pozostałą część kwoty nadpłaty zaliczy na poczet spłaty kapitału.

Podobnie jest w ING Banku Śląskim. - Skorzystanie z zawieszenia spłaty kredytu w ING nie wpływa na inne uprawnienia klienta wynikające z umowy kredytowej, w tym w zakresie nadpłat – mówi Magdalena Ostrowska, z biura prasowego

Albo poczekają na koncie na kolejną ratę

Joanna Nagierska z Alior Banku mówi, że jeżeli kredytobiorca, mimo zawieszonych w ramach wakacji kredytowych spłat, dokonuje wpłaty środków na rachunek kredytowy, to taka wpłata zostaje zaksięgowana najpierw jako spłata składki ubezpieczeniowej, o ile jest wymagalna oraz jako dodatkowa spłata kapitału, o ile kredytobiorca złożył stosowaną dyspozycję.

- Jeżeli kredytobiorca nie ma wymagalnych składek ubezpieczeniowych lub nie złożył dyspozycji dotyczącej spłaty dodatkowej, środki nie zostaną zaksięgowane i będą oczekiwać na najbliższe wymagalne płatności związane z kredytem – mówi Joanna Nagierska.

Czytaj więcej

Długi małżeńskie. Kiedy komornik przyjdzie po nieruchomość

Podkreśla, że zgodnie z umową bank pobiera prowizje od spłaty częściowej lub całkowitej w pierwszych trzech latach trwania kredytu, w późniejszym okresie za nadpłaty opłaty nie są pobierane.

- Obecnie, po jednym niepełnym miesiącu trwania programu wakacji kredytowych, trudno jest zbadać, jakie będą zachowania konsumentów: czy środki z wakacji kredytowych będą przeznaczone na nadpłatę kapitału czy np. inne bieżące cele kredytobiorcy – mówi przedstawicielka Aliora.

- Klient ma możliwość dokonania nadpłaty kredytu hipotecznego w dowolnej wysokości i w dowolnym czasie, zarówno w trakcie trwania wakacji kredytowych, jak również po ich zakończeniu. Nie pobieramy opłat w związku z nadpłatą kredytu hipotecznego – zapewnia Krzysztof Kurek, z biura prasowego Banku Millennium.

Rata jako nadpłata

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze