Banki nie zamierzają walczyć o klientów na kredyty hipoteczne

Mimo oczekiwanego znacznego spadku popytu na kredyty hipoteczne w I kwartale, sektor nie chce powalczyć o klientów mniej ostrymi kryteriami ich udzielania – wynika z raportu NBP.

Publikacja: 05.02.2024 12:19

Banki nie zamierzają walczyć o klientów na kredyty hipoteczne

Foto: Bloomberg

W IV kwartale 2023 r. ankietowane banki po raz czwarty odnotowały wzrost, tym razem o charakterze znaczącym, popytu na kredyty mieszkaniowe - wynika z cokwartalnych badań NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”.

Za podstawową przyczynę wzrostu popytu uznano prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym i czynnik nieobjęty ankietą, tj. perspektywę zakończenia programu Bezpieczny Kredyt 2% . W opinii bankowców popyt na hipoteki osłabiało z kolei wykorzystanie przez kredytobiorców alternatywnych źródeł finansowania (głównie kredytów z innych banków).

Czytaj więcej

Rekordowe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi

Zwykłe kredyty z wyższą marżą

W takiej sytuacji, w IV kwartale 2023 r. banki nie zmieniły zauważalnie kryteriów, a także większości warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Z jednym wszakże wyjątkiem – zwiększenia marży na kredyty normalne (czyli inne niż Bezpieczny Kredyt 2%) i obarczone podwyższonym ryzykiem.

Brak zmian w polityce kredytowej to efekt dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony do zaostrzania tej polityki skłaniał wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe oraz pogorszenie się bieżącej i przyszłej sytuacji kapitałowej banków. Na niekorzyść klientów mógł też działać wzrost minimalnych kosztów utrzymania gospodarstw domowych i zaostrzenie innych parametrów w procedurze wyznaczania zdolności kredytowej kredytobiorców zgodnie z wytycznymi UKNF.

Z drugiej strony, do łagodzenia polityki kredytowej skłaniała presja konkurencyjna, a także chęć zwiększania sprzedaży hipotek przy zachowaniu bezpiecznego poziomu ryzyka.

Czytaj więcej

Rynek kredytów urósł. Polacy znowu zaczęli sporo pożyczać

Jaki będzie efekt zakończenia programu bezpieczny kredyt 2 proc.

W I kwartale 2024 r. banki nie planują istotnie zmieniać kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, spodziewają się natomiast odwrócenia trendu i znacznego spadku popytu na te kredyty – wynika z ankiety NBP. Ten oczekiwany mniejszy popyt to oczywiście efekt zakończenia projektu BK2. Ministerstwo Rozwoju zapowiada wprowadzenie nowego mechanizmu „tanich kredytów” z dopłatami z budżetu państwa w ramach programu Mieszkanie na Start. Ma on jednak ruszyć mniej więcej w połowie roku.

Mateusz Krymski

Za to jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, w IV kwartale banki kontynuowały (zapoczątkowany w I kwartale 2022 r.) proces zaostrzania kryteriów, motywowanego m.in. pogorszeniem jakości portfela kredytowego, przy jednoczesnym złagodzeniu niektórych warunków udzielania kredytów, m.in. zmniejszeniu pozaodsetkowych kosztów.

Popyt na tego typu pożyczki wzrósł m.in. w wyniku zwiększenia zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. Oczekiwania banków na I kwartał 2024 r. to kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej przy popycie na dotychczasowym poziomie.

W IV kwartale 2023 r. ankietowane banki po raz czwarty odnotowały wzrost, tym razem o charakterze znaczącym, popytu na kredyty mieszkaniowe - wynika z cokwartalnych badań NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”.

Za podstawową przyczynę wzrostu popytu uznano prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym i czynnik nieobjęty ankietą, tj. perspektywę zakończenia programu Bezpieczny Kredyt 2% . W opinii bankowców popyt na hipoteki osłabiało z kolei wykorzystanie przez kredytobiorców alternatywnych źródeł finansowania (głównie kredytów z innych banków).

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Polacy zadłużają się na potęgę. Za co trafiamy do rejestru długów?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży