Ulubionym instrumentem wśród funduszy emerytalnych w tej kategorii inwestycji są fundusze nieruchomości oraz fundusz private equity, które stanowią odpowiednio 39 proc. i 20 proc. inwestycji alternatywnych. Bezpośrednie inwestycje private equity stanowiły 14 proc. Fundusze funduszy hedgingowych i inwestycje infrastrukturalne stanowiły 9 proc., a fundusze hedgingowe 7 proc.

Craig Baker, szef działu badań inwestycyjnych w Towers Watson, powiedział: „Fundusze emerytalne na całym świecie liczą na to, że alternatywne aktywa umożliwią osiągnięcie wyższych zysków przy bardziej zdywersyfikowanym ryzyku".

 

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: Europeanpensions.net