KNF: zapisanie się do OFE powinno być prostsze i szybsze

Inicjatywa w zakresie uzyskania członkostwa lub zmiany OFE musi wyjść od osoby zainteresowanej. Nikt już nie przyjdzie do nas i nie będzie oferował członkostwa w określonym OFE - mówi Wojciech Wyszyński, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Inwestycji Emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego

Publikacja: 05.04.2012 19:42

KNF: zapisanie się do OFE powinno być prostsze i szybsze

Foto: Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski

Czy od tego roku, po zmianach w prawie, zapisanie się do OFE czy też zmiana funduszu jest utrudniona?

Wojciech Wyszyński:

Zmiana przepisów, jaka obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku znosi możliwość prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz OFE. Oznacza to, że teraz osobiście odpowiadamy za wszczęcie procedury przystąpienia lub zmiany funduszu emerytalnego. Po drugie, przystąpienie do OFE lub jego zmiana może dokonać się tylko w trybie korespondencyjnym. Nie oznacza to bynajmniej, że czynność ta jest utrudniona w porównaniu ze stanem, gdy członkostwo w OFE uzyskiwało się za pośrednictwem akwizytora. Podstawowa różnica polega na tym, że inicjatywa w zakresie uzyskania członkostwa lub zmiany OFE musi wyjść od osoby zainteresowanej. Nikt już nie przyjdzie do nas i nie będzie oferował członkostwa w określonym OFE. Jednak sam proces zapisania się to OFE jest obecnie prostszy i szybszy niż wcześniej. Wystarczy jeden kontakt z wybranym funduszem (np. telefoniczny lub przez Internet), aby na wskazany przez zainteresowanego adres trafił komplet dokumentów, które po wypełnieniu, podpisaniu i odesłaniu do funduszu stanowią podstawę do uzyskania członkostwa w wybranym OFE.

Jest to szczególnie istotne w przypadku zmiany funduszu, gdyż obecnie fundusz, z którego występujemy praktycznie nie ma możliwości utrudniania czy blokowania tej czynności, co wcześniej było zjawiskiem dość powszechnym. Co więcej w nowej procedurze zmiany funduszu wystarczy podpisać umowę z nowym funduszem, a całą reszta postępowania odbywa się już za pośrednictwem nowego funduszu.

Oznacza to, że po zmianach w prawie zapisanie się do OFE powinno być prostsze i szybsze. Wymaga jednak świadomej decyzji o zainteresowanego i podjęcia z własnej inicjatywy kilku prostych działań.

Czy zmiana danych w umowie także musi odbywać się korespondencyjnie?

O wszelkich zmianach danych zawartych w umowie członek musi informować swój fundusz na piśmie.

Jakie informacje na temat OFE i jak często publikuje KNF?

Podstawowym miejscem, gdzie prezentowane są informacje opracowane przez UKNF jest  strona internetowa www.knf.gov.pl. Zakres i częstotliwość prezentowanych informacji jest  zróżnicowana: od czysto statystycznych zestawień, dotyczących podstawowych wielkości finansowych  poprzez materiały analityczne szczegółowo opisujące wybrane aspekty systemu emerytalnego do oficjalnych uchwał i stanowisk KNF.

W zakresie uzyskiwania członkostwa w OFE warto zwrócić uwagę, na dokument: Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych. Opracowanie to musi być dołączone do każdego zestawu dokumentów, jakie fundusz emerytalny przesyła potencjalnemu członkowi. Treść tego dokumentu jest ściśle określona przez przepisy prawa, a informacje tam zawarte mają ułatwić obiektywne porównanie wszystkich działających na rynku funduszy emerytalnych. Aktualną wersję Informacji można zawsze znaleźć na stronie internetowej UKNF.

Czy OFE mogą przedstawić inne informacje niż nadzór?

Fundusze emerytalne mogą publikować dodatkowe informacje na temat swojego funkcjonowania czy funkcjonowania całego rynku emerytalnego. Obowiązkiem każdego funduszu w tym zakresie jest prezentowanie informacji w sposób rzetelny. Należy zawsze pamiętać, że przekazywanie takich dodatkowych informacji może być elementem działalności marketingowej funduszu.

Czy PTE musi zamieścić informacje publikowane przez KNF o OFE na swojej stronie internetowej?

Obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej PTE/OFE informacji publikowanych przez KNF, dotyczy tylko dokumentu związanego z uzyskiwaniem członkostwa w OFE, czyli Informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych. Umieszczanie na stronach internetowych PTE innych publikacji UKNF jest dobrowolne.

Czy istnieje jakiś szablon umów o członkostwo, który obowiązuje każdy OFE?

Nie istnieje ścisły szablon umowy o członkostwo, ale jej treść musi być zgodna z wymogami przepisów prawa, w szczególności zawierać określony zestaw informacji. W praktyce umowy o członkostwo w poszczególnych funduszach różnią się graficznie, ale co do zawartości merytorycznej są dość jednolite.

Co zrobić, gdy jakiś akwizytor będzie zachęcał do podpisania umowy? Czy może to w ogóle zrobić i czy należy gdzieś zgłosić naruszenia?

Zakazane jest prowadzenie działań akwizycyjnych na rzecz OFE, w szczególności podejmowanie czynności, które mają skłonić do podpisania umowy z OFE.

Warto podkreślić, iż UKNF nie prowadzi już rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy, a wszystkie wydane dotychczas zaświadczenia o wpisie do tego rejestru nie są już ważne. Dlatego też nikt nie może się już uwierzytelniać, że posiada wpis do rejestru. Wszelkie przejawy takich praktyk należy zgłosić do UKNF. Kontakty dostępne są na stronie internetowej.

Czy OFE może odmówić osobie przystąpienia do tej instytucji?

Żaden OFE nie może odmówić członkostwa osobie uprawnionej.

Czy od tego roku, po zmianach w prawie, zapisanie się do OFE czy też zmiana funduszu jest utrudniona?

Wojciech Wyszyński:

Pozostało 97% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami