Ostateczna wersja projektu zmian w prawie nieco różni się od tego co pierwotnie przygotowało Ministerstwo Finansów. Jedne z ważniejszych zmian dotyczy skrócenia okresu dochodzenia do nowego docelowego limitu inwestycji zagranicznych OFE - 30 proc.

Początkowo zakładano, że limit ten będzie podnoszony o 5 pkt proc. co dwa lata i w 2021 r. osiągnie poziom 30 proc. Projekt w obecnym kształcie zakłada, że do końca 2014 r. limit wyniesie 10 proc., w 2015 r. zostanie zwiększony do 20 proc., a poziom docelowy zostanie osiągnięty rok później. Skrócenie okresu wejścia podwyższonego limitu wynika z opinii Komisji Europejskiej, która nie znalazła uzasadnienia  do proponowanego przez Polskę okresu przejściowego dochodzenia do docelowego limitu 30 proc. Komisja podkreśliła także, iż polskie przepisy dotyczące inwestycji zagranicznych OFE są najbardziej restrykcyjne spośród wszystkich państw członkowskich posiadających podobne systemy emerytalne.

- Mając na uwadze konsultacje i spotkanie z KE wydaje się, iż właściwym, kompromisowym rozwiązaniem kwestii długości okresu przejściowego jest okres 3-letni. Należy bowiem podtrzymać stanowisko, iż podwyższanie limitu powinno być odpowiednio rozłożone w czasie, mając na uwadze w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansowej środków gromadzonych w OFE przez uczestników obowiązkowego systemu zabezpieczenia społecznego - podała PAP z uzasadnienia do projektu ustawy.

W nowych przepisach zniknęły także dwa inne ograniczenia inwestycji zagranicznych OFE. Po pierwsze koszty transakcji poza granicami Polski będą mogły być pokrywane z aktywów funduszu, analogicznie do transakcji na rynku krajowym, a nie w części z kapitałów własnych towarzystwa emerytalne. Poza tym posiadanie ratingu ograniczono do jedynie do nabywanych zagranicznych obligacji, a nie także do akcji, jak jest obecnie w przepisach.

Resort finansów prace nad tym projektem rozpoczął już na początku 2012 roku. Był to efekt tego, że w grudniu 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż polskie przepisy dotyczące inwestycji OFE w innych państwach UE naruszają unijny zakaz ograniczeń w przepływie kapitału. Chodzi o limit 5 proc. aktywów, które fundusze mogą inwestować za granicą.