Odsetki za spóźnienie z czynszem mogą być bardzo bolesne

Opóźnienia w płatnościach czynszów czy wnoszeniu opłat za wodę i ścieki mogą mocno nadszarpnąć i tak nadwerężony inflacją budżet domowy.

Publikacja: 11.01.2023 18:19

Odsetki za spóźnienie z czynszem mogą być bardzo bolesne

Foto: Adobe Stock

W bankach dość szybko rośnie liczba osób, które mają kłopoty z terminową płatnością swoich rat, co sygnalizuje pogorszenie się sytuacji finansowej gospodarstw domowych. To może sprawić też coraz szersze spóźnienia z czynszem - zarówno rozumianym jako wynagrodzenie dla właściciela mieszkania, jak i opłaty eksploatacyjne za części wspólne budynku oraz wodę, ścieki i ogrzewanie.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że wiele wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni już odczuło skutki pogorszenia się kondycji finansowej gospodarstw domowych. Ta sytuacja częściowo ma związek ze wzrostem rat kredytów mieszkaniowych. Gospodarstwa domowe, których rata kredytu hipotecznego zwiększyła się na przykład o 100-120 proc. względem połowy 2021 roku, mogą bowiem stawać przed wyborem, komu należy zapłacić terminowo - wspólnocie mieszkaniowej czy bankowi. - W takim przypadku, wiele rodzin wybierze ratę kredytową jako priorytet i zaakceptuje spóźnienie z czynszem (rozumianym potocznie jako opłata dla wspólnoty lub spółdzielni) - mówi Magdalena Markiewicz, ekspert agencji nieruchomości NieruchomosciSzybko.pl

Czytaj więcej

Koszty najmu to nie tylko czynsz

Trzeba jednak pamiętać o wysokim poziomie ustawowych odsetek od zaległości. Warto przypomnieć, że takie ustawowe odsetki za opóźnienie określone przez artykuł 481 kodeksu cywilnego stanowią sumę stopy referencyjnej NBP oraz stałej stawki wynoszącej 5,50 punktu procentowego. Jeżeli zatem uwzględnimy główną stopę NBP z grudnia 2022 roku wynoszącą 6,75 proc., to okaże się, że zaległości domyślnie są oprocentowane na 12,25 proc. rocznie.

Odsetki za opóźnienie mogą obejmować również płatności za wodę oraz ścieki dotyczące poszczególnych lokali. Taki sam wniosek można odnieść do opłat za ogrzewanie poszczególnych lokali. - Chodzi zarówno o ciepło sieciowe, jak i gaz zakupywany jako paliwo przeznaczone do spalenia w blokowej kotłowni - tłumaczy Magdalena Markiewicz. I uwaga: wspólnota mieszkaniowa może przyjąć uchwałę o podniesieniu wysokości odsetek za spóźnienie z czynszem. Wspomniany artykuł 481 kodeksu cywilnego wskazuje, że maksymalny poziom odsetek za opóźnienie stanowi 200 proc. stawki ustawowej. Zatem obecnie maksymalne oprocentowanie zaległości płatniczych nie powinno przekraczać 24,50 proc. rocznie.

A odsetki za opóźnienie do poziomu wyższego niż ustawowy mogą podwyższyć również spółdzielnie. Często umieszczają informację o wysokości odsetek za opóźnienie w swoim statucie. W takim przypadku, zmiana odsetek statutowych będzie wymagała korekty statutu i uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością wynoszącą 2/3 głosów. Co ważne, zmiana wysokości odsetek statutowych zacznie obowiązywać dopiero z chwilą dokonania korekty w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała wspólnoty w zakresie podniesienia odsetek za opóźnienie będzie łatwiejsza do przeforsowania. - Wystarczy bowiem większość głosów członków dużej wspólnoty mieszkaniowej liczącej sobie co najmniej cztery lokale mieszkalne i niemieszkalne - podkreśla ekspertka.

Czytaj więcej

Lokator nie do końca chroniony. Limit podwyżek czynszu można łatwo obejść

Spóźnienie z czynszem może być bardzo bolesne również dla osób najmujących lokale od prywatnego właściciela. Coraz częściej okazuje się bowiem, że wynajmujący (właściciele) korzystają z pomocy prawnika. Umowa przygotowana z pomocą eksperta zwykle zawiera klauzule ustalające odsetki za opóźnienie na poziomie wyższym niż odsetki ustawowe. Pod koniec 2022 roku, maksymalne odsetki za opóźnienie przy najmie mogły wynosić 24,50 proc. rocznie. - To identyczny limit, jak w przypadku zaległych opłat względem wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni - dodaje Magdalena Markiewicz.

- Rekordowa inflacja z 2022 roku oraz 2023 roku prawdopodobnie wpłynie również na umowy najmu mieszkań zawierane w przyszłości, uchwały wspólnot mieszkaniowych dotyczące oprocentowania zaległości i wysokość odsetek statutowych w spółdzielniach - podsumowuje.

W bankach dość szybko rośnie liczba osób, które mają kłopoty z terminową płatnością swoich rat, co sygnalizuje pogorszenie się sytuacji finansowej gospodarstw domowych. To może sprawić też coraz szersze spóźnienia z czynszem - zarówno rozumianym jako wynagrodzenie dla właściciela mieszkania, jak i opłaty eksploatacyjne za części wspólne budynku oraz wodę, ścieki i ogrzewanie.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że wiele wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni już odczuło skutki pogorszenia się kondycji finansowej gospodarstw domowych. Ta sytuacja częściowo ma związek ze wzrostem rat kredytów mieszkaniowych. Gospodarstwa domowe, których rata kredytu hipotecznego zwiększyła się na przykład o 100-120 proc. względem połowy 2021 roku, mogą bowiem stawać przed wyborem, komu należy zapłacić terminowo - wspólnocie mieszkaniowej czy bankowi. - W takim przypadku, wiele rodzin wybierze ratę kredytową jako priorytet i zaakceptuje spóźnienie z czynszem (rozumianym potocznie jako opłata dla wspólnoty lub spółdzielni) - mówi Magdalena Markiewicz, ekspert agencji nieruchomości NieruchomosciSzybko.pl

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe w 2024 r. Będą zmiany: nowy termin wejścia w życie i próg
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Budżet Rodzinny
Nadpłacanie kredytów już tak nie kusi Polaków