Nowy porządek emerytalny

Każdy kryzys, jak i obecny finansowy może przynieść w rezultacie efekt charakterystyczny dla czasów powojennych, kiedy dochodzi do przewartościowania starych idei, postępu gospodarczego i technologicznego oraz zmian społecznych.

Publikacja: 16.06.2014 10:18

Nowy porządek emerytalny

Foto: ROL

W tym kontekście można oceniać obecny system emerytalny oparty na solidarności międzypokoleniowej i roli skarbu państwa jako gwaranta jego ekonomicznej wypłacalności. Jest to system dość archaiczny, gdyż gwarant wykazuje wszelkie oznaki rychłego załamania, spowodowanego znacznym zadłużeniem, będącym konsekwencją nieuzasadnionego i nadmiernego wydawania funduszu publicznych, czyli po prostu skrajnej niegospodarności. To oznacza, że dość ryzykowne byłoby powierzenie swojego utrzymania w wieku emerytalnym takiemu podmiotowi.

Z drugiej strony czekają nas negatywne zmiany w trendach demograficznych, czyli zmniejszająca się ilość osób w wieku produkcyjnym, a rosnąca rzesza emerytów. Należy tu podkreślić, że żaden skarb państwa nie dysponuje własnymi pieniędzmi, a jedynie tymi które pobierze w formie podatków i innych danin od pracowników lub przedsiębiorców. Zmniejszająca się liczba osób, które może generować odpowiednie dochody do opodatkowania, rosnąca liczba świadczeniobiorców oraz ograniczone możliwości zadłużenia się skarbu państwa w konsekwencji muszą doprowadzić do załamania obecnego systemu emerytalnego.

Taka perspektywa powinna skłonić już teraz do podjęcia samodzielnych działań w celu zgromadzenia odpowiedniego kapitału, który mógłby zapewnić nam spokojną starość. Pozbycie się postaw roszczeniowych może w większej mierze wyzwolić w znacznej części społeczeństwa ducha przedsiębiorczości, który jest naturalną predyspozycją każdego człowieka. To powinno zaowocować powstaniem wielu mikro, małych i średnich firm, które nie tylko zapewnią zatrudnienie, ale i wspomogą rozwój gospodarczy. Dzięki temu w efekcie powstaną coraz większe firmy rodzinne, które będą przekazywane kolejnym pokoleniom. W ten sposób powstanie solidarność międzypokoleniowa, gdyż seniorzy będą otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie od stworzonych przez siebie firm, które będą już zarządzane przez ich potomków.

Powstanie w ten sposób rzeczywisty nowy kapitał emerytalny, który będzie zdrowym elementem realnej gospodarki. Będzie on także podlegał prawnemu dziedziczeniu i trudno go będzie przejąć przez państwo, bez naruszenia elementarnych fundamentów państwa prawa, tak jak to się stało z częścią dłużną otwartych funduszy emerytalnych.

Kolejnym pozytywnym efektem będzie wzrost świadomości, a raczej edukacji finansowej szerszych grup społecznych, które będą skutecznie przeciwstawiać się zwiększaniu obciążeń publiczno-prawnych. Będą naturalnym nadzorcą państwowego budżetu, aby nie dopuścić do nieuzasadnionego zadłużania, które w konsekwencji może zniszczyć tak ciężko budowany przez nich latami majątek. Oczywiście zawsze będą też osoby, które będą czerpały dochody wyłącznie z pracy najemnej, ale także oni skorzystają na takim zdrowym fundamencie gospodarki. Zrównoważony budżet państwa nie będzie wymagał zwiększania obciążeń podatkowym, a przez to w kieszeniach pracowników powstaną nadwyżki, które będą mogli samodzielnie inwestować budując swój kapitał emerytalny. Inwestowanie w instrumenty udziałowe w zdrowej i stabilnej gospodarce zawsze w rezultacie spowoduje, że zgromadzone środki na tyle wzrosną na wartości, że zapewnią godne życie na emeryturze. Ich oszczędności będą bezpiecznie ulokowane w przedsiębiorstwach opartych na dostarczaniu rzeczywistej wartości, a nie w syntetycznych instrumentach finansowych lub obligacjach bankrutów.

W ten sposób emerytura państwowa będzie stanowiła jedynie jeden z elementów zabezpieczenia emerytalnego, ale nie będzie jedynym jego źródłem. Nie można dzisiaj uśpić swojej czujności, że niezawodne państwo zawsze wypłaci nam emerytury. Oczywiście może to zrobić, ale poprzez dodruk pustego pieniądza, co spowoduje osłabienie siły nabywczej wypłacanej już nie emerytury, ale zapomogi.

Mariusz Pawlak

autor jest Partnerem w Lorek Pawlak Family Office

W tym kontekście można oceniać obecny system emerytalny oparty na solidarności międzypokoleniowej i roli skarbu państwa jako gwaranta jego ekonomicznej wypłacalności. Jest to system dość archaiczny, gdyż gwarant wykazuje wszelkie oznaki rychłego załamania, spowodowanego znacznym zadłużeniem, będącym konsekwencją nieuzasadnionego i nadmiernego wydawania funduszu publicznych, czyli po prostu skrajnej niegospodarności. To oznacza, że dość ryzykowne byłoby powierzenie swojego utrzymania w wieku emerytalnym takiemu podmiotowi.

Pozostało 88% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości