Przez telefon lub Internet można zapisać się do OFE

Każdy, kto zaczyna pracę, musi wybrać fundusz emerytalny

Publikacja: 22.05.2012 02:44

Przez telefon lub Internet można zapisać się do OFE

Foto: Bloomberg

Po obniżeniu składki do funduszy emerytalnej udział kapitałowej części emerytury w całym świadczeniu z publicznego systemu spadł do ok. 20 proc. Przypomnijmy, do OFE trafia 2,3 proc. (wcześniej 7,3 proc.; docelowo od 2017 r. ma to być 3,5 proc.) pensji brutto każdego pracującego. Reszta składki idzie do ZUS.

Bez względu jednak na tę zmianę zapisanie się do OFE jest obowiązkowe. I ma znaczenie, w którym funduszu gromadzimy oszczędności emerytalne.

Młodzi, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową i podpisują umowę z pierwszym pracodawcą, mają siedem dni na wybór funduszu. Dotyczy to m.in. umów o pracę, zlecenia czy rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy studentów, którzy do ukończenia 26 lat wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia.

Również w przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku płacenia składek emerytalnych.

Od tego roku zmienił się sposób zapisywania się do OFE. Dotychczas pomagali w tym przedstawiciele OFE, a obecnie można tego dokonać jedynie za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Inicjatywa wyboru OFE leży po stronie pracującego. Dotyczy i tych, którzy po raz pierwszy będą zapisywać się do funduszu, jak i tych, którzy chcą go zmienić. Dane z pierwszych miesięcy po wprowadzeniu zmian pokazują, że Polacy niezbyt chętnie korzystają z nowej formuły zapisywania się do OFE.

Jak się zapisać

Wszystkie fundusze zmodyfikowały i odświeżyły w ostatnim czasie strony internetowe, tak by stały się one przyjazne dla użytkowników. A także ułatwiały proces podpisania umowy. Obecnie można wypełnić na stronie internetowej danego funduszu formularz umowy. Następnie go wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres towarzystwa emerytalnego prowadzącego wybrane przez nas OFE.

Fundusz po podpisaniu umów (przedstawiciel funduszu może złożyć podpis dopiero wtedy, gdy wcześniej zrobi to klient) odsyła jeden egzemplarz klientowi. Klient może też zwrócić się np. telefonicznie do funduszu z prośbą o przesłanie dwóch formularzy umowy w wersji papierowej. Wypełnia je, podpisuje i odsyła do siedziby towarzystwa. Fundusz po podpisaniu umów i oznaczeniu na nich daty odsyła klientowi jeden egzemplarz.

Można także osobiście udać się do siedziby towarzystwa emerytalnego i złożyć w kancelarii wypełnione oraz podpisane dwa formularze umowy o członkostwo. Fundusz po dopełnieniu wszystkich formalności odsyła jeden egzemplarz. Podobnie procedura wygląda przy zmianie danych zawartych w umowie z funduszem.

W umowie z OFE zawarte są takie dane jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie nadano, to seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres miejsca zamieszkania. Wymagane jest także podanie płci.

W umowie należy też wskazać dane osoby/osób uposażonych. Każdy może bowiem wyznaczyć dowolną liczbę osób do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Środki te podlegają zaś dziedziczeniu w okresie ich gromadzenia w OFE.

Dodatkowo w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający taką decyzję współmałżonków. Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

Na co zwrócić uwagę

Wybierając odpowiedni dla siebie fundusz emerytalny – a działa ich 14 – trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: efektywność inwestycyjną, wiarygodność instytucji, które za nim stoją (akcjonariuszy towarzystw emerytalnych), poziom i jakość obsługi klienta oraz pobierane przez OFE opłaty.

W wyborze odpowiedniego funduszu mogą pomóc publikacje Komisji Nadzoru Finansowego. Od tego roku nadzór musi publikować specjalne informacje o OFE. Zawierają one nie tylko wyniki inwestycyjne w równych okresach, ale także dane o pobieranych opłatach.

Zapoznając się z historycznymi wynikami, warto pamiętać, że nie ma pewności powtórzenia ich w przyszłości. Przy wyborze OFE nie ma większego znaczenia wysokość opłaty od składki. Każdy nowy klient płaci tyle samo – 3,5 proc. Wyjątkiem są Allianz i Polsat.

Wysokość opłaty za zarządzanie aktywami zależy z kolei od wysokości aktywów. Zatem im wyższymi aktywami zarządza fundusz, tym niższe pobiera opłaty. Jeśli fundusz, w którym jesteśmy, z jakichś przyczyn nas nie satysfakcjonuje, możemy go w każdej chwili zmienić na inny.

Po obniżeniu składki do funduszy emerytalnej udział kapitałowej części emerytury w całym świadczeniu z publicznego systemu spadł do ok. 20 proc. Przypomnijmy, do OFE trafia 2,3 proc. (wcześniej 7,3 proc.; docelowo od 2017 r. ma to być 3,5 proc.) pensji brutto każdego pracującego. Reszta składki idzie do ZUS.

Bez względu jednak na tę zmianę zapisanie się do OFE jest obowiązkowe. I ma znaczenie, w którym funduszu gromadzimy oszczędności emerytalne.

Pozostało 90% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał