Towarzystwa emerytalne od tego roku mogą oferować konta emerytalne służące do samodzielnego odkładania pieniędzy z myślą o przyszłości. Mogą to być indywidualne konta emerytalne (IKE) lub/i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Większość PTE stawia na te drugie konta. Aby móc oferować konto emerytalne musi utworzyć nowy fundusz – dobrowolny fundusz emerytalny (DFE). To w nim lokowane są pieniądze klientów, którzy zdecydują się założyć konto emerytalne w towarzystwie emerytalnym. Zgody nadzoru na utworzenie DFE równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu oraz zmianę statutu towarzystwa emerytalne są niezbędne by towarzystwo mogło wyjść z nową ofertą.

Generali PTE, które we wtorek otrzymało stosowne zgody nadzoru jest dziewiątym towarzystwem, które utworzy DFE. Wcześniej IKZE wprowadziły już: Allianz, Amplico, ING, Nordea, Pekao Pioneer, Pocztylion-Arka, PKO BP Bankowy oraz PZU.

Nowy fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Generali to prawdopodobnie ostatnie z 14 towarzystw emerytalnych, które zdecydowało się na utworzenie nowego funduszu.