Upadek Getin Banku. To muszą wiedzieć frankowicze

Upadłość banku to informacja szczególnie istotna dla osób posiadających tzw. kredyty frankowe w tym banku. Sprawdzamy co trzeba wiedzieć.

Publikacja: 26.07.2023 14:59

Upadek Getin Banku. To muszą wiedzieć frankowicze

Foto: Adobe Stock

Przeszło dwa miesiące minęły od złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Przekroczono więc instrukcyjny termin na jego rozpoznanie. 20 lipca upadłość stała się faktem. To dobry moment, aby uporządkować wiedzę na temat sytuacji frankowiczów w nowej rzeczywistości prawnej.

Po ponad dwóch dekadach od ogłoszenia największej w ówczesnym czasie upadłości Banku Staropolskiego mamy kolejny, spektakularny i bolesny dla klientów epizod bankowy. Upadłość Getin Banku jest informacją szczególnie istotną dla osób posiadających tzw. kredyty frankowe w tym banku.

- Z chwilą ogłoszenia upadłości Getinu nie można już wystąpić z pozwem o zwrot zapłaconych rat i stwierdzenie nieważności umowy kredytu. Cały proces przenosi się do postępowania upadłościowego. Na podstawie art. 174 § 1 pkt 4) k.p.c., sprawy sądowe z powództwa frankowiczów będą zawieszone z urzędu. To oznacza m.in., że zostaną odwołane wyznaczone już terminy rozpraw sądowych - wskazuje adwokat Oskar Miłoń z Kancelarii Kieler-Miłoń.

Kredytobiorcy – także ci, którzy pozostają już w sporze sądowym z bankiem – powinni w terminie 30 dni zgłosić syndykowi swoją wierzytelność względem upadłego banku. W tym zgłoszeniu konieczne jest także zgłoszenie oświadczenia o potrąceniu zapłaconych rat kredytu (oraz innych kosztów okołokredytowych) z wypłaconym przez bank kapitałem. Zgłoszenie wierzytelności następuje elektronicznie na portalu użytkowników zarejestrowanych pod linkiem: https://prs.ms.gov.pl/krz.

Jak wskazuje adwokat Oskar Miłoń w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu, strony mają obowiązek zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły – kredytobiorca zwraca kapitał kredytu, a bank zwraca m.in. zapłacone raty. Złożenie oświadczenia o potrąceniu uniemożliwi syndykowi wystąpienie z powództwem o zwrot kapitału. Jest to zatem najważniejsza czynność, jaką powinien wykonać każdy kredytobiorca.

- Jako pełnomocnik osób posiadających kredyty CHF w Getinie, zalecam wysłanie oświadczenia o potrąceniu nie tylko przez system teleinformatyczny, ale także bezpośrednio do banku i syndyka Marcina Kubiczka w formie papierowej. Uchybienie terminowi 30 dni na zgłoszenie wierzytelności do syndyka nie zablokuje drogi do późniejszego wystąpienia z takim zgłoszeniem. Po upływie tego terminu nadal będzie można zgłosić wierzytelność, ale będzie się to wiązać m.in. z opłatą 1010,49 zł, co wynika z art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego. Ponadto zgłoszenie wierzytelności po terminie wiąże się z dodatkowymi, negatywnymi konsekwencjami. Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nastąpi na bardzo późnym etapie postępowania upadłościowego, syndyk może odmówić uwzględnienia jej w planie podziału - dodaje prawnik.

Zapewne część kredytobiorców posiadało dotychczas zgodę sądu na zawieszenie spłat rat kredytu. Jednakże, zgodnie z art. 43 prawa upadłościowego, zabezpieczenia zastosowane przez sąd upadają z dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że kredytobiorcy, którzy mieli wcześniej zabezpieczenie, są ponownie zobowiązani do uiszczania rat, a ich niespłacanie może prowadzić do wypowiedzenia umowy przez syndyka i wystąpienie z roszczeniami do kredytobiorców.

- W mojej ocenie, z dniem ogłoszenia upadłości, osoby, które mają nadpłacony kapitał, bądź ich spłaty osiągają wartość kapitału, nie powinny wpłacać ani złotówki do upadłego banku. Z chwilą ogłoszenia upadłości, pojawiają się obostrzenia co do możliwości potrącenia rat zapłaconych po 20 lipca. W zasadzie wszystko, co kredytobiorca wpłaci po ogłoszeniu upadłości do banku tytułem zapłaconych rat, będzie nie do odzyskania. W przypadku osób, których suma spłat nie osiągnęła wartości wypłaconego kredytu – radziłbym konsultację z doświadczonym prawnikiem. Wierzytelności, które powstaną po ogłoszeniu upadłości (czyli raty wpłacone po 20 lipca) nie będą mogły zostać objęte oświadczeniem o potrąceniu – tak wynika z prawa upadłościowego. Lepiej więc złożyć oświadczenie o potrąceniu na tym etapie i zbierać środki na brakujący kapitał poza Getinem, by wpłacić je po wezwaniu do zapłaty ze strony syndyka - tłumaczy adwokat.

Jak wskazuje Andrzej Zarzecki - Członek Zarządu Kancelarii Prosperitas w parataktycznego punkt widzenia najistotniejszą wynikającą z upadłości Getinu okolicznością jest rozpoczęcie biegu 30 dniowego terminu na zgłoszenie syndykowi wszelkich wierzytelności względu Getin Noble Bank S.A. Szczególnie istotne jest to dla posiadaczy tzw. kredytów frankowych i to bez względu na to czy weszli już oni w spór sądowy z Getin Noble Bank czy też tego nie uczynili.

- Zgłaszanie wierzytelności jest postępowaniem niemal w pełni zinformatyzowanym, tego rodzaju zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem witryny internetowej tzw. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wszelkie osoby posiadające swoje zobowiązanie w upadłym bank winny skontaktować się ze swoim adwokatem bądź radcą prawnym celem analizy swojej sytuacji i zgłoszenia wierzytelności - radzi ekspert.

Najprawdopodobniej większość toczących się już postępowań sądowych z udziałem Getin Noble Bank S.A. zostanie zawieszona.

Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe w 2024 r. Będą zmiany: nowy termin wejścia w życie i próg
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Budżet Rodzinny
Nadpłacanie kredytów już tak nie kusi Polaków