Wyniki inwestycyjne OFE po pierwszym półroczu 2014

W długim okresie OFE mają wysokie zyski. Teraz będą zarabiać tylko na akcjach. Na razie efekty są słabe.

Publikacja: 10.07.2014 11:11

Wyniki inwestycyjne OFE po pierwszym półroczu 2014

Foto: Bloomberg

Przeciętnie niemal 100 proc. przez dziesięć lat zarobiły fundusze emerytalne działające na naszym rynku. To bardzo dobry rezultat. Średnio kapitał przyszłych emerytów przyrastał ok. 10 proc. rocznie. A przecież sytuacja na rynku była zmienna. Zdarzały się również okresy ze stratami.

Przez ostatnie dziesięć lat najwyższe zyski osiągnął fundusz Amplico. Jego wynik to 106,5 proc. Na drugim miejscu jest ING ze stopą zwrotu 105 proc., a na trzecim Pekao – 102 proc. Na dole zestawienia znajdują się PKO BP Bankowy (92 proc.) i Pocztylion (94 proc.). Analitycy zawsze podkreślają, że przy ocenie instytucji inwestujących środki przeznaczone na emerytury najlepiej brać pod uwagę wyniki uzyskane w możliwie jak najdłuższym okresie.

Teraz głównie akcje

Gdy przyjrzymy się rezultatom na przykład z ostatniego roku, w czołówce będą inne OFE. Najlepszy w tym okresie okazał się PKO BP Bankowy. Powiększył kapitał emerytalny o ponad 10 proc. Tuż za nim uplasował się trzeci pod względem wielkości fundusz PZU Złota Jesień (9,6 proc.), a dalej ING (9,2 proc.). Zestawienie z wynikami rocznymi zamykają: Generali i Pocztylion (po 7,2 proc.).

Wszystkie te stopy zwrotu są już historią. I to nie tylko w tym sensie, że dotyczą przeszłości. Istotne jest też to, że zostały wypracowane w czasie, kiedy OFE były innymi instytucjami niż dzisiaj. Ponad połowę ich portfeli stanowiły obligacje skarbowe. W wyniku zmian, które weszły w życie w lutym 2014 r., fundusze emerytalne zostały zmuszone do pozbycia się rządowych papierów dłużnych. ?I teraz w ich portfelach są przede wszystkim akcje. Z tego powodu przyszłe wyniki będą bardziej zmienne niż dotychczas, choć jednocześnie potencjał zysku w długim terminie jest większy.

W pierwszym półroczu 2014 r. średni wynik OFE wyniósł 0,8 proc. Według szacunków Analiz Online, gdyby nie transfer papierów dłużnych do ZUS, mógłby być wyższy o ok. 3 pkt proc. Warto jednak zauważyć, że przeciętna stopa zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych, do których upodobniły się OFE, była w pierwszym półroczu słabsza, wyniosła minus 1,5 proc.

Przez ostatnie sześć miesięcy sześć funduszy emerytalnych zarobiło ponad 1 proc. Najlepiej wypadł OFE PZU Złota Jesień (1,7 proc.). Trzy OFE: Pocztylion, Generali oraz Amplico zanotowały straty.

Półrocze niezbyt udane

– Pierwsze sześć miesięcy tego roku to przeciwieństwo drugiej połowy 2013 r. Odnotowaliśmy kolejne rekordy wszech czasów na giełdzie amerykańskiej i niemieckiej, a także całkiem niespodziewany powrót kapitału na rynki rozwijające się – tłumaczy Tomasz Stankiewicz, członek zarządu i dyrektor Departamentu Inwestycji Amplico PTE.

W kraju jego zdaniem zaskakujące okazało się spowolnienie gospodarki, zwłaszcza po bardzo silnym wzroście w pierwszym kwartale. Niespodziewanie także stopa zwrotu z akcji (dotyczy to zwłaszcza mniejszych spółek) była niższa niż z obligacji.

– Taka sytuacja wymagała elastycznej przebudowy portfeli inwestycyjnych, ograniczonej przez niską płynność rynku – mówi Tomasz Stankiewicz.

Większość OFE próbuje różnicować portfele poprzez zwiększenie inwestycji na zagranicznych giełdach. Na koniec maja udział akcji zagranicznych spółek zbliżył się do 5 proc.

– W środowisku bardzo niskich stóp procentowych atrakcyjne stają się polskie akcje ze względu na wysoki i powtarzalny dochód z dywidendy – zaznacza Tomasz Stankiewicz.

Opinia  dla „Rz"

Wojciech Rostworowski | wiceprezes zarządu PKO BP Bankowy PTE

W rankingu pod względem wyników od końca czerwca 2013 r. do końca czerwca bieżącego roku PKO OFE zajął pierwsze miejsce ze stopą zwrotu ponad 10 proc.  Przy rocznej inflacji na poz iomie około 0,2 proc. nasz fundusz zarobił dla swoich klientów realnie 9,8 proc. Było to możliwe dzięki zastosowaniu strategii opartej na kilku założeniach. Po pierwsze, nie graliśmy alokacją, czyli założyliśmy, że nie należy bardzo aktywnie zmieniać proporcji między częścią akcyjną i dłużną portfela funduszu. Oczekiwaliśmy, że na globalnych rynkach finansowych pojawi się niepewność związana z przechodzeniem przez ważny punkt zwrotny w wyniku zmiany polityki największego banku centralnego, czyli Fedu. A w takich okresach zachowanie rynków staje się mało przewidywalne i trudniej jest osiągnąć dodatkową wartość. Po drugie, koncentrowaliśmy się na selekcji spółek do portfela akcyjnego. Dokonaliśmy starannego wyboru firm. Są to przede wszystkim liderzy w danej branży lub przedsiębiorstwa, których wartość była mocno niedoceniana przez rynek. Szukaliśmy także spółek, które będą szczególnie korzystać na ożywieniu gospodarczym w Europie i w Polsce.

Przeciętnie niemal 100 proc. przez dziesięć lat zarobiły fundusze emerytalne działające na naszym rynku. To bardzo dobry rezultat. Średnio kapitał przyszłych emerytów przyrastał ok. 10 proc. rocznie. A przecież sytuacja na rynku była zmienna. Zdarzały się również okresy ze stratami.

Przez ostatnie dziesięć lat najwyższe zyski osiągnął fundusz Amplico. Jego wynik to 106,5 proc. Na drugim miejscu jest ING ze stopą zwrotu 105 proc., a na trzecim Pekao – 102 proc. Na dole zestawienia znajdują się PKO BP Bankowy (92 proc.) i Pocztylion (94 proc.). Analitycy zawsze podkreślają, że przy ocenie instytucji inwestujących środki przeznaczone na emerytury najlepiej brać pod uwagę wyniki uzyskane w możliwie jak najdłuższym okresie.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami