IKE bardziej opłacalne niż IKZE

Oszczędzanie nawet niewielkich kwot miesięcznie pozwoli zwiększyć przyszłą, niską emeryturę z publicznego systemu emerytalnego – wynika z analizy PwC dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Publikacja: 24.06.2013 01:51

Jak podkreślają autorzy raportu, najbardziej widoczne efekty oszczędzania są dopiero przy systematycznym oszczędzaniu kwot powyżej 100 zł miesięcznie.

PwC analizowało trzy produkty służące do oszczędzania z myślą o emeryturze w ramach tzw. III filara – indywidualne konto emerytalne (IKE), indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE)

Jak czytamy w raporcie, wybór między produktami służącymi dodatkowemu oszczędzaniu na emeryturę jest uzależniony od indywidualnej sytuacji finansowej inwestora i jego preferencji w zakresie korzystania z odmiennych dla IKE, IKZE i PPE dostępnych ulg i ułatwień. A te to:

Wybierając produkt - zdaniem PwC - należy wziąć pod uwagę odmienne rozłożenie w czasie benefitów wynikających z konstrukcji poszczególnych produktów, m.in. korzyść z przypadku produktu IKE oraz PPE materializuje się dopiero w momencie zakończenia inwestycji (podczas wypłaty środków), zaś w produkcie IKZE już na początku ze względu na możliwość skorzystania z ulgi podatkowej).

Jak wynika z wyliczeń PwC , kwota miesięcznej emerytury w IKZE jest niższa niż w IKE, ale należy pamiętać że podatek od zgromadzonego kapitału pobierany w IKZE podczas jego wypłaty i zmniejszający dodatkową miesięczną emeryturę, w przypadku IKE pobierany jest wcześniej.

Sam wybór produktu emerytalnego ma jednak drugorzędne znaczenie, gdyż najbardziej istotnymi elementami strategii inwestycyjnej są:

Przy wyborze produktu emerytalnego należy zaś zwrócić szczególną uwagę na kwestię wysokości stałych opłat i dodatkowych kosztów związanych m.in. z zarządzaniem i wypłatą kapitału, gdyż produkty te są oferowane przez różne typy podmiotów i zastosowanie mają zróżnicowane polityki cenowe.

PwC przyjrzało się badaniom opinii publicznej przeprowadzonym w ostatnich latach. Wynika z nich, że sfera deklaracji  rozmija się często ze sferą realiów życia codziennego. Mimo że 74 proc. Polaków uważa inwestowanie nadwyżek finansowych w celu zabezpieczenia swojej przyszłości po przekroczeniu wieku emerytalnego za nieodzowne , to jednak niewiele więcej niż 1/3 społeczeństwa jest skłonna robić to w rzeczywistości. Jeszcze mniejsza część obywateli (13 proc.) zamierza oszczędzać za pośrednictwem typowych produktów tzw. III filaru.

Głównym źródłem środków do życia, w założeniach przyszłych emerytów, będą świadczenia wypłacane przez ZUS/KRUS/OFE, jednak wśród osób faktycznie inwestujących nadwyżki finansowe głównym bodźcem do oszczędzania jest właśnie prognozowana, niska wysokość tych świadczeń. Z kolei w przypadku osób nieplanujących oszczędzać, najczęściej pojawiającym się powodem jest brak środków finansowych.

Najnowsze dane na temat oszczędzania na emeryturę („Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania", CBOS na zlecenie IZFiA) pokazują, że do dodatkowego oszczędzania mogłoby skłonić Polaków posiadanie odpowiednich pieniędzy oraz poczucie, że to się naprawdę opłaca.

Scenariusze

Scenariusz 1:

 

Scenariusz 2:

 

Scenariusz 3:

 

Profil inwestycyjny

Profil uśredniony:

- szacowany średni, roczny zwrot z inwestycji:

o 12 lat (wszystkie scenariusze – produkty IKE, IKZE)

o 10 lat (tylko scenariusz 2 – produkt PPE)

o 15 lat (wszystkie scenariusze – produkty IKE, IKZE)

o 10 lat (tylko scenariusz 2 – produkt PPE)

o 15 lat (scenariusz 1 – wszystkie produkty)

o 5 lat (scenariusz 2 – wszystkie produkty)

 

Dodatkowe założenia (dla wszystkich scenariuszy)

 

Scenariusz 1

Źródło: Analiza PwC na podstawie obliczeń własnych oraz założeń do algorytmów kalkulatorów emerytalnych, m.in. Legg Mason, BZ WBK, Nowy Świat S.A. PTE, TFI SKOK oraz dobraemerytura.org

 

Scenariusz 2

Źródło: Analiza PwC na podstawie obliczeń własnych oraz założeń do algorytmów kalkulatorów emerytalnych, m.in. Legg Mason, BZ WBK, Nowy Świat S.A. PTE, TFI SKOK oraz dobraemerytura.org

 

Scenariusz 3

Źródło: Analiza PwC na podstawie obliczeń własnych oraz założeń do algorytmów kalkulatorów emerytalnych, m.in. Legg Mason, BZ WBK, Nowy Świat S.A. PTE, TFI SKOK oraz dobraemerytura.org

 

Pełna wersja raportu PwC dla IZFiA

PwC

Jak podkreślają autorzy raportu, najbardziej widoczne efekty oszczędzania są dopiero przy systematycznym oszczędzaniu kwot powyżej 100 zł miesięcznie.

PwC analizowało trzy produkty służące do oszczędzania z myślą o emeryturze w ramach tzw. III filara – indywidualne konto emerytalne (IKE), indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE)

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy