Oprocentowanie obligacji skarbowych się nie zmienia

Zarówno oprocentowanie, jak i wysokość marż w kolejnych okresach odsetkowych oferowanych przez Ministerstwo Finansów obligacji detalicznych w sierpniu pozostały niezmienione w stosunku do poprzednich trzech miesięcy

Publikacja: 30.07.2013 15:53

Od 1 sierpnia będzie prowadzona sprzedaż nowych emisji rządowych papierów dłużnych.

Obligacje dwuletnie DOS0815

Oprocentowanie wynosi 3 proc. w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Łączna wartość nominalna to 1 mld złotych.

Obligacje trzyletnie TOZ0816

Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 3,3 proc. (odsetki naliczane są w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych). Począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa odsetkowa wyliczana jest w oparciu o iloczyn stawki bazowej WIBOR 6M oraz mnożnik wynoszący 1,00. Łączna wartość nominalna oferowanych w tej emisji obligacji to 500 mln złotych.

Obligacje czteroletnie COI0817

Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3,5 proc. (odsetki naliczane są w rocznych okresach odsetkowych). W kolejnych latach marża jest stała i wynosi 1,25%. Łączna wartość nominalna to 500 mln złotych.

Obligacje dziesięcioletnie EDO0823

Oprocentowanie wynosi 4 proc. w pierwszym roku oszczędzania (odsetki naliczane są w rocznych okresach odsetkowych). Marża w kolejnych latach jest stała: 1,5 proc. Łączna wartość nominalna wynosi 500 mln złotych.

Rada Polityki Pieniężnej w dniu 3 lipca 2013 r. dokonała kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Mimo tego, oprocentowanie obligacji skarbowych pozostało na dotychczasowym poziomie.

- Oferta obligacji detalicznych nadal pozostaje atrakcyjna pod względem poziomu oprocentowania. Obligacje są doskonałym uzupełnieniem każdego portfela inwestycyjnego m.in. ze względu na różnorodny sposób naliczania i wypłaty odsetek od poszczególnych rodzajów obligacji. Przykładowo obligacje trzyletnie podążają za zmianami na rynku międzybankowym, dzięki oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR6M. Obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie posiadają natomiast konstrukcję oprocentowania, które powiązane jest ze stopą inflacji – mówi Bogdan Klimaszewski z Ministerstwa Finansów.

Wszystkie skarbowe obligacje detaliczne powszechnie uważane są za najbezpieczniejsze instrumenty finansowe dla inwestorów indywidualnych. Co istotne, w przypadku obligacji dwuletnich możemy już pierwszego dnia oszczędzania wyliczyć zysk. W przypadku tego rodzaju papierów dłużnych nasz kapitał powiększa się po roku o odsetki. W praktyce oznacza to, że na zysk w drugim roku pracuje większa niż zainwestowana kwota. Osoby, które są zainteresowane oszczędzaniem w dłuższym horyzoncie czasowym mogą skorzystać z trzyletnich, czteroletnich bądź dziesięcioletnich papierów skarbowych. Przy zakupie obligacji poszczególnych rodzajów, warto zwrócić uwagę na różny sposób wypłaty odsetek. Każdy może wybrać obligacje dostosowane do własnych potrzeb finansowych.

- Oszczędzanie długoterminowe, to sposób na zabezpieczenie przyszłości finansowej swojej oraz przyszłości naszych dzieci. Gwarantowane przez Skarb Państwa zyski z obligacji to jedna z najbezpieczniejszych metod na pomnożenie posiadanego kapitału i zapewnienie sobie spokoju o przyszłość finansową – mówi Andrzej Zajko, zastępca dyrektora DM PKO Banku Polskiego.

By stać się posiadaczem obligacji Skarbu Państwa wystarczy już 100 zł – taki jest nominał jednej obligacji, której zakup nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

- Obligacje skarbowe to instrument finansowy pozwalający zarabiać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W praktyce całość zainwestowanych środków pracuje na przyszły zysk – wyjaśnia Małgorzata Jabłońska, menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Obligacje skarbowe można kupować także z myślą o przyszłej emeryturze w ramach rachunku IKE Obligacje. Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy o prowadzenie Konta IKE-Obligacje z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego. Od lutego 2013 r. każdy posiadacz konta IKE-Obligacje proszony jest także o złożenie dyspozycji, w której będzie określony procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji nabywanych w imieniu oszczędzającego przez DM PKO BP. Dzięki tej dyspozycji przyszły emeryt nie musi osobiście dokonywać zakupu obligacji w placówce. W pierwszym roku funkcjonowania konta, właściciel nie ponosi żadnej opłaty z tytułu prowadzenia rachunku. W drugim roku opłata ta wynosi 0,16 proc. wartości nominalnej posiadanych obligacji. Wartość ta maleje z roku na rok o 0,01 punktu procentowego, osiągając w ósmym roku stały poziom wynoszący 0,10 proc. We wpłatach na każdy rodzaj konta IKE obowiązuje limit, w 2013 roku jest to kwota 11 139 zł

Obligacje mogą nabywać zarówno obywatele Polski, jak i inwestorzy zagraniczni. Do zakupu obligacji nie trzeba mieć żadnego typu rachunku papierów wartościowych, ani nawet rachunku bankowego, ponieważ wszelkie dane związane z ich zakupem przechowywane są w Rejestrze Nabywców Obligacji.

Od 1 sierpnia będzie prowadzona sprzedaż nowych emisji rządowych papierów dłużnych.

Obligacje dwuletnie DOS0815

Pozostało 98% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami