Od 1 stycznia 2024 r. program Rodzina 500+ zmienia się w Rodzina 800+, tym samym wzrasta wysokość świadczenia wychowawczego przysługującego na każde dziecko w rodzinie do 18. roku życia, niezależnie od dochodów. Od Nowego Roku świadczenie wzrośnie do 800 zł miesięcznie na dziecko.

Nie ma konieczności dodatkowego wnioskowania o świadczenie w wyższej wysokości – zostanie ono wypłacone tak jak do tej pory, w powiększonej kwocie.

Materiał Promocyjny