W ciągu jedenastu miesięcy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ( czyli w firmach gdzie pracuje od 10 osób) wyniosło 3799,35 zł i było o 2,8 proc. wyższe w porównaniu do 11 miesięcy zeszłego roku. W listopadzie siła nabywcza przeciętnej miesięcznej płacy wzrosła w skali roku o 2,5 proc. (w listopadzie ubiegłego roku pozostała na poziomie podobnym jak przed rokiem). W ciągu jedenastu miesięcy realna płaca brutto była wyższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku o 1,9 proc. – podał GUS.

Zaś przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ( czyli wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trzy resorty: MSW, MON i MS) w listopadzie była o 5,4 proc. większa niż przed rokiem i wyniosła 1940,30 zł. W ciągu jedenastu miesięcy ukształtowała się na poziomie 1919,23 zł, tj. o 5,5 proc. wyższym niż w rok temu. Realnie emerytura wypłacana przez ZUS jest wyższa o 4,4 proc.  niż rok wcześniej.

Jeszcze wyższa jest siła nabywcza świadczeń wypłacanych przez KRUS. Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w listopadzie wyniosła 1123,10 zł i wzrosła w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku o 6,0 proc.. W okresie styczeń–listopad br. wyniosła 1121,22 zł, tj. o 6,4 proc. więcej niż przed rokiem. Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w listopadzie była wyższa niż przed rokiem o 5,0 proc., a w okresie styczeń–listopad br. – większa odpowiednio o 5,2 proc.