Do którego oddziału ZUS mam się zgłosić, gdy mam pytanie lub jakąś wątpliwość? Ile czasu ma ZUS na udzielenie odpowiedzi?

Do każdego ZUS-u. Jeśli będzie chodziło o złożenie wniosku, to oddział do którego przyjdziemy zobligowany jest przekazać złożone pismo do jednostki właściwej ze względu na miejsce zmieszania wnioskodawcy.

W celu przyspieszenia obsługi można zarezerwować wizytę w ZUS za pośrednictwem profilu na pue.zus.pl. W ten sposób na przykład nasza dokumentacja może być wcześniej przygotowana.

Pytania w sprawie wydanej decyzji lub odwołanie od niej należy z kolei kierować do oddziału ZUS, który wydał  decyzję. Wyjaśnienia dotyczące treści decyzji, która została dostarczona adresatowi, czy ewentualne wątpliwości z nią związane  zostaną wyjaśnione od ręki, telefonicznie lub osobiście w siedzibie ZUS. Także od ręki wszystkie wątpliwości w treści decyzji pomoże wyjaśnić Centrala Obsługi Telefonicznej pod numerami 801 400 987 (telefony stacjonarne) i (22) 560 15 00 (telefony stacjonarne i komórkowe)

O terminach odpowiedzi ZUS możemy mówić jedynie w przypadku ścieżki odwoławczej, wniosku płatnika o interpretacje przepisów lub każdego innego formalnego wniosku. W przypadku wyjaśnienia treści to wszystko zależy oczywiście od stopnia skomplikowania sprawy,  jednak zasadniczo powinno odbyć się to przy okazji rozmowy telefonicznej lub wizyty w jednostce.