Każdy znajdzie konto do oszczędzania na emeryturę

W systemach odkładania pieniędzy na przyszłość można przebierać

Publikacja: 04.10.2012 04:21

Niewielu Polaków oszczędza na emeryturę

Niewielu Polaków oszczędza na emeryturę

Foto: Rzeczpospolita

Polacy zdają sobie sprawę z potrzeby dodatkowego oszczędzania. Niestety nie skłania to ich do odkładania pieniędzy na przyszłość. Mimo że nie jest to trudne. Zwłaszcza że istnieją produkty, które są dedykowane gromadzeniu oszczędności na starość. Są to: indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Różnią je limity wpłat oraz zachęty podatkowe.

IKE i IKZE są oferowane przez banki, powszechne towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie.

– Jeśli chcemy oszczędzać na emeryturę, niezależnie od naszej znajomości inwestowania, wieku czy możliwości finansowych znajdziemy odpowiedni dla siebie produkt. Niezależnie od tego, czy oszczędzający wybierze IKE czy IKZE, gromadzenie środków na emeryturę jest niezbędne – mówi Weronika Dejneka, dyrektor w PZU Życie.

IKE i IKZE w banku jest łatwo dostępnym rozwiązaniem – wystarczy otworzyć rachunek bankowy. Powszechne towarzystwa emerytalne w celu oszczędzania na emeryturę w IKE lub IKZE tworzą dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) i to z DFE klient podpisuje umowę o prowadzenie rachunku IKZE.

– Klient nie ma możliwości wyboru strategii inwestycyjnej, w przeciwieństwie do produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń lub TFI – ocenia Weronika Dejneka. A Katarzyna Osińska, kierownik produktów w ING Życie, podkreśla, że DFE to rozwiązanie dla osób, które chcą w pełni zaufać ekspertom.

W kontach oferowanych przez zakłady ubezpieczeń wpłaty, po potrąceniu części składki na ubezpieczenie, lokowane są w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. – Klient może sam decydować o strategii inwestycyjnej, wybierając spośród funduszy mniej lub bardziej ryzykownych – mówi Katarzyna Osińska.

Osoby zainteresowane bezpośrednim lokowaniem składek w fundusze mogą skorzystać z oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Oszczędzanie na IKE lub IKZE w TFI wiąże się z zawarciem umowy z zarządzanym przez to TFI funduszem inwestycyjnym. Domy maklerskie oferują z kolei możliwość oszczędzania na IKE lub IKZE poprzez zawarcie umowy o prowadzenie rachunku maklerskiego.

– Należy pamiętać, iż samodzielne inwestowanie na giełdzie wymaga posiadania przynajmniej podstawowej wiedzy w zakresie działania rynku kapitałowego – mówi Łukasz Żukowski, makler DM BOŚ. Jego zdaniem przy wyborze formy oszczędzania w ramach IKE i IKZE należy kierować się horyzontem inwestycyjnym (czyli okresem pozostałym do emerytury) oraz skłonnością do podejmowania ryzyka. – Gdy pozostało tylko kilka lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, lepiej wybrać inwestycję stabilną, gdzie ryzyko utraty kapitału jest stosunkowo niewielkie. W sytuacji, gdy jesteśmy na początku kariery zawodowej, można zastanowić się nad przygotowaniem bardziej agresywnych strategii – ocenia.

Jacek Tyszko, dyrektor zarządzający DM Banku BPS, mówi, że wybierając IKE lub IKZE, musimy pamiętać, że zarówno IKE, jak i IKZE możemy mieć tylko jedno. Powinniśmy zatem zwracać uwagę na „elastyczność", czyli możliwość wyboru różnych instrumentów i strategii inwestycyjnych, nie zapominając o kosztach z tym związanych. Mariusz Zagajewski, dyrektor w Generali, podkreśla jednak, że różnice w formach i kosztach prowadzenia obu programów emerytalnych nie są duże. – Z naszego badania satysfakcji klienta jednoznacznie wynika, że większość klientów niewiele wie o obu tych produktach. Wydaje się więc, że rola doradcy przy wyborze IKE lub IKZE może stanowić znaczącą pomoc – mówi Zagajewski.

Polacy zdają sobie sprawę z potrzeby dodatkowego oszczędzania. Niestety nie skłania to ich do odkładania pieniędzy na przyszłość. Mimo że nie jest to trudne. Zwłaszcza że istnieją produkty, które są dedykowane gromadzeniu oszczędności na starość. Są to: indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Różnią je limity wpłat oraz zachęty podatkowe.

IKE i IKZE są oferowane przez banki, powszechne towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy