Gdzie podpisać umowę IKE i IKZE

Podpisanie umowy i rozpoczęcie oszczędzania na kontach emerytalnych zajmuje kilkanaście minut.

Publikacja: 11.12.2012 01:43

Prawie 50 instytucji finansowych oferuje indywidualne konto emerytalne (IKE), mniej, bo ok. 30 firm, wprowadziło indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Listę instytucji sprzedających konta emerytalne można znaleźć w serwisie „Rz" www.MojaEmerytura.rp.pl.

Na początek warto się zastanowić, w jakiej instytucji chcemy odkładać. Czy ma to być bank, firma ubezpieczeniowa, dom maklerski, a może towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powszechne towarzystwo emerytalne. Wiele zależy od akceptacji ryzyka i zaufania do konkretnych podmiotów.

Zawrzeć umowę na prowadzenie konta emerytalnego można na wiele sposobów. Większość firm umożliwia otwarcie IKE i IKZE za pośrednictwem strony internetowej i wypełnienia odpowiedniego formularza elektronicznego. Możliwe jest złożenie dyspozycji telefonicznej, a także spotkanie z przedstawicielem firmy.

Konta emerytalne dystrybuują też niektóre banki (np. PKO BP, Pekao, Kredyt Bank) oraz niektórzy pośrednicy. Zawsze można udać się też do oddziału lub centrali konkretnej spółki.

Do wypełnienia formularza umowy potrzebny jest zestaw danych, takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, e-mail, nr telefonu, PESEL (lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego), adres zamieszkania i numer rachunku bankowego, na który przekazywane będą nadwyżki (w przypadku przekroczenia rocznego limitu wpłat). Zwykle wystarczy dowód osobisty. W przypadku, kiedy podpisując umowę gromadzimy już środki na IKE/IKZE w innej instytucji finansowej należy podać nazwę tej instytucji.

Instytucje finansowe zachęcają też klientów do podawania danych osób uprawnionych do otrzymania pieniędzy na wypadek śmierci klienta. Ich wskazanie nie jest obligatoryjne (można to też zrobić w każdym momencie trwania umowy).

Każdą umowę trzeba dokładnie przeczytać i poprosić o ewentualne wyjaśnienie niezrozumiałych sformułowań pracownika instytucji finansowej. Należy także zapoznać się z załącznikami (często stanowiącymi integralną część umowy).

- Istotne są koszty prowadzenia danego programu oraz wyniki, które można osiągnąć. Trzeba pamiętać, że mają one bardzo duży wpływ na końcowy wynik naszego długoletniego oszczędzania. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i renomę instytucji, której powierzamy środki. Potencjalny inwestor powinien się też zastanowić czy będzie miał czas aktywnie zajmować się zarządzaniem swoimi środkami. Jeśli nie, wówczas lepiej zdać się na instytucję, która zrobi to za niego, np. towarzystwo funduszy inwestycyjnych - mówi Janusz Władyczak, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO TFI.

Prawie 50 instytucji finansowych oferuje indywidualne konto emerytalne (IKE), mniej, bo ok. 30 firm, wprowadziło indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Listę instytucji sprzedających konta emerytalne można znaleźć w serwisie „Rz" www.MojaEmerytura.rp.pl.

Na początek warto się zastanowić, w jakiej instytucji chcemy odkładać. Czy ma to być bank, firma ubezpieczeniowa, dom maklerski, a może towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powszechne towarzystwo emerytalne. Wiele zależy od akceptacji ryzyka i zaufania do konkretnych podmiotów.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży