Wkrótce ZUS zbankrutuje

Powszechnym ubezpieczeniom społecznym grozi bankructwo w ciągu najbliższych 10 lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy rząd zmniejszy emerytalny filar kapitałowy, czy nie.

Publikacja: 14.11.2013 12:55

Wkrótce ZUS zbankrutuje

Foto: ROL

Zdaniem Fundacji Republikańskiej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( a właściwie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zbankrutuje w ciągu 5 – 8 lat. Tak wynika z raportu „Raport o sytuacji ZUS", w którym obie organizacje podważają rządowe prognozy dotyczące sytuacji systemu emerytalnego.

Ich zdaniem prognoza dotycząca powszechnego systemu emerytalnego przedstawiona przez ZUS, nie powinna być traktowana jako realistyczna, a system finansów publicznych czekają – w kontekście zobowiązań emerytalnych – znacznie poważniejsze wyzwania.

– W perspektywie średnio i długoterminowej nie jest możliwe wypłacanie obecnie gwarantowanych świadczeń emerytalnych bez strukturalnych reform systemu emerytalnego, bądź bez zwiększonej presji fiskalnej, co w efekcie zabija polską gospodarkę – uważa Marcin Chłudziński, prezes Fundacji Republikańskiej.

Raport pokazuje ile pieniędzy co roku dopłacanych jest do FUS. Uwzględnia nie tylko dotacje, ale też pożyczki budżetowe oraz kwoty przekazywane z Funduszu Rezerwy Demograficznej. ( w przyszłym roku dodatkowe wsparcie z publicznej kasy wyniesie prawie 70 mld zł licząc z nieoddanymi pożyczkami z lat poprzednich). Autorzy przypominają o wysokości długu ukrytego ( ok 200 proc. PKB) czyli zobowiązań, jakie ma państwo wobec przyszłym emerytów i rencistów oraz podważają racjonalność prognoz finssowych FUS przedstawianą przez ZUS.

– Aby zwiększyć wydolność systemu, należałoby zwiększyć liczbę odprowadzających składki, zwiększyć podstawy (np. wzrost płac) lub zwiększyć składki. Żadna z tych opcji nie wchodzi w grę w obecnej sytuacji – przekonuje Mariusz Pawlak, Główny Ekonomista ZPP.

Organizacje zwracają uwagę na to, ze w prognozach finansowych FUS (zaakceptowanych przez rząd)przyjęty jest stały wzrost gospodarczy, nie przejmując się zupełnie istnieniem cyklów koniunkturalnych. Co więcej założono, że w średniej i długiej perspektywie bezrobocie spada ( a potem jest na niskim jedocyfrowym poziomie), a płace zawsze rosną realnie bez względu na to jak szybko rośnie gospodarka.

Dzięki takim mało realistycznym założeniom, w prognozie ZUS pojawiły się wyniki wypłacalności zgodnie z którymi nie dochodzi do drastycznego (w wariancie bazowym) pogorszenia salda systemu emerytalnego działającego w oparciu o model repartycyjny. – tłumaczą autorzy opracowania i dodają  - Warunkiem wypłacalności takiego systemu jest aby „kapitał", czyli zobowiązania na koncie w ZUS przyrastał co roku w tempie nie większym niż płace, a w szczególności by malał, gdy płace spadają. Zdaniem autorów raportu zapomniano zupełnie o wpływie migracji na wysokość wpływów składek oraz założono niezmieniony system waloryzacji.

Dodatkowo organizacje zarzucają prognozom rządowym, że nie uwzględniają ryzyk politycznych: „Nawet gdyby te nierealne założenia miały się zrealizować, to rząd znajdzie się pod presją licznej grupy emerytów (stanowiących bardzo znaczącą liczbę wyborców), by bardzo niskie świadczenia w stosunku do wysokości wynagrodzeń podnosić. Niezależnie od ryzyk politycznych, trzeba pamiętać, że zobowiązania systemu emerytalnego w przyszłości (a tym samym saldo systemu) będą wyższe niż wskazane w prognozach ZUS z uwagi na zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych, których wprowadzenie planowane jest od 2014r." – czytamy w raporcie.

ZUS

Zdaniem Fundacji Republikańskiej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( a właściwie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zbankrutuje w ciągu 5 – 8 lat. Tak wynika z raportu „Raport o sytuacji ZUS", w którym obie organizacje podważają rządowe prognozy dotyczące sytuacji systemu emerytalnego.

Ich zdaniem prognoza dotycząca powszechnego systemu emerytalnego przedstawiona przez ZUS, nie powinna być traktowana jako realistyczna, a system finansów publicznych czekają – w kontekście zobowiązań emerytalnych – znacznie poważniejsze wyzwania.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?