Oprocentowanie obligacji skarbowych się nie zmienia

Zarówno oprocentowanie, jak i wysokość marż w kolejnych okresach odsetkowych oferowanych przez Ministerstwo Finansów obligacji detalicznych w sierpniu pozostały niezmienione w stosunku do poprzednich trzech miesięcy

Publikacja: 30.07.2013 15:53

Od 1 sierpnia będzie prowadzona sprzedaż nowych emisji rządowych papierów dłużnych.

Obligacje dwuletnie DOS0815

Oprocentowanie wynosi 3 proc. w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Łączna wartość nominalna to 1 mld złotych.

Obligacje trzyletnie TOZ0816

Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 3,3 proc. (odsetki naliczane są w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych). Począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa odsetkowa wyliczana jest w oparciu o iloczyn stawki bazowej WIBOR 6M oraz mnożnik wynoszący 1,00. Łączna wartość nominalna oferowanych w tej emisji obligacji to 500 mln złotych.

Obligacje czteroletnie COI0817

Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3,5 proc. (odsetki naliczane są w rocznych okresach odsetkowych). W kolejnych latach marża jest stała i wynosi 1,25%. Łączna wartość nominalna to 500 mln złotych.

Obligacje dziesięcioletnie EDO0823

Oprocentowanie wynosi 4 proc. w pierwszym roku oszczędzania (odsetki naliczane są w rocznych okresach odsetkowych). Marża w kolejnych latach jest stała: 1,5 proc. Łączna wartość nominalna wynosi 500 mln złotych.

Rada Polityki Pieniężnej w dniu 3 lipca 2013 r. dokonała kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Mimo tego, oprocentowanie obligacji skarbowych pozostało na dotychczasowym poziomie.

- Oferta obligacji detalicznych nadal pozostaje atrakcyjna pod względem poziomu oprocentowania. Obligacje są doskonałym uzupełnieniem każdego portfela inwestycyjnego m.in. ze względu na różnorodny sposób naliczania i wypłaty odsetek od poszczególnych rodzajów obligacji. Przykładowo obligacje trzyletnie podążają za zmianami na rynku międzybankowym, dzięki oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR6M. Obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie posiadają natomiast konstrukcję oprocentowania, które powiązane jest ze stopą inflacji – mówi Bogdan Klimaszewski z Ministerstwa Finansów.

Wszystkie skarbowe obligacje detaliczne powszechnie uważane są za najbezpieczniejsze instrumenty finansowe dla inwestorów indywidualnych. Co istotne, w przypadku obligacji dwuletnich możemy już pierwszego dnia oszczędzania wyliczyć zysk. W przypadku tego rodzaju papierów dłużnych nasz kapitał powiększa się po roku o odsetki. W praktyce oznacza to, że na zysk w drugim roku pracuje większa niż zainwestowana kwota. Osoby, które są zainteresowane oszczędzaniem w dłuższym horyzoncie czasowym mogą skorzystać z trzyletnich, czteroletnich bądź dziesięcioletnich papierów skarbowych. Przy zakupie obligacji poszczególnych rodzajów, warto zwrócić uwagę na różny sposób wypłaty odsetek. Każdy może wybrać obligacje dostosowane do własnych potrzeb finansowych.

- Oszczędzanie długoterminowe, to sposób na zabezpieczenie przyszłości finansowej swojej oraz przyszłości naszych dzieci. Gwarantowane przez Skarb Państwa zyski z obligacji to jedna z najbezpieczniejszych metod na pomnożenie posiadanego kapitału i zapewnienie sobie spokoju o przyszłość finansową – mówi Andrzej Zajko, zastępca dyrektora DM PKO Banku Polskiego.

By stać się posiadaczem obligacji Skarbu Państwa wystarczy już 100 zł – taki jest nominał jednej obligacji, której zakup nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

- Obligacje skarbowe to instrument finansowy pozwalający zarabiać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W praktyce całość zainwestowanych środków pracuje na przyszły zysk – wyjaśnia Małgorzata Jabłońska, menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Obligacje skarbowe można kupować także z myślą o przyszłej emeryturze w ramach rachunku IKE Obligacje. Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy o prowadzenie Konta IKE-Obligacje z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego. Od lutego 2013 r. każdy posiadacz konta IKE-Obligacje proszony jest także o złożenie dyspozycji, w której będzie określony procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji nabywanych w imieniu oszczędzającego przez DM PKO BP. Dzięki tej dyspozycji przyszły emeryt nie musi osobiście dokonywać zakupu obligacji w placówce. W pierwszym roku funkcjonowania konta, właściciel nie ponosi żadnej opłaty z tytułu prowadzenia rachunku. W drugim roku opłata ta wynosi 0,16 proc. wartości nominalnej posiadanych obligacji. Wartość ta maleje z roku na rok o 0,01 punktu procentowego, osiągając w ósmym roku stały poziom wynoszący 0,10 proc. We wpłatach na każdy rodzaj konta IKE obowiązuje limit, w 2013 roku jest to kwota 11 139 zł

Obligacje mogą nabywać zarówno obywatele Polski, jak i inwestorzy zagraniczni. Do zakupu obligacji nie trzeba mieć żadnego typu rachunku papierów wartościowych, ani nawet rachunku bankowego, ponieważ wszelkie dane związane z ich zakupem przechowywane są w Rejestrze Nabywców Obligacji.

Od 1 sierpnia będzie prowadzona sprzedaż nowych emisji rządowych papierów dłużnych.

Obligacje dwuletnie DOS0815

Pozostało 98% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają