Niezłe półrocze 2012 dla OFE

Niezła sytuacja na giełdzie w czerwcu miała spory wpływ na wyniki funduszy emerytalnych w całym pierwszym półroczu. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła 5,5 proc.

Publikacja: 19.07.2012 01:29

Niezłe półrocze 2012 dla OFE

Foto: Bloomberg

W pierwszej połowie 2012 roku cztery z 14 działających funduszy emerytalnych osiągnęły zysk wynoszący co najmniej 6  proc. W grupie tej są: Nordea, Amplico, ING i Allianz. Ale wszystkie pozostałe fundusze również mają dodatnie wyniki.

Duże OFE w czołówce

Piątkę najlepszych funduszy zamyka Aviva. Wypracowała wynik wynoszący 5,84 proc. Fundusz ten, drugi pod względem wielkości po ING, osiąga w ostatnim czasie niezłe rezultaty. Jego stopa zwrotu w okresie do trzech lat zapewnia dobre pozycje w zestawieniach. W dłuższych okresach jest znacznie gorzej. Dopiero w ciągu 12 lat fundusz znów plasuje się wysoko (piąta pozycja).

15,7 mln

osób oszczędza na starość w funduszach emerytalnych

Również w przypadku Warty można mówić o poprawie wyników w okresie ostatnich trzech lat. Zarówno za ostatnie pół roku (zysk 5,55 proc.), jak i w rankingach obejmujących okresy od 12 do 36 miesięcy, jest na szóstej pozycji. W dłuższych okresach prezentuje się słabiej.

Pekao zajął siódmą pozycję z wynikiem 5,38 proc. (nieco poniżej średniej dla wszystkich OFE). Ostatnie lata nie są dla niego zbyt dobre. W zestawieniach od roku do pięciu lat jego najlepsze miejsce to 10. Inaczej jest w jeszcze dłuższych okresach, od sześciu do 10 lat; wtedy bywa nawet trzeci.

Zmiana szefów

Za Pekao uplasował się inny fundusz należący do dużego banku, PKO BP Bankowy. Jego zysk wyniósł 5,31 proc. W dłuższych okresach Bankowy wypada różnie. W okresie czteroletnim  jest trzeci, a siedmio- i ośmioletnim ostatni. W maju z funduszu tego odszedł Adam Kałdus, który był z nim związany przez pięć lat.

– Naszym celem jest wynik powyżej średniego. Nie będzie radykalnej zmiany strategii, bo przestrzeń do zmian jest ograniczona. Chciałbym, żebyśmy wzmocnili proces selekcji akcji w portfelu. Dotychczas selekcja najlepiej wpływała na wyniki – mówił niedawno „Rz" Wojciech Rostworowski, wiceprezes PKO BP Bankowy PTE odpowiedzialny za inwestycje.

Zobacz wyniki funduszy emerytalnych w różnych okresach inwestowania

Kolejne dwa fundusze emerytalne miały zbliżone wyniki w pierwszym półroczu. Polsat zarobił 5,25 proc., a PZU Złota Jesień o 0,01 pkt proc. mniej.

Polsatowi w ostatnim czasie nie wiedzie się najlepiej. W okresach od roku do sześciu lat jest ostatni. Dotąd prowadził  odmienną politykę inwestycyjną niż pozostałe OFE. Efektem tego było wyższe ryzyko inwestycyjne. W portfelu funduszu  znaczący udział mają akcje  małych i średnich spółek.

Od stycznia fundusz ma nowego szefa inwestycji. Jest nim Robert Woźny. Może się to wiązać ze zmianą polityki inwestycyjnej. Przedstawiciele  OFE nie wypowiadają się jednak na ten temat.

AXA i Generali w ogonie

Dwa kolejne fundusze w zestawieniu z wynikami za sześć miesięcy to Aegon i Pocztylion. Zarobiły odpowiednio 5,18 i 5,13 proc. W analizowanych przez nas okresach zajmują słabe pozycje.

Dwa ostatnie OFE  to Generali i AXA. Ich stopy zwrotu wyniosły odpowiednio 5,04 i 4,84 proc.

Oba fundusze przez długi czas utrzymywały niski udział akcji w portfelach. Zmieniło się to w przypadku Generali. To OFE od pewnego czasu zaczęło zwiększać swoje zaangażowanie na giełdzie.

AXA jest  konsekwentna i wciąż ma zdecydowanie mniej akcji niż pozostali konkurenci, co może wskazywać, że jej ocena sytuacji rynkowej jest negatywna. W ubiegłym roku taka strategia była skuteczna. I fundusz  stracił najmniej ze wszystkich OFE.

Bez względu na to, czy przyczyna leży w udziale akcji czy  w składzie portfela inwestycyjnego, zarówno Generali, jak i AXA nie wypadły zbyt dobrze. Co jednak warte podkreślenia, oba podmioty dobrze prezentują się w dłuższych okresach.

Dotyczy to zwłaszcza Generali. Fundusz ten, oprócz zestawień obejmujących dwa i trzy lata inwestycji,  zwykle plasuje się bardzo wysoko. W dłuższych okresach nieźle wypada także AXA. Dotyczy to zwłaszcza okresu od czterech do dziewięciu lat.

Na początku roku zarządzający OFE przewidywali, że  tegoroczna stopa zwrotu będzie dwucyfrowa. A przypomnijmy, że w ubiegłym roku fundusze zanotowały prawie 5-proc. stratę. Dziś wydaje się, że prognozy te były zbyt optymistyczne, chyba że  kolejne miesiące bedą tak dobre jak  czerwiec, gdy indeksy ostro poszły w górę. Szanse na to są jednak niewielkie. Sytuacja na rynku wciąż jest niestabilna. Nie jest jednak wykluczone, że ten rok OFE zakończą na plusie, a być może nawet z lepszym wynikiem niż po pierwszym półroczu.

W pierwszej połowie 2012 roku cztery z 14 działających funduszy emerytalnych osiągnęły zysk wynoszący co najmniej 6  proc. W grupie tej są: Nordea, Amplico, ING i Allianz. Ale wszystkie pozostałe fundusze również mają dodatnie wyniki.

Duże OFE w czołówce

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży