Dotychczas taką formę indwyidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oferowały jedynie banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej (połączenie: banki spółdzielcze zrzeszone w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. oraz zrzeszone w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A.). Jednak takie IKZE nie cieszyły się wielkim powodzeniem. Na koniec 2013 roku istniało zaledwie 16 tego typu rachunków.

teraz ze swoją ofertą postanowił wejść na rynek ING Bank Śląski, który udostępnił indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w formie lokaty bankowej. To produkt pomagający klientom oszczędzać na dodatkową emeryturę oraz dający jednocześnie możliwość uzyskania ulgi podatkowej.

- Wyniki badań wskazują, że Polacy coraz częściej zdają sobie sprawę z potrzeby dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Wzrasta poczucie, że opieranie przyszłości wyłącznie na obecnie funkcjonującym systemie emerytalnym może spowodować pogorszenie ich sytuacji finansowej w przyszłości. Aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy do swojej oferty IKZE w formie rachunku oszczędnościowego. To bezpieczny sposób na oszczędzanie na dodatkową emeryturę, pozwalający równocześnie uzyskać ulgę podatkową – mówi Daniel Szewieczek, dyrektor Departamentu Oszczędności w ING Banku Śląskim.

IKZE w banku pozwala w prosty sposób gromadzić pieniądze na przyszłą emeryturę. Konto można założyć poprzez bankowość internetową ING BankOnLine lub w oddziale banku. Po założeniu IKZE, klient może wpłacać oszczędności w dowolnym momencie. Środki podlegają oprocentowaniu odpowiadającemu Otwartemu Kontu Oszczędnościowemu w złotówkach. Wypłata zgromadzonych oszczędności na IKZE następuje po 65. roku życia przy minimalnym 5 letnim okresie oszczędzania i może być dokonana jednorazowo lub w ratach. Od tej wypłaty potrącany jest 10 procentowy podatek ryczałtowy. Istnieje również możliwość wypłaty zgromadzonych środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego, które skutkuje zerwaniem umowy i zamknięciem konta.

IKZE przeznaczone jest dla osób posiadających konto osobiste lub konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim. Limit wpłat na dany rok określa ustawa i jest on taki sam dla wszystkich oszczędzających, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. W 2014 roku limit ten wynosi 4 495,20 zł. Klient ma możliwość odliczenia wpłat dokonanych na IKZE od dochodu w corocznym zeznaniu podatkowym.