Ponad pół miliarda zysku PTE

Mimo spadających przychodów towarzystwa emerytalne wypracowały wyższy zysk. Na koniec września, jak podał nadzór, wyniósł on 527 mln zł

Publikacja: 03.12.2012 00:33

Ponad pół miliarda zysku PTE

Foto: ROL

Zysk netto powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) zwiększył się o 9 proc. (o 43,5 mln zł) w porównaniu z trzema kwartałami ubiegłego roku. Podobnie wzrósł zysk brutto z 598 do 649,2 mln zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwa wypracowały lepszy wynik finansowy mimo że ich przychody spadają. Po 9 miesiącach wpłynęło do nich 1,1 mld zł, czyli o 16 proc. (o 209,1 mln zł) mniej niż przed rokiem. Ten spadek to efekt obniżenia składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych, którymi zarządzają. Ten rok jest pierwszym pełnym, w którym OFE otrzymują 2,3 proc., zamiast 7,3 proc. pensji brutto ubezpieczonych. W ubiegłym roku do maja wpływała jeszcze składka w pierwotnej wysokości.

Tym samym w tym roku najmocniej spada zatem wysokość przychodów z opłaty od składki. Do towarzystw emerytalnych wpłynęło o ponad połowę mniej (55 proc.) pieniędzy – o 213 mln zł. Ich sytuację poprawia jednak dobra koniunktura na giełdzie i rosnące aktywa. Na koniec września wartość pieniędzy, którymi zarządzają OFE wyniosła ponad 252 mld zł. W ciągu trzech kwartałów ich wartość zwiększyła się o prawie 28 mld zł (wzrost o 12 proc.).

Wpływy z opłaty za zarządzanie aktywami wyniosły 762 mln zł i były o 3 proc. wyższe niż przed rokiem.

Wzrost zysków towarzystw emerytalnych był możliwy dzięki znaczącemu obcięciu kosztów towarzystw. Spadły one o jedną trzecią do 520 mln zł. I ponownie jak w przypadku przychodów przyczyniły się do tego zmiany w prawie. Od tego roku fundusze emerytalne nie mogą aktywnie za pośrednictwem akwizytorów pozyskiwać klientów, a to wpłynęło na radykalny spadek kosztów akwizycji, które zawsze stanowiły znaczącą część kosztów PTE. Koszty usług akwizycyjnych spadły o 68 proc. (o ok. 200 mln zł), do 93,1 mln zł.

Obecnie wykazywane przez PTE wydatki akwizycyjne wynikają z tego, że mogły je rozpisywać w czasie i część towarzystw z tego korzysta.

Nieznacznie, bo o 3 proc., do 6,7 mln zł wzrosły koszty marketingu i promocji, ale równocześnie ogólne koszty zarządzania PTE obejmujące m.in. wynagrodzenia spadły o 7 proc., do prawie 143 mln zł.

Od tego roku towarzystwa emerytalne mogą oferować klientom dobrowolne produkty służące do oszczędzania na emeryturę czyli indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. W tym celu musiały utworzyć dobrowolny fundusz emerytalnych (DFE), w którym lokowane są pieniądze osób wybierające IKE i/lub IKZE w towarzystwie emerytalnych. Cześć PTE zdecydowała się na to. Ta część działalności jest jednak deficytowa dla towarzystw. Przychody z tytułu oferowania DFE wyniosły dodatkowe 105 tys. zł, a koszty 3,4 mln zł. Z czego koszty związane z pozyskiwaniem klientów przekroczyły 2 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że to pierwszy rok nowej działalności towarzystw, a do tego Polacy nie spieszą się z zakładaniem kont emerytalnych.

Kapitały własne towarzystw wyniosły 3,4 mld zł na koniec września, wobec nieco ponad 3 mld zł na koniec września 2011 r. ten wzrost w dużej mierze wynika z zaleceń nadzoru, który rekomendował ostrożną politykę dywidendową.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych, którymi zarządzają PTE. Zarobiły dla klientów w ciągu dziewięciu miesięcy 22,3 mld zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2011 r. była to strata wynosząca prawie 12 mld zł.

Komisja Nadzoru Finansowego od końca 2011 r. zmieniła sposób przedstawienia kwartalnych wyników towarzystw emerytalnych i funduszy, którymi zarządzają. Wynika to z tego, że zarządzają obok otwartych funduszy emerytalnymi, także dobrowolnymi funduszami emerytalnych (DFE). Do tego nadzór nie rozbił wyników na poszczególne PTE, tylko podał je zbiorczo.

Zysk netto powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) zwiększył się o 9 proc. (o 43,5 mln zł) w porównaniu z trzema kwartałami ubiegłego roku. Podobnie wzrósł zysk brutto z 598 do 649,2 mln zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwa wypracowały lepszy wynik finansowy mimo że ich przychody spadają. Po 9 miesiącach wpłynęło do nich 1,1 mld zł, czyli o 16 proc. (o 209,1 mln zł) mniej niż przed rokiem. Ten spadek to efekt obniżenia składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych, którymi zarządzają. Ten rok jest pierwszym pełnym, w którym OFE otrzymują 2,3 proc., zamiast 7,3 proc. pensji brutto ubezpieczonych. W ubiegłym roku do maja wpływała jeszcze składka w pierwotnej wysokości.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami