Rządowe wakacje kredytowe. Jest szansa, że zostaną dłużej

Kredytobiorcy hipoteczni mogą odetchnąć. Jest szansa, by tzw. rządowe wakacje kredytowe obowiązywały również w przyszłym roku. Na takich zasadach jak w tym. Wszystko w rękach nowego Sejmu.

Publikacja: 24.10.2023 15:17

Rządowe wakacje kredytowe. Jest szansa, że zostaną dłużej

Foto: Adobe Stock

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Zakłada on zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku na takich samych warunkach jak w 2023 roku czyli w jednym miesiącu w ciągu każdego kwartału 2024 roku.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe rządowe a bankowe. Różnice w odpoczynku od rat

Prawie dwa miliony chętnych na wakacje kredytowe

Przepisy o tzw. rządowych wakacjach kredytowych weszły w życie pod koniec lipca 2022 roku. Wprowadziły one możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 roku i cztery miesiące w 2023 roku.

Z tego rozwiązania mogły skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 roku.

Od października 2022 roku do lutego 2023 tego roku udział kredytobiorców korzystających z wakacji wynosił 65 proc. – 70 proc. 

BIK informował, że do 23 lipca tego roku z ustawowego wstrzymania spłaty skorzystali posiadacze 1,95 mln kredytów mieszkaniowych. Mieli kredyt na kwotę 283 mld zł.

Niektórzy kredytobiorcy złożyli wniosek o zawieszenie spłaty rat w całym dopuszczalnym okresie czyli w 2022 i w 2023 roku. Inni tylko w części.

Tak było w przypadku pani Agnieszki, zadłużonej w jednym z dużych banków. Chciała skorzystać z wakacji kredytowych w ub. roku oraz w dwóch pierwszych kwartałach tego roku.  Na razie przepisy o wakacjach kredytowych obowiązują do końca tego roku.

Bywa, że choć klienci chcą jeszcze dołączyć do programu, ale nie zawsze im się to udaje. Jednak w wakacje czytelniczka się namyśliła i złożyła kolejny wniosek na trzeci i czwarty kwartał.

– Pomimo spełniania warunków bank odrzucał naszą dyspozycję. A mam wysoką ratę i bardzo mi na tym zależało – mówi pani Agnieszka. Złożyła w banku reklamację i czeka na jej rozpatrzenie.

Część raty zawiesiło dopiero w tym roku

W Crtedit Agricole ze wszystkich umów objętych tzw. rządowymi wakacjami kredytowymi 82 proc. klientów skorzystało z tej opcji zarówno w 2022, jak i w 2023 roku, - 14 proc. skorzystało wyłącznie w 2022 roku, a -  4 proc. skorzystało wyłącznie w 2023 roku.

- Część umów została rozliczona w 2022, więc ci kredytobiorcy nie mieli potrzeby korzystać w 2023 roku – uważa Idalia Laskowicz, dyrektor Pionu Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami w Credit Agricole.

Dodaje, że wnioski o wakacje kredytowe na kolejny okres przewidziany w ustawie są rozpatrywane zawsze na takich samych zasadach, niezależnie od tego, czy klient składał wniosek na poprzedni okres, czy nie.

- Warunki odrzucenia wniosku reguluje ustawa. Wniosek może zostać odrzucony, jeśli nie spełnia warunków formalnych. Są to sytuacje sporadyczne – zapewnia dyr. Laskowicz.

Przyznaje, że zdarzają się pojedyncze zapytania o przedłużenie wakacji kredytowych. Nie jesteśmy jednak w stanie udzielić kompleksowej odpowiedzi klientowi, bo nie mamy żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie.

Małgorzata Witkowska z PKO BP podaje, że w pierwszym roku od momentu udostępnienia klientom możliwości składania wniosków o wakacje kredytowe, z tej formy wsparcia skorzystało ok. 54 proc. z nich.

- Klienci, którzy skorzystali z wakacji kredytowych w znacznej większości składali wnioski o wakacje już w 2022 roku. Z wakacji na maksymalną liczbę ośmiu miesięcy skorzystało ok. 33 proc. klientów – mówi Małgorzata Witkowska.

Dodaje, że spośród osób, które dotychczas złożyły wnioski 5,5 proc. to klienci, którzy zawiesili spłatę rat w 2022 roku, a nie skorzystali z tego w tym roku.

–Kredytobiorcy korzystający z wakacji kredytowych tylko w tym roku stanowią ok. 4,2 proc. – podaje przedstawicielka PKO BP.

I podkreśla, że decyzja o skorzystaniu z rządowych wakacji należy do klienta, bo to on decyduje z ilu przysługujących mu miesięcy zawieszenia i w jakich terminach zgodnie z ustawą z tego rozwiązania skorzysta.

Klienci pytają o wakacje kredytowe

Ale jak zauważa Monika Banyś, rzecznik VeloBanku tendencja korzystania przez klientów z wakacji kredytowych jest nieznacznie wzrostowa.

- W 2023 roku w porównaniu do poprzedniego odnotowaliśmy 5 proc. wzrost liczby umów objętych wakacjami kredytowymi – mówi Monika Banyś.

Przyznaje, że przypadki odrzucenia wniosków o przyznanie wakacji kredytowych to najczęstszym tego powodem było wyczerpanie ustawowego limitu korzystania z nich, np. wnioskowanie o więcej niż jeden miesiąc wakacji w danym kwartale. 

- Zdarza się sporadycznie, że klienci pytają na infolinii o to, czy wakacje kredytowe zostaną przedłużone. W takich sytuacjach odpowiadamy, że nie toczą się aktualnie prace legislacyjne dotyczące przedłużenia wakacji, bank jednak na bieżąco monitoruje sytuację i gdy zapadnie decyzja, zostanie ona niezwłocznie przekazana klientom - mówi pani rzecznik.

Ale wszystko wskazuje, że tak będzie. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w tej sprawie.

Zgodnie z przygotowywanymi zmianami zawieszenie spłaty rat kredyty na warunkach, jakie obowiązywały w roku 2023, było możliwe także w roku 2024.

Jest jedno ale. Rząd chce wprowadzić ograniczenia związane z możliwością skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Zgodnie z przyjętym projektem uprawnienie takie przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.

A w przypadku gdy kwota kapitału udzielonego kredytu jest wyższa niż 400 tys. zł, ale nie przekracza 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe w przypadku kredytobiorcy, u którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.

W takim przypadku, osoba składająca wniosek o wakacje kredytowe powinna wziąć pod uwagę średni miesięczny dochód z okresu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Wakacje kredytowe w 2024 roku mają jak dotąd dotyczyć kredytów hipotecznych w złotych polskich, zawartych przed 1 lipca 2022 roku.

Budżet Rodzinny
Polacy zadłużają się na potęgę. Za co trafiamy do rejestru długów?
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą