Wyrok TSUE. Dobre wieści dla frankowiczów

Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że banki nie mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału. Frankowicze są zadowoleni, a banki sceptyczne.

Publikacja: 15.06.2023 17:15

Wyrok TSUE. Dobre wieści dla frankowiczów

Foto: Adobe Stock

- To kolejne przełomowe dla konsumentów orzeczenie TSUE. Kredytobiorca będzie mógł żądać zawieszenia płatności rat na czas trwania postępowania sądowego dotyczącego unieważnienia umowy kredytowej – powiedział dr Bohdan Pretkiel, rzecznik finansowy po wyroku w sprawie oznaczonej symbolem C-287/22.

Jego zdaniem to ogromna ulga dla wielu kredytobiorców, nie tylko finansowa, ale i psychiczna. - Rata kredytu, który prawdopodobnie obarczony jest sankcją nieważności nie będzie już kulą u nogi, wpływającą destrukcyjnie na zdrowie czy relacje rodzinne. Do tej pory problemem był niejednolita praktyka polskich sądów w tym zakresie – uważa rzecznik finansowy.

Dodał, że wyrok TSUE sprawia, że polskie sądy nie powinny mieć w tego typu sprawach wątpliwości.

Banki proponują ugody

Mec. Kamil Biedroń, dyr. departamentu Obsługi Prawnej Biznesu w Santander Bank Polska uważa, że Trybunał Sprawiedliwości wyraził przekonanie, iż  dyrektywa 93/13 nie sprzeciwia się roszczeniom konsumentów o wynagrodzenie za zapłacone przez nich raty, jednocześnie odmawiając bankom prawa do zgłaszania roszczeń o rekompensatę, gdyby byłoby to sprzeczne z odstraszającym celem dyrektywy.

Dodaje, że w opinii banku najefektywniejszym sposobem rozstrzygania sporów są rozwiązania ugodowe, znacznie szybsze i tańsze od drogi sądowej.

Także biuro prasowe Banku Millennium przekazało nam, że „ugody pozostają najbardziej atrakcyjną i racjonalną alternatywą dla kosztownej i długotrwałej ścieżki sądowej”. - Klienci zawarli z bankami ponad 60 tysięcy ugód. Warto zwrócić uwagę, że liczba ugód zawartych przez Bank Millennium to blisko 1/3 wszystkich ugód dotyczących kredytów walutowych w sektorze bankowym – podaje bank.

 PKO Bank Polski mając na uwadze treść zapadłego orzeczenia będzie kontynuował program ugodowego rozwiązywania sporów z klientami. Od października 2021 roku ten bank oferuje klientom frankowym ugody, zgodne z propozycją przewodniczącego KNF. - Stanowią one sprawiedliwe rozwiązanie pozwalające klientom, którzy realnie stracili na kredycie frankowym, skorygować swoje decyzje i w szybki oraz wygodny sposób rozwiązać problem. Jesteśmy przekonani, że nasze propozycje są atrakcyjne dla kredytobiorców frankowych i uczciwe wobec pozostałych klientów banku, którzy wzięli kredyty w złotym - mówi Dariusz Szwed, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

W opinii Związku Banków Polskich wyrok zawiera niezgodności, gdyż Trybunał wielokrotnie wskazuje, że należy dążyć do przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej konsument znajdowałby się w razie braku nieuczciwego warunku, ale akceptuje sytuację, w której konsument uzyskałby za darmo kapitał, za który nabył nieruchomość.

Lewiatan podkreśla ryzyko

Sceptycznie do wyroku podchodzą eksperci gospodarczy. Adrian Zwoliński, dyrektor departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan komentując dzisiejszy wyrok wskazuje na płynące z niego ryzyko. - Przyjęta w wyroku daleko idąca interpretacja prawa wpłynie na inne branże zawierające długoterminowe umowy z konsumentami. W skrócie można powiedzieć, że skutkiem wyroku jest ryzyko nieefektywności ekonomicznej, które w razie jego zrealizowania poniosłyby firmy, konsumenci i banki – twierdzi dyr. Zwoliński.

Wojciech Tumidalski z „Rzeczpospolitej”, uważa, że orzeczenie to istotna wiadomość dla krajowych eurosceptyków, wśród których na pewno są i frankowicze: w sporze z bankiem dobrze mieć unijne prawo po swojej stronie. - Może to komuś otworzyć oczy na rzeczywistość, w której żyjemy – skomentował nasz dziennikarz.

- To kolejne przełomowe dla konsumentów orzeczenie TSUE. Kredytobiorca będzie mógł żądać zawieszenia płatności rat na czas trwania postępowania sądowego dotyczącego unieważnienia umowy kredytowej – powiedział dr Bohdan Pretkiel, rzecznik finansowy po wyroku w sprawie oznaczonej symbolem C-287/22.

Jego zdaniem to ogromna ulga dla wielu kredytobiorców, nie tylko finansowa, ale i psychiczna. - Rata kredytu, który prawdopodobnie obarczony jest sankcją nieważności nie będzie już kulą u nogi, wpływającą destrukcyjnie na zdrowie czy relacje rodzinne. Do tej pory problemem był niejednolita praktyka polskich sądów w tym zakresie – uważa rzecznik finansowy.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe w 2024 r. Będą zmiany: nowy termin wejścia w życie i próg
Budżet Rodzinny
Nadpłacanie kredytów już tak nie kusi Polaków